Foto: Armstrong Too Oxfam

Nalaten aan een goed doel als Oxfam Novib

Wat laat u na aan de wereld? Door Oxfam Novib onderdeel te maken van uw nalatenschap blijft u bijdragen aan een wereld die rechtvaardig, veilig, duurzaam en inclusief is.

Met een gift in uw testament kunt u mensen die wereldwijd strijden voor gelijkheid erfgenaam maken. Zo is wat ú aan het hart gaat ook een onderdeel van uw erfenis. Zoals uw passie voor onderwijs, of uw inzet voor vrouwenrechten. Klein of groot, met uw nalatenschap maakt u het verschil.

Vraag nu gratis de brochure aan

Wat is nalaten aan een goed doel?

Nalaten aan een goed doel houdt in dat u een gift opneemt voor een goed doel in uw testament. Op deze manier kunt u uw idealen doorgeven. Zo zorgt u ervoor dat de strijd voor gelijkheid en een rechtvaardige wereld blijft voortbestaan, nu én in de toekomst. Het opnemen van een goed doel in uw testament biedt ook belastingvoordelen voor uw erfenis. Door de ANBI-status van Oxfam Novib kunt u belastingvrij schenken.

Hoe werkt nalaten aan een goed doel?

U kunt nalaten aan een goed doel door bijvoorbeeld Oxfam Novib als (mede-)erfgenaam op te nemen in uw testament. U kunt ook een vast bedrag, een bepaald goed of een percentage (legaat) nalaten. Een testament moet door een notaris worden opgemaakt. U kunt Oxfam Novib hierin als executeur benoemen. Wij wikkelen dan uw nalatenschap volledig af, mits u ons als (mede-) erfgenaam benoemt.

Video

Op deze plek staat een YouTube video. YouTube plaatst cookies.
Als je die hier wilt bekijken, kies dan bij cookie-instellingen dat je social media cookies accepteert.
Of bekijk de video buiten deze site op YouTube.

We leven hier in ontzettende rijkdom. Het mag wel eerlijker verdeeld zijn over de wereld. Het is mooi als een deel van onze erfenis hieraan kan bijdragen.

Video

Op deze plek staat een YouTube video. YouTube plaatst cookies.
Als je die hier wilt bekijken, kies dan bij cookie-instellingen dat je social media cookies accepteert.
Of bekijk de video buiten deze site op YouTube.

Als ik er niet meer ben, kan ik er iets aan doen. Dat vind ik een heel mooi idee.

Dit hebben we samen met onze donateurs en partners bereikt

Een greep uit onze resultaten uit 2021-2022

.

2.4 miljoen mensen

In conflictgebieden of rampsituaties ontvingen levensreddende noodhulp

216 bedrijven

216 bedrijven

216 bedrijven hebben hun beleid aangepast op het gebied van landrechten, belastingtransparantie of gendergelijkheid

.

272 overheden

verbeterden hun beleid op onder andere het gebied van gendergelijkheid, klimaatrechtvaardigheid, toegang tot land en water en de strijd voor gelijkheid

350.000 mensen

350.000 mensen

hebben hun stem laten horen en actiegevoerd om hun rechten op te eisen

.

1,87 miljoen mensen

hebben kennis en vaardigheden opgedaan om hun eigen leven te verbeteren

-

1529 maatschappelijke organisaties

wereldwijd zijn versterkt en beter in staat om de oorzaken van ongelijkheid aan te pakken

Veelgestelde vragen over nalaten aan een goed doel

nunotariaat-logo-png.png

Een wereld zonder ongelijkheid. Dat is ons ideaal. Ook het uwe? U kunt uw waarden na uw overlijden laten voortleven door Oxfam Novib in uw testament op te nemen.

Hoe stel ik een testament op?

1. Bepaal de verdeling van uw nalatenschap
Een vast bedrag, percentage of een specifiek bezit nalaten? Ken dan een legaat toe aan Oxfam Novib. U kunt Oxfam Novib ook benoemen tot (mede-)erfgenaam.

2. Bepaal wie uw nalatenschap gaat regelen
Degene die uw nalatenschap afwikkelt wordt de ‘executeur’ genoemd. Dat kan bijvoorbeeld een goede vriend of familielid zijn, maar ook Oxfam Novib.

3. Uw testament opstellen en ondertekenen
Een testament wordt opgesteld en ondertekend door een notaris. Via www.notaris.nl vindt u een notaris bij u in de buurt. U kunt er ook voor kiezen om uw testament online en in uw eigen tempo op te stellen via www.nunotariaat.nl. Om ons op te nemen in uw testament geeft u deze gegevens aan de notaris door: Stichting Oxfam Novib, gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende Mauritskade 9 (2514 HD) ingeschreven in het handelsregister onder nummer KvK: 27.108.436.

Een nalatenschap is het geheel van bezittingen en schulden dat u nalaat als u overlijdt. De verdeling hiervan wordt vastgelegd in een testament. Indien u wilt nalaten aan een goed doel, kunt u dit ook vastleggen in een testament. U legt vast wie wat erft, in welke volgorde, wie uw begrafenis regelt en wie uw nalatenschap afwikkelt (de executeur). U kunt Oxfam Novib benoemen tot (mede-)erfgenaam, of een vast bedrag, een bepaald goed (zoals een kunstwerk of bijzondere verzameling) of een percentage (legaat) nalaten.

De executeur is degene die uw nalatenschap afwikkelt. Dat kan bijvoorbeeld een goede vriend of familielid zijn, maar ook wij kunnen uw nalatenschap regelen als u Oxfam Novib als erfgenaam benoemt. Bij het afwikkelen van een nalatenschap komt veel administratie kijken, en fiscale en juridische zaken. Een ervaren en neutrale executeur biedt rust en zekerheid. Door uw wensen en behoeften samen te bespreken, voorkomen we verrassingen en zorgen we ervoor dat uw wensen haalbaar, realistisch en uitvoerbaar worden omschreven in uw testament.

Ja, Oxfam Novib kan als executeur worden benoemd. Als u dit overweegt, is het belangrijk dat u dit met ons bespreekt voordat u dit vastlegt bij uw notaris. Neemt u hiertoe contact met ons op. Door uw wensen en behoeften samen te bespreken voorkomen we verrassingen en zorgen we ervoor dat uw wensen haalbaar, realistisch en uitvoerbaar worden omschreven in uw testament. Omdat Oxfam Novib het executeurschap bij testamenten niet zelf uitvoert, doet Centrum Nalatenschappen dit voor ons. De tarieven van het uitvoeren van een executeurschap door Centrum Nalatenschappen liggen lager dan wanneer een notaris dit uitvoert.

Nee, een testament wordt door een notaris opgemaakt. Bijvoorbeeld samen met nunotoriaat.nl. Daar regelt u eenvoudig online en in uw eigen tempo, een testament.

Als u ons opneemt in uw testament, kunt u deze gegevens aan de notaris doorgeven: Stichting Oxfam Novib, gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende Mauritskade 9 (2514 HD) ingeschreven in het handelsregister onder nummer KvK: 27.108.436.

Dat hoeft meestal niet, maar we horen wel graag van u. Zo kunnen we u bedanken, informeren over de mogelijkheden en eventueel begeleiden. We behandelen uw informatie vertrouwelijk en niets is bindend.

Ja, Oxfam Novib is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, waardoor er geen erfbelasting betaald hoeft te worden. Het deel van uw nalatenschap dat Oxfam Novib ontvangt is dus 100% inzetbaar voor projecten.

Erfbelasting is de belasting die moet worden betaald over een erfenis. Wanneer u nalaat aan Oxfam Novib door middel van een schenking, betaalt u geen erfbelasting.

Door een e-mail met daarin de gegevens van uzelf en uw dierbare, de benoeming (legaat of erfgenaam) en een kopie van het testament (indien Oxfam Novib benoemd is als erfgenaam) naar nalaten@oxfamnovib.nl te sturen. U krijgt vervolgens bericht van ons. Bij spoed vanwege een overlijden waarbij Oxfam Novib als executeur is aangewezen, neemt u dan telefonisch contact op met 070-3421777 (Informatie en Service Oxfam Novib) en buiten kantooruren met 073-6101040 (Centrum Nalatenschappen).

Donaties worden besteed aan onze programma’s en publiekscampagnes met samenwerkingspartners wereldwijd. Zo werken we samen, ook met jouw donatie, aan een wereld die inclusief, veilig, rechtvaardig en duurzaam is. 

Het is mogelijk om via een testament te nalaten aan bepaalde thema’s of werkgebieden, zoals vrouwenrechten, klimaatverandering of noodhulp. Als u dit overweegt, is het belangrijk dat u dit met ons bespreekt voordat u dit vastlegt bij uw notaris, zodat we ervoor kunnen zorgen dat u nalatenschap uiteindelijk ook echt aan het werk besteed kan worden. Neemt u hiertoe contact met ons op.

Video

Op deze plek staat een YouTube video. YouTube plaatst cookies.
Als je die hier wilt bekijken, kies dan bij cookie-instellingen dat je social media cookies accepteert.
Of bekijk de video buiten deze site op YouTube.

André: “Gelijkheid is solidariteit, eerlijk delen, kansen geven. Met mijn nalatenschap hoop ik de gevolgen van klimaatverandering te kunnen terugdringen”

Video

Op deze plek staat een YouTube video. YouTube plaatst cookies.
Als je die hier wilt bekijken, kies dan bij cookie-instellingen dat je social media cookies accepteert.
Of bekijk de video buiten deze site op YouTube.

‘Vele druppeltjes maken het vat vol. Ik ben blij dat ik in die stroom mijn druppel mee kan geven.’

Hoe kunnen we u helpen?

Wilt u graag persoonlijk advies? Dat kan natuurlijk ook! We beantwoorden uw persoonlijke vragen graag en helpen u uiteraard geheel vrijblijvend met uw beslissing. 

Inge Kluin
Relatiemanager bijzondere giften
nalaten@oxfamnovib.nl
+31 6 51 51 83 41

Anouk Verbakel
Relatiemanager bijzondere giften
nalaten@oxfamnovib.nl
+31 6 20 89 43 72

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies