Verkiezingen 2023

Op 7 juli 2023 is het kabinet Rutte IV gevallen omdat verschillen tussen partijen onoverbrugbaar waren nadat de VVD extra eisen had gesteld op migratie. Op 22 november 2023 zijn er daarom nieuwe verkiezingen. En partijen die zich écht inzetten voor klimaat en gelijkheid kunnen het verschil maken. Jouw stem heeft impact. Stem voor een ander klimaat, stem voor gelijkheid. 

Analyse verkiezingsprogramma's

DEF_Schema verkiezingsprogramma.jpg
Lees hier onze analyse van alle verkiezingsprogramma's op verschillende thema's.

Gevolgen val van kabinet 

De val het kabinet heeft grote impact op het klimaat- en migratiebeleid, maar ook op ongelijkheid. In Nederland, en de rest van de wereld. Veel belangrijke besluiten worden uitgesteld tot er een nieuw kabinet is, maar wereldwijd hebben we te maken met humanitaire crises die niet kunnen wachten. Extreem weer met record temperaturen en overstromingen; mensen op de vlucht door klimaatverandering en conflict, die worden verwelkomd door de dodelijke grenzen van Europa; de groeiende inkomenskloof, genderongelijkheid en haat tegen de LHBTQIA+ gemeenschap. Het zijn crises die met elkaar gelinkt zijn, en waar we nu in actie voor moeten komen.  

De dossiers die na het zomerreces 'controversieel' worden verklaard door de Tweede Kamer, schuiven door naar een volgende regering. Het demissionaire kabinet mag daar dan niet meer mee aan de slag. Dit heeft grote impact op een aantal belangrijke onderwerpen (de investeringen in ontwikkelingssamenwerking (ODA), Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), klimaatverandering, eerlijke belastingen, genderrechten en migratie) waar Oxfam Novib en andere organisaties op werken.   

Stem voor een ander klimaat 

Na de verkiezingen bestaat de kans dat er een rechtse coalitie komt, wat kan leiden tot een forse verharding van het migratiebeleid en een afzwakking van het klimaatbeleid. De invoering van betekenisvol IMVO-beleid en bijvoorbeeld Feministisch Buitenlandbeleid wordt onzeker. Juist nu we ons geen stilstand of achteruitgang kunnen veroorloven. 

Daarom is het goed te zien dat de progressieve partijen de samenwerking zoeken. Een rechtvaardigere koers en ander politiek klimaat is mogelijk, als we daar samen voor gaan! 

Wat houdt stemmen voor gelijkheid in?

1. Humaan migratiebeleid 

Door inhumane migratiedeals zijn de grenzen van Europa inmiddels een van de dodelijkste. Beleid dat ervoor heeft gezorgd dat mensen op de vlucht, eenmaal aangekomen in Nederland ook niet veilig zijn. Ons kabinet is uiteindelijk gevallen vanwege migratiebeleid: omdat er geen overeenstemming over bereikt kon worden. Middels een demissionair kabinet is de regering nog steeds bezig met het sluiten van nieuwe migratiedeals vol mensenrechtenschendingen. Het migratiebeleid moet meer humaan, we kunnen mensen niet aan hun lot overlaten. Want iedereen heeft recht op veiligheid.

2. Ambitieus klimaatbeleid 

De klimaatcrisis is urgenter dan ooit, we staan steeds vaker oog in oog met de gevolgen van klimaatverandering. Extreem weer neemt de wereld, en ook Nederland over. Elk jaar hebben we te maken met meer hittegolven én overstromingen. Sommige gevolgen van klimaatverandering zijn niet meer te herstellen, maar de keuzes die we nu maken zijn cruciaal. Op dit moment kunnen we met sterke klimaatmaatregelen het tij nog grotendeels wel keren. Daar is ambitieus beleid voor nodig.

3. Invoering Nederlandse IMVO wet 

Pak kinderarbeid, milieuvervuiling en hongerlonen door bedrijven aan. In Nederlandse winkels zoals bijvoorbeeld onze supermarkten worden veel producten verkocht die een negatieve impact hebben op mens en milieu in binnen- en buitenland. Vaak is hier sprake van schending van arbeidsrechten, zoals bij cacaoboeren of bananenplukkers die geen leefbaar inkomen verdienen, of vrouwen die standaard minder verdienen dan mannen. Onze recente Superlijst Sociaal laat zien dat geen enkele supermarkt voldoende aanpak heeft om mensenrechtenschendingen tegen te gaan. De initiatiefwet die bedrijven verplicht om internationaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen (IMVO) zou zomer 2023 ingediend worden, maar ligt nu stil. Wij roepen op de wet in 2024 aan te nemen.

4. Belasting naar draagkracht 

De meervoudige crises die Nederland en kwetsbare landen de afgelopen jaren hebben getroffen - en de ongelijkheidskloof binnen de samenleving verder hebben vergroot – nopen tot extra progressieve financieringsbronnen. De klimaatcrisis, de COVID-pandemie, de oorlog in Oekraïne – inclusief de verergering van de voedsel- en energiecrises – vragen allemaal om extra investeringen. Er moeten nieuwe middelen worden gevonden waar rijkdom zich de afgelopen decennia heeft opgestapeld. Dit bereiken we door belasting te heffen op de rijkste en meest winstgevende bedrijven en vervuilers, zowel door middel van nieuwe belastingen als door het versterken van de strijd tegen belastingontwijking.

5. Inzetten op feministisch buitenlandbeleid 

Genderongelijkheid is wereldwijd nog altijd een probleem, dus ook in Nederland. Er zijn nog steeds te weinig vrouwen aan de top, vrouwen verdienen nog altijd minder. Juist nu dient Nederland de bijbehorende investeringen te handhaven en te vergroten door verdere ontwikkeling en implementatie van Feministisch Buitenland Beleid. Dit houdt in: het actief beschermen van mensenrechten, seksuele en reproductieve rechten en bevorderen van betekenisvolle deelname van vrouwen en LHBTQIA+ personen aan besluitvorming.

6. Investeren in ontwikkeling 

Sinds het kabinet Rutte I heeft Nederland steeds minder hulp aan de armste landen gegeven, namelijk minder dan internationaal is afgesproken. Om ongelijkheid wereldwijd te bestrijden moet onze regering zich gaan houden aan deze afspraken. Nederland moet zo spoedig mogelijk terug naar de gemaakte afspraak, namelijk een investering van 0,7% van het BNP in ontwikkelingssamenwerking. Daar bovenop moet nog extra worden geïnvesteerd in klimaatfinanciering en de Nederlandse opvang van mensen op de vlucht, dit moet niet uit het ontwikkelingsbudget worden betaald.

Wat doet Oxfam Novib? 

  • Oxfam Novib gaat zoveel mogelijk in gesprek met alle politieke partijen om hen te overtuigen waarom de strijd voor gelijkheid zo noodzakelijk is. 
  • Dit kunnen we niet alleen, daarom bundelen we de krachten en werken we samen met andere organisaties in Nederland om onze stem te laten horen. 
  • En, we roepen iedereen op te gaan stemmen. Het liefst op een partij die de strijd voor gelijkheid steunt. 

Wat kan ik doen? 

  • Ga vooral stemmen op 22 november 2023 en spoor anderen aan dat ook te doen. 
  • Doe mee met de strijd voor gelijkheid en stem voor partijen die meedoen met deze strijd. Denk aan partijen die zich inzetten voor klimaatrechtvaardigheid, antiracisme en meer humaan beleid. 
  • Sta op voor gelijkheid en laat je online en offline horen! 

Nieuws

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies