Waarom voert Oxfam Novib een verkiezingscampagne? Over ons werk in de politiek.

  • 17 oktober 2023

Stem voor een ander klimaat

We leven in een democratie. Dat betekent dat we onze politieke leiders zelf kiezen. Maar we hebben minder invloed op wat zij vervolgens doen en welke beslissingen ze maken. Het blijft essentieel om je stem te laten horen, ook na de verkiezingen. Invloed uitoefenen op politieke keuzes is daarom een belangrijk onderdeel van ons werk. We doen dit op verschillende manieren, dat leggen we graag uit. 

Op 22 november mogen we weer met z’n allen naar de stembussen. Dan hebben we opnieuw de kans om te kiezen voor een ander politiek klimaat. Het vorige kabinet is gevallen nadat de VVD extra eisen had gesteld op migratie, wat ervoor zorgde dat de verschillen tussen partijen onoverbrugbaar werden. Deze crisis in de politiek biedt nu wel ruimte voor hoop, voor een nieuwe ronde.  

Tijdens de volgende verkiezingen hebben we namelijk te kans om het tij te keren, door te kiezen voor meer partijen die een ambitieus klimaatbeleid hoog op de agenda hebben staan. Partijen die een meer humaan migratiebeleid eisen en niet alleen kijken naar de kortetermijnwinsten. Die zich inzetten voor meer gelijkheid, binnen Nederland én buiten onze grenzen. Wij bij Oxfam Novib geloven dat dit mogelijk is, en roepen daarom zo veel mogelijk mensen op om de komende verkiezingen te gaan stemmen voor gelijkheid.  

Petities 

Naast campagnevoeren en stemmen voor partijen die opkomen voor gelijkheid en een ambitieus klimaatbeleid zijn er vele verschillende manieren om invloed uit te oefenen op politieke leiders, beleidsmakers en bestuursorganen. Publieke opinie is belangrijke input voor de mensen die dagelijks voor verschillende keuzes staan. Petities die door duizenden, soms wel tien- of honderdduizenden mensen zijn ondertekend, zijn een sterk middel om een duidelijke boodschap over te brengen. In 2022 hebben we bijvoorbeeld samen met klimaatactivist Elizabeth Wathuti uit Kenia actie gevoerd voor klimaatrechtvaardigheid. Mét succes! Want mede dankzij de ruim 130.000 handtekeningen is er tijdens de klimaattop besloten dat er een klimaatschadefonds gaat komen

Demonstraties 

Net als met petities, zijn vreedzame demonstraties en protesten zinvolle en effectieve manieren om je mening te laten horen als burger en/of organisatie. Oxfam Novib neemt actief deel aan verschillende demonstraties en marsen. Zo liepen we eerder in het jaar mee met de Feminist March, de Pride Walk en binnenkort tijdens de mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid, op 12 november. Een belangrijk moment om net voor de verkiezingen luid en duidelijk te maken dat we klimaatrechtvaardigheid en ambitieuzer klimaatbeleid, inclusief stopzetting van fossiele subsidies, eisen. En demonstreren werkt. Na alle recente demonstraties heeft iedereen het tegenwoordig over fossiele subsidies, mede dankzij de burgerlijke ongehoorzaamheid van de activisten die geweldloos demonstreren op de A12. Ze eisen een eind aan fossiele subsidies, en daar sluiten wij ons volledig bij aan.

 Klimaatprotest cabinet.png

Beleidsbeïnvloeding 

Beleidsbeïnvloeding, ofwel invloed uitoefenen op beleidsmakers en bestuursorganen is misschien wel de meest directe manier waarop het werk van Oxfam Novib is verbonden met de politiek. Onze collega’s voeren gesprekken met Tweede Kamerleden, ambtenaren en ministers, en informeren hen aan de hand van de kennis die we verkrijgen uit ons werk, onze partners en onze onderzoeken. Oxfam Novib zet zich in om de kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking te verbeteren, voldoende bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en steun te vergroten voor mensenrechtenverdedigers, vrouwenrechtenbewegingen en vakbonden in de landen waar we werkzaam zijn. Daarnaast zet Oxfam Novib zich in voor goed beleid in Nederland en de Europese Unie dat bijdraagt aan gelijkheid en klimaatrechtvaardigheid, bijvoorbeeld ambitieus klimaatbeleid, het tegengaan van belastingontwijking en goede wetgeving op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedrijven.  

Onderzoeken en publicaties 

Keiharde feiten op basis van onderzoek zijn een sterk middel dat goed van pas komt bij onderhandelingen en het uitoefenen van invloed bij beleidskeuzes. Veel Oxfam-collega's over de hele wereld richten zich daarom ook op het doen van onderzoek en publiceren van deze resultaten. Hiermee houden we politieke leiders scherp op gevolgen van hun beleid, of juist het gemis van de nodige maatregelen. In augustus 2023 publiceerden we bijvoorbeeld een rapport over de toenemende dreiging van waterschaarste door klimaatverandering en wezen we op de oproep van de Verenigde Naties aan rijke landen om voldoende te investeren in de watersector. En in september brachten we aan het licht dat de Europese Unie het hulpbudget dat bestemd is voor economische programma’s in Noord- en West-Afrika besteedt aan het tegenhouden van migratie naar Europa.  

En natuurlijk: stemmen! 

Kortom, als organisatie dragen we op verschillende manieren bij aan het politieke debat. Maar een organisatie bestaat uiteraard uit mensen. Oxfam Novib bestaat onder andere uit alle medewerkers en heeft ruim 400.000 supporters. Allemaal burgers met (waarschijnlijk) stemrecht en de kans om nu voor een ander klimaat te kiezen. Daarom gaan wij, en roepen wij ook jou op om op 22 november te stemmen voor gelijkheid. 

P.S. Ook belangrijk: de veelal ‘vergeten’ verkiezingen 

De Tweede Kamerverkiezingen zijn heel belangrijk, maar als burgers kunnen we vaker naar de stembus. Zo ook tijdens de aankomende verkiezingen voor het Europees Parlement, die plaatsvinden op 6 juni 2024. Een heel belangrijk moment, vooral wanneer we het hebben over de toekomst van crises die internationaal spelen en waar Europa een grote invloed op heeft. Denk aan het belang van een humaan migratiebeleid en een effectieve aanpak van de klimaatcrisis. ‘Kleinere’ verkiezingen zoals de regionale of waterschappen zijn ook van belang voor ons dagelijks leven en onze toekomst. 

Gerelateerd nieuws

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies