Wij strijden voor gelijkheid

Samen pakken we ongelijkheid aan bij de wortel

Wij staan achter de mensen die opstaan voor gelijkheid. Mensen die op hun eigen manier strijden tegen de groeiende verschillen. Tegen onrecht. Tegen klimaatverandering, dat de meest kwetsbaren het hardst raakt.  Mensen die opkomen voor eerlijke lonen. Voor het recht zichzelf te kunnen zijn.

We staan achter ze

We helpen met geld. Met kennis. Met lef. Met onze duizenden medewerkers. En onze miljoenen supporters. Want alleen met elkaar pakken we ongelijkheid aan bij de wortel. Om zo de systemen die daarachter zitten voor eens en altijd te veranderen.

Sta ook op voor gelijkheid. Doneer nu

Davos 2018 banner 1400px

 

Zo staan we op voor gelijkheid

Samen pakken we ongelijkheid bij de wortel aan. Dat doen we door te werken aan 4 voorwaarden voor gelijkheid: een inclusieve wereld, een veilige wereld, een rechtvaardige wereld en een duurzame wereld. Ontdek hoe we samen met moedige mensen als OlamIbaadoHamzat en Hilda de systemen veranderen die ongelijkheid in stand houden. 

Gelijk: we staan voor een inclusieve wereld

Gelijk: we staan voor een inclusieve wereld

Gelijkheid kan pas bestaan als iedereen gelijke kansen heeft. Oxfam Novib strijdt samen met activisten voor een samenleving waarin plek is voor iedereen. Ongeacht gender, seksuele geaardheid, kleur, leeftijd, geloof en lichamelijke of verstandelijke mogelijkheden. We werken samen met jongeren- en vrouwenorganisaties om politiek beleid te beïnvloeden. En we versterken de stem van gemarginaliseerde groepen in het publieke debat zodat zij sociale normen kunnen veranderen. Oxfam Novib strijdt samen met activisten als Olam voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Veilig: we dragen bij aan een veilige wereld

Veilig: we dragen bij aan een veilige wereld

We hebben allemaal het recht om beschermd te zijn tegen rampen en conflicten. Oxfam Novib ondersteunt mensen met noodhulp en wederopbouw. Samen met gemeenschappen werken we om rampen te voorkomen en de wortels van conflicten te bestrijden. En met actievoerders en verschillende organisaties strijden we voor vrede, mensenrechten en eerlijke opvang van vluchtelingen. Oxfam Novib staat op voor dappere mensen als Ibaado.

 Eerlijk: we strijden voor een rechtvaardige wereld

Eerlijk: we strijden voor een rechtvaardige wereld

Oneerlijke systemen vergroten de kloof tussen rijk en arm. Oxfam Novib staat achter moedige mensen als Hamzat in hun strijd om die systemen te veranderen. Samen met mensen als Hamzat zorgen we ervoor dat de lokale bevolking zeggenschap heeft over beschikbare budgetten, opdat publiek geld besteed wordt waar het nodig is. We voeren de druk op machthebbers op om belastingontwijking aan te pakken. We eisen eerlijke prijzen van bedrijven en strijden tegen uitbuiting in hun ketens. En we komen in actie voor landrechten van kwetsbare gemeenschappen.

Groen: we eisen een duurzame wereld

Groen: we eisen een duurzame wereld

De mensen die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering, worden het hardst getroffen door de gevolgen. Dat is oneerlijk. Oxfam Novib werkt samen met activisten die strijden voor een rechtvaardig en ambitieus klimaatbeleid. Samen eisen we een eerlijke bijdrage van vervuilers en machthebbers, zodat de kwetsbaarste mensen zich kunnen wapenen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis. Oxfam Novib werkt samen met activisten als Hilda, die strijden voor een rechtvaardig en ambitieus klimaatbeleid

Wij strijden voor gelijkheid wereldwijd

Oxfam Novib brengt wereldwijd miljoenen mensen samen die strijden voor een rechtvaardige wereld. Dat doen we samen met lokale partners in meer dan 90 landen en met 65 jaar ervaring. Oxfam Novib maakt onderdeel uit van een confederatie van 20 Oxfams. 

Onze geschiedenis       ONZE RESULTATEN

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies