Gendergelijkheid kent alleen maar winnaars

‘Is het een meisje of een jongetje?’ Al voor je geboren bent, word je in een hokje geplaatst en verwacht men dat je daar blijft. Terwijl vrijheid en gendergelijkheid de norm zouden moeten zijn. De norm waarin je kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. Maar vrouwen en LHBTQIA+ personen hebben nog steeds te maken met discriminatie, geweld en een salariskloof. Dat moet anders!

Genderongelijkheid: oneerlijk en schadelijk

Kun je genderongelijkheid ook in jaren uitdrukken? Helaas wel. Er is berekend hoeveel tijd er nodig is om wereldwijde gendergelijkheid te bereiken – oftewel gelijke rechten en kansen voor vrouwen, non-binaire personen, transpersonen en mannen. Al vóór de coronacrisis zou dit 99 jaar duren, de kloof is nu nog groter. Als de wereldwijde “vooruitgang” in gendergelijkheid in het huidige tempo doorgaat, zijn we pas over 135 jaar allemaal gelijk.

Dat kan en moet sneller. Want genderongelijkheid is onrechtvaardig en schadelijk. Voor personen van alle genders, voor alle seksuele geaardheden, voor gezinnen, voor economieën en voor samenlevingen. Ongelijkheid is bovendien complex en gelaagd, ofwel intersectioneel. Dat wil zeggen dat je meer te maken hebt met ongelijkheid, hoe meer je van de ‘norm’ afwijkt. Het gaat dan niet alleen om gender en seksualiteit, maar ook over huidskleur, opleidingsniveau, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden en geloofsovertuiging.

Iedereen heeft baat bij gendergelijkheid. Want het maakt samenlevingen gezonder, productiever en veiliger. Er is dus geen tijd te verliezen.

Genderongelijkheid in harde feiten

Minder veilig

 • Tijdens de coronapandemie is huiselijk geweld drastisch toegenomen, in sommige landen tot wel 111%.
 • Jaarlijks sterven wereldwijd 67.000 vrouwen door femicide (moord op vrouwen omdát ze vrouw zijn) of genitale verminking. 
 • 45% van alle abortussen wereldwijd is onveilig.
 • Homoseksualiteit is strafbaar in 70 landen, met in 11 landen zelfs de kans op doodstraf.

Salariskloof & werk

 • Onbetaald zorgwerk door vrouwen en meisjes is enorm toegenomen sinds de coronapandemie, denk aan koken, schoonmaken en zorg. Gelijk aan een waardetoevoeging van €9,6 biljoen aan de economie.
 • 104 landen hebben wetten die voorkomen dat vrouwen in bepaalde banen werken, dit gaat om bijna 3 miljard vrouwen wereldwijd. In 18 landen kunnen echtgenoten hun vrouwen wettelijk verbieden te werken.
 • LHBTQIA+ personen worden regelmatig gediscrimineerd op de werkvloer, en in 70 landen komen LHBTQIA+ personen überhaupt niet aan werk wanneer zij uitkomen voor hun gender of seksualiteit.
 • In 114 landen is geen werkgelegenheidsbescherming voor LHBTQIA+ personen.

Minder invloed op en vertegenwoordiging beleid

 • Vrouwen vormen slechts 25.5% van alle parlementariërs wereldwijd.
 • Vrouwen en LHBTQIA+ personen zijn het minst betrokken bij klimaatonderhandelingen en het maken van beleid. In opkomende economieën zijn zij de groep die het hardst geraakt worden door klimaatverandering.
 • Over LHBTQIA+ personen is minder data beschikbaar, omdat deze informatie vaak niet wordt meegenomen in onderzoeken. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor onderzoek naar inkomens.

Cijfers Nederland

 • Slechts 39% van de Kamerleden is vrouw, onder wie 1 (open) transvrouw. - 50% van alle ministers is vrouw, voor het eerst zijn er evenveel vrouwen als mannen in het kabinet. 
 • 45% van de Nederlandse vrouwen heeft aangegeven sinds haar vijftiende levensjaar slachtoffer te zijn geworden van lichamelijk of seksueel geweld.

Zo strijden we samen voor keuzevrijheid en kansengelijkheid

Iedereen wint als er meer gelijkheid is. Hele samenlevingen zouden erop vooruitgaan. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven beter presteren als ze inzetten op divers en gendergelijk leiderschap. Samenlevingen waarin elke gender gelijk is, zijn veiliger voor iedereen. Daarom is het zo belangrijk dat we wereldwijd sociale normen en economische en politieke systemen aanpassen. We strijden voor een wereld waarin iedereen keuzevrijheid heeft om hun eigen toekomst te bepalen, ongeacht gender of seksuele geaardheid.

 • Samen met activisten en organisaties oefenen we invloed uit op politiek beleid
 • We staan achter organisaties die trainingen geven over gendergelijkheid en keuzevrijheid
 • We helpen jonge activisten met arbeidsmarkt- en onderwijsproblemen
 • We verbinden wereldwijd actiegroepen en bewegingen
 • We ondersteunen jongeren in hun seksuele gezondheid; denk aan voorlichting, voorbehoedsmiddelen etc.

Gerelateerde artikelen

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies