Home Dit doen wij Zo besteden we ons geld
Foto: Corrie Sissons / Oxfam

Zo besteden we ons geld

Armoede en onrecht verslaan, het kan. Om dit te realiseren werven wij voor ons werk en dat van onze partnerorganisaties zoveel mogelijk inkomsten. Wat waren onze inkomsten het afgelopen jaar? En hoe besteden we het geld? Een kijkje in onze portemonnee.

Inkomsten Oxfam Novib

In het boekjaar april 2015- april 2016 zijn onze totale inkomsten: 161,3 miljoen euro.

 • 23% (€ 37,9 miljoen) dragen particulieren en bedrijven bij, onder meer via maandelijkse donaties, notariële schenkingen en Oxfam Novib Pakt Uit. Op 31 maart 2016 steunden ruim 320.898 mensen ons werk financieel.

Oxfam Novib inkomsten

Zo'n 765 bedrijvenambassadeurs zijn lid van het Ondernemers voor Ondernemers Netwerk. Samen brachten zij € 2,1 miljoen bijeen voor trainingen en microkredieten aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.


Onze nieuwe partner IKEA Foundation steunde ons project om lokale noodhulpverleners te versterken met € 7,3 miljoen in drie jaar. Nieuwe financiering voor ons werk kwam ook van GSRD Foundation en De Baak. Onze partners ASN Bank en de juridische specialisten van Nysingh bleven ons werk steunen.

 • 12% (€ 18,5 miljoen) ontvangen we via Giro 555 (Samenwerkende Hulporganisaties), STOP AIDS NOW! en deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.
 • 23% (€ 37,8 miljoen) is afkomstig van het MFS-programma van de Nederlandse overheid (MFS II). Deze financieringsvorm eindigde op 31 december 2015.
 • 1% (€ 0,9 miljoen) is afkomstig van het Strategisch Partnerschap-programma met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze financieringsvorm begon op 1 januari 2016.
 • 31% (€ 50 miljoen) komt van andere overheden zoals de Europese Unie, de Verenigde Naties, Zweden of Nederlandse ambassades.
 • 8% (€ 12,4 miljoen) komt van andere Oxfams.
 • 2% (€ 3,8 miljoen) komt uit overige bronnen, zoals ontvangen rente op verleende microkredieten en opbrengsten uit de uitgeverij.

Uitgaven Oxfam Novib

In het boekjaar april 2015- april 2016 zijn onze totale uitgaven: 155,7 miljoen euro.

Oxfam Novib Uitgaven

Van elke euro die Oxfam Novib uitgeeft, gaat bijna 93 cent naar armoedebestrijding.

 • 6% (€ 9,5 miljoen) van onze uitgaven gaat naar fondsenwerving bij overheden, internationale donoren en het Nederlandse publiek. In het boekjaar 2015/16 besteedden we € 6,5 miljoen aan campagnes en communicatie voor fondsenwerving. Net als bij alle uitgaven, wordt onder deze post fondsenwerving ook een deel van onze vaste lasten verrekend (personeel, huisvesting e.d.), in totaal € 3 miljoen.
 • 1% (€ 2,1 miljoen) zijn de beheer- en administratiekosten die we niet direct kunnen toerekenen aan onze programma's en projecten of aan de kosten van fondsenwerving. Voorbeelden zijn de kosten van de Raad van Toezicht, directie en ondersteunende afdelingen volgens de richtlijnen van het VFI.

Verdeling uitgaven Oxfam Novib

Zo verdelen we de uitgaven voor armoedebestrijding:

Oxfam Novib Uitgaven armoedebestrijding 

 • 71% (€ 110 miljoen) besteden we aan onze projecten en programma’s voor armoedebestrijding. Deze projecten voeren we uit samen met lokale organisaties.
 • 11% (€ 17,2 miljoen) zetten onze partnerorganisaties effectief in om hun (regionale) overheden te beïnvloeden. Voor beter onderwijs aan meisjes. Of bescherming tegen overstromingen en extreme droogte.
 • 4% (€ 5,5 miljoen) is bestemd voor beleidsbeïnvloeding door Oxfam Novib in Nederland en internationaal, bij overheden en bedrijven. Denk aan armoedebestrijding, vluchtelingenopvang of een eerlijk belastingsysteem.
 • 3% (€ 4,9 miljoen) gebruiken we om onze partnerorganisaties te ondersteunen en versterken. Trainingen in effectieve lobby, slimme campagnetools en regionale samenwerking bijvoorbeeld.
 • 1% (€ 1,7 miljoen) zetten we in voor campagnes als Red boeren van klimaatverandering en Stop belastingontwijking, waarin jij samen met ons in actie kunt komen.
 • 3% (€ 4,8 miljoen) gaan naar onze klantenservice, waar jij terecht kunt met vragen en opmerkingen over ons werk. En naar communicatie over onze strijd voor een rechtvaardige wereld zonder armoede – van persbericht tot verhaal op onze website.

Een terugblik op de resultaten