Uitkomst klimaatklacht tegen ING: OESO-richtlijn verplicht banken tot concrete klimaatdoelen

  • 19 april 2019

Uitkomst klimaatklacht tegen ING

ING en andere banken moeten concrete klimaatdoelen opstellen in lijn met het Klimaatverdrag van Parijs. Dit is een harde eis vanuit de OESO-richtlijnen.

Deze verplichting staat in de uitspraak van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen en volgt na een klacht die Oxfam Novib, Greenpeace, BankTrack en Milieudefensie tegen ING indienden in mei 2017.

"We zijn tevreden met deze uitspraak van het Nationaal Contactpunt”, vertelt Peter Ras, senior beleidsadviseur Oxfam Novib. “Dit betekent dat banken in Nederland en in het buitenland hard aan de slag moeten.”

ING heeft intussen toegezegd haar portfolio in lijn te brengen met het Parijs Akkoord. Hiervoor wil de bank ook tussendoelen publiceren. Oxfam Novib en de andere maatschappelijke organisaties dringen aan dat ING haar leningenportefeuille ook zo snel mogelijk aanpast aan een maximale temperatuurstijging van 1,5 graad.

Waarom is dit belangrijk?

ING zegt zich al jaren hard te maken voor het klimaat. Maar ondertussen bleef de bank gewoon veel geld lenen aan bedrijven die nieuwe kolencentrales bouwden en oliemaatschappijen. Om klimaatverandering te stoppen moeten we juist kolencentrales sluiten en financiering van olie en gasbedrijven afbouwen.

ING leende in recente jaren tot acht keer meer uit aan fossiele energiebedrijven dan in duurzame energiebedrijven – die verhouding moet anders. Daarom dienden BankTrack, Greenpeace, Milieudefensie en Oxfam Novib in mei 2017 een klacht in tegen ING bij het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen, omdat de bank de OESO-richtlijnen schendt op het gebied van klimaat. Ze vroegen ING om de klimaatimpact van alle leningen van de bank te publiceren plus doelen te publiceren om deze klimaatimpact omlaag te brengen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Na indiening van de klacht ging het Nationaal Contactpunt in gesprek met de ING en de 4 ngo’s, hoe de bank de OESO-richtlijnen gaat naleven op het gebied van klimaat. ING kondigde in december 2017 aan om kolenfinanciering af te bouwen tot vrijwel nul in 2025 en af te zien van financiering van nieuwe kolencentrales. In september 2018 zei de bank dat het begint met het sturen van de leningen van de bank in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs, en hierover in voorjaar 2019 gaat publiceren. Ook wil ING hiervoor tussendoelen publiceren.

Wat zijn OESO-richtlijnen?

De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen maken duidelijk wat de overheden van de OESO-landen, waaronder Nederland, verwachten van internationale opererende bedrijven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Klimaatverandering

Klimaatverandering raakt de meest kwetsbare mensen het hardst

Wij pakken de oorzaken én gevolgen van klimaatverandering aan. We spreken overheden en bedrijven aan op hun verantwoordelijkheid om klimaatverandering te beperken en slachtoffers te helpen. En we zorgen dat mensen van wie de akkers uitdrogen of het huisraad wegspoelt, hun levens weer kunnen oppakken.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies