Aandacht voor integriteit
Foto: Tommy Trenchard / Oxfam

Aandacht voor integriteit

Wangedrag voorkomen en aanpakken

De strijd voor gelijkheid begint bij onszelf. Integer gedrag staat aan de basis van alles wat wij doen. Alle vormen van uitbuiting en misbruik vinden wij volstrekt onacceptabel. Op deze pagina lees je hoe wij wangedrag tegengaan en houden we je op de hoogte van de voortgang rondom integriteit. 

Ons integriteitsbeleid

Binnen Oxfam Novib hebben we een integriteitsteam bestaande uit verschillende specialisten. Zij zorgen dat integriteit stevig wordt verankerd in ons dagelijks werk. Hiervoor maken ze bijvoorbeeld gebruik van onafhankelijke commissies en onderzoeken. Teamleider Laurence Carriers-Desjardins vertelt over verwachtingen, vertrouwen en vooruitkijken: ‘Uit elk onderzoek moeten we lessen trekken, zodat we het in de toekomst beter doen.’ 

Naar aanleiding van het wangedrag in Haïti in 2010, werd er een onafhankelijke commissie samengesteld die de cultuur en procedures onder de loep neemt binnen de wereldwijde Oxfam-confederatie. Op de internationale website vind je alle informatie over de onafhankelijke commissie, de gepubliceerde rapporten en de aanbevelingen

Sollicitanten en nieuwe medewerkers  

Om gelijkheid wereldwijd te bereiken hebben we getalenteerde collega's nodig, die ook onze waarden en normen belangrijk vinden. We vragen daarom referenties op van sollicitanten, checken achtergrondinformatie en werken met het Misconduct Disclosure Scheme (MDS). Ook verwachten we van elke nieuwe medewerker een Nederlandse Verklaring Omtrent het Gedrag of een (in het buitenland gangbaar) Certificate of Good Conduct.  

 

Gedragscode voor medewerkers

We verwachten van mensen die voor en met ons werken, dat ze onze normen en waarden delen. Medewerkers bevestigen dat door onze gedragscode te ondertekenen en verplichte integriteitstrainingen te volgen bij indiensttreding.

In de gedragscode staat welk gedrag we van medewerkers verwachten. Met het ondertekenen beloven medewerkers onder meer dat zij iedereen met respect zullen behandelen, dat ze zich inzetten voor mensenrechten en dat ze zorgvuldig zullen omgaan met het milieu.   

Seksueel wangedrag, intimidatie, uitbuiting en fraude zijn nadrukkelijk verboden. Daarmee is de gedragscode ook onze ethische standaard voor het beoordelen van het handelen van medewerkers en de organisatie. 

Bekijk onze gedragscode

Melden van wangedrag

We willen graag dat mensen zich vrij en vertrouwelijk kunnen uitspreken en dat de toegang laagdrempelig is. Oxfam Novib heeft een klokkenluidersregeling en een Speak Up Protocol waarin staat hoe medewerkers in binnen- en buitenland vertrouwelijk een klacht kunnen indienen. Dit kan ook anoniem, indien daar behoefte aan is.

Ook medewerkers van onze partnerorganisaties, in Nederland en de 80 landen waar wij actief zijn, kunnen zich veilig uitspreken via Speak Up. Ditzelfde geldt voor de mensen in de gemeenschappen waar wij werken. Door deze meldingsmogelijkheid en preventie-activiteiten zorgen we voor een veilige omgeving voor onze medewerkers en beneficianten. Wij zijn de medewerkers dankbaar die de moed hebben om zich uit te spreken.

Optreden bij (seksueel) wangedrag

Bij een melding van wangedrag kunnen managers en onderzoekers handelen volgens heldere richtlijnen. Die gaan bijvoorbeeld over het begeleiden van een slachtoffer en het rapporteren van de melding tot het opleggen van disciplinaire maatregelen, zoals schorsing of ontslag. Bij strafbare feiten betrekken we uiteraard de (lokale) autoriteiten. 

Drawing integrity new.png

 

Nog vragen?

Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen? Die beantwoorden we graag! Stuur een e-mail naar integrity@oxfamnovib.nl

Heb je vermoeden van een misstand? Wil je iets melden? Ga dan naar Raising concerns of misconduct (Engelstalig). 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies