Home Dit doen wij Dit hebben we bereikt

Resultaten: wat hebben we bereikt?

De afgelopen 15 jaar is extreme armoede gehalveerd. Als we nu doorpakken, kunnen we extreme armoede en onrecht voorgoed verslaan. Met duizenden mensen werken we keihard om dat te bereiken. Een greep uit de inspirerende en hoopgevende resultaten.

Steeds meer geweldige oogsten

Steeds minder mensen leven in armoede. Wij zien steeds meer geweldige oogsten, bloeiende ondernemingen en waardevolle diploma's. Daar worden we blij van. Jij toch ook? Meer goed nieuws vind je in ons jaarverslag met de resultaten van onze projecten en campagnes.

In ons Jaar in beeld 2016 en dit filmpje zie je wat we het afgelopen jaar hebben gedaan om armoede te verslaan:

Ruim 325.000 donateurs

Honderdduizenden vrijwilligers, supporters en donateurs hielpen het afgelopen jaar mee armoede te verslaan. Meer dan 325.000 donateurs maakten ruim 1500 projecten mogelijk. Projecten die voor vele duizenden mensen het opstapje waren om aan extreme armoede te ontsnappen. Ontmoet er vier: Marjory, Jamal, Shamima en Aber.

Wij verslaan honger

Oxfam-Novib-Zimbabwe-voedselzekerheid-klimaatverandering-14575-Sacha-de-Boer-Oxfam-Novib
‘Dankzij de veldscholen heb ik weer hoop voor de boeren van Zimbabwe.’

Samen met lokale boeren, gemeenschappen, bedrijven en overheden bestrijden we honger en werken we aan voedselzekerheid.

Met projecten, publiekscampagnes en acties zetten we ons in voor eerlijke prijzen voor boeren en het beschermen van landrechten. We leren boeren omgaan met klimaatverandering en leggen irrigatiesystemen aan. Zo openden we in Zimbabwe veldscholen, waar 300.000 kleinschalige boeren zelf zaden konden kweken en leerden over nieuwe, wetenschappelijke landbouwtechnieken. Boeren zoals Marjory.

Ook vroegen we politici om boeren in ontwikkelingslanden die last hebben van klimaatverandering te helpen. Maar liefst 1,3 miljoen mensen steunden deze oproep, die door boerin Ipaishe uit Zimbabwe werd overhandigd aan de Franse president Hollande. Samen verslaan we honger.

Wij redden levens

Oxfam-Novib-Griekenland-vluchtelingen-14955-Ilvy-Njiokiktjien-Oxfam-Novib-k
De uitzichtloosheid tergt de familie van Jamal.

Noodhulp redt levens. Daarom zorgen we in vluchtelingenkampen voor schoon drinkwater, douches en wc’s, eten en voedselbonnen.

Op het Griekse eiland Lesbos deelden we 350.000 maaltijden uit en 860.000 mensen in Zuid-Sudan kregen toegang tot water, eten en inkomen.

Tegelijkertijd bouwen we aan de toekomst van vluchtelingen met werkprojecten en onderwijs. Met de campagne Help ze vooruit vroegen we Nederlanders mensen op de vlucht te helpen.

Tegen politici zeiden we: bescherm de mensenrechten van vluchtelingen. Investeer in onderwijs en klinieken. Verkort asielprocedures. Maak vluchtroutes veilig. Verbeter de opvang, zodat mensen niet verder hoeven vluchten. En zorg dat mensen in eigen land weer een toekomst kunnen opbouwen. Mensen zoals Jamal. Samen helpen we vluchtelingen vooruit.

Wij maken het eerlijker

Oxfam-Novib-Bangladesh-belastingontwijking-Shamima-14091-Saikat-Mojumder-Oxfam-Novib
‘Multinationals komen hier voor goedkope arbeid. Laat hen ook hier belasting betalen.’

Als we macht en welvaart eerlijker verdelen, creëren we een betere toekomst voor miljarden mensen. Daarom voeren wij actie voor eerlijke handel en een eerlijk belastingsysteem.

Wij organiseren trainingen en campagnes over belastingontwijking. Daardoor komen steeds meer mensen in actie tegen belastingontwijking. In Nederland steunden 280.000 mensen onze campagne voor een eerlijker belastingsysteem waarin multinationals gewoon belasting betalen.

In Bangladesh, Pakistan, Senegal en Uganda introduceerden we de Fair Tax Monitor. Daarmee kunnen actieorganisaties controleren of het belastingsysteem in hun land eerlijk is of alleen de zakken van de rijksten en multinationals vult.

Met onze steun zetten actievoerders als Shamima druk op politici. Ook spreken zij internationale bedrijven aan op hun gedrag en verantwoordelijkheden. Samen maken we het eerlijker.

Wij creëren mogelijkheden

Oxfam-Novib-Uganda-microfinanciering-Aber-15495-Julius-Caeser-Kasujja-Oxfam-Novib
‘Mijn bedrijf had een boost nodig. Dat is precies wat ik kreeg: een kleine lening, training en advies. Dat is steun voor mijn bedrijf én mijn familie.’ 

Een gemeenschap is veiliger en sterker als alle burgers, ook vrouwen en jongeren, hun bijdragen hieraan kunnen leveren. Daarom creëren we kansen voor jongeren door te investeren in kennis, vaardigheden en sociale netwerken van jongeren.

We komen op voor de rechten van vrouwen, onder meer met voorlichting en het stimuleren van onderwijs aan meisjes.

Ook geven we microkrediet aan ondernemers in ontwikkelingslanden. Zo konden 177.900 arme mensen geld lenen, sparen of zich verzekeren via microkredietinstellingen. Net als onderneemster Aber in Uganda, die met microfinanciering haar bedrijf kon laten groeien, werkgelegenheid creëerde en aan haar eigen toekomst bouwde. Samen creëren we mogelijkheden.

Meer resultaten

Zaden boeren voedselzekerheid
300.000
inheemse bewoners en kleine boeren zijn in staat om de zaden te kweken die ze nodig hebben
eerlijke bankwijzer
9
landen hebben inmiddels hun eigen Eerlijke Bankwijzer
Noodhulp
928.300
mensen kregen noodhulp, nadat ze vrijwel alles verloren door een ramp of geweld

Zo besteden we ons geld

Armoede verslaan, het kan. Om dit te realiseren werven wij voor ons werk en dat van onze partnerorganisaties zoveel mogelijk inkomsten. Wat waren onze inkomsten het afgelopen jaar? En hoe besteden we het geld?

Kijk in onze portemonnee

Van iedere euro gaat

  • 93 eurocent naar armoedebestrijding
  • 6 eurocent naar fondsenwerving
  • 1 eurocent naar beheer en administratie
icoon piechart