OESO-richtlijn: banken moeten klimaataanpak publiceren in lijn met Parijs Akkoord

  • 19 april 2019

De OESO-richtlijnen eisen dat ING en andere commerciële banken concrete klimaatdoelstellingen voor hun financiële diensten opstellen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Dit concludeert het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) vandaag in reactie op de klacht die Oxfam Novib, Greenpeace, BankTrack en Milieudefensie tegen ING indienden in mei 2017.

Peter Ras, senior beleidsadviseur Oxfam Novib: “We zijn tevreden met de afgewogen uitspraak van het Nationaal Contactpunt die duidelijk maakt dat banken, om aan de OESO-richtlijnen te voldoen, concrete klimaatdoelstellingen voor hun financiële diensten moeten opstellen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Dit betekent dat banken in Nederland en in het buitenland hard aan de slag moeten. Het is ook mooi dat voor het eerst een OESO Contactpunt zich duidelijk uitspreekt over klimaatdoelstellingen.”

De organisaties zijn ook blij dat ING intussen heeft toegezegd haar portfolio in lijn te brengen met het Parijs Akkoord en hiervoor ook tussendoelen wil publiceren. De maatschappelijke organisaties verlangen dat ING haar leningenportefeuille zo snel mogelijk in lijn brengt met een maximale temperatuurstijging van 1,5 graad Celsius. Voor veel bewoners van eilandstaten en delta’s zoals in Bangladesh betekent het halen van de anderhalve graad doelstelling het verschil tussen blijven wonen waar men geworteld is of vluchten voor de stijgende zeespiegel, aldus de 4 organisaties.

Kees Kodde, campagneleider Greenpeace: “Het is belangrijk dat ING snel tussendoelen gaat publiceren. De financiële sector hecht ten onrechte grote waarde aan scenario’s die zich rijk rekenen met omstreden en dure technologieën zoals CO2-opslag.  Een betere benadering is om financiering van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk uit te faseren. Wat dat betreft geeft ING op het gebied van steenkool het juiste voorbeeld.”

Johan Frijns, director van BankTrack: “We waarderen de wijze waarop ING voor een reeks bedrijfstakken met een hoge klimaatimpact de noodzakelijke technologietransitie in kaart wil brengen en daarvoor ook de financiering wil verlenen. Echter, deze aanpak biedt geen soelaas voor de olie- en gassector, samen met steenkool de grote aanjagers van klimaatverandering. ING dient haar investeringen in deze sectoren, tussen 2015 en 2018 nog goed voor 25,5 miljard dollar(1), geheel af te bouwen.”

In mei 2017 dienden Oxfam Novib, Greenpeace, BankTrack en Milieudefensie een klacht in tegen ING bij het Nationaal Contactpunt Oeso-richtlijnen (NCP) omdat deze organisaties van mening waren dat ING de OESO-richtlijnen schond op het gebied van klimaat. In november 2017 heeft het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) de klimaat-klacht tegen ING ontvankelijk verklaard. Het was wereldwijd voor het eerst dat een klimaat-gerelateerde klacht door een OESO-contactpunt ontvankelijk werd verklaard.

Na indiening van deze klacht publiceerde ING in december 2017 haar besluit om kolenfinanciering af te bouwen tot vrijwel nul in 2025 en af te zien van financiering van nieuwe kolencentrales. In september 2018 kondigde ING aan dat het begint met het sturen van de leningen van de bank in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Het NCP velt in haar uitspraak geen oordeel over de vraag of ING in 2017 de OESO-richtlijnen ten aanzien van klimaat wel of niet schond.

ING, BankTrack, Greenpeace, Milieudefensie en Oxfam Novib roepen gezamenlijk de Nederlandse regering op om het Internationaal Energie Agentschap zo spoedig mogelijk twee scenario’s te laten publiceren die gericht zijn op een maximale temperatuurstijging van 1,5 graad Celsius (met en zonder CO2 opslag (CCS) en waar banken en andere financiële instellingen hun leningen en investeringen op aan kunnen passen.

Voor meer informatie: 
Jules van Os, persvoorlichter Oxfam Novib, 0651573683, jules.van.os@oxfamnovib.nl, Zie ook het Engelse persbericht: https://www.oxfamnovib.nl/persberichten/oecd-guidelines-banks-must-publish-climate-targets-in-line-with-paris-climate-agreement

Bram Karst, persvoorlichter Greenpeace Nederland 0621296895, persvoorlichting@greenpeace.nl

Meer informatie over de klacht uit 2017: https://www.oxfamnovib.nl/persberichten/klimaat-klacht-tegen-ing-ontvankelijk-verklaard

https://www.oesorichtlijnen.nl/actueel/nieuws/2017/11/14/publicatie-eerste-evaluatie-melding-oxfam-novib-greenpeace-banktrack-en-milieudefensie-vs.-ing

(1). https://www.fossilbanks.org/?bank=ing

 

 

 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies