Rekenkamer is correct geïnformeerd in 2012 over misstanden Haïti

Vandaag publiceerde de Algemene Rekenkamer een brief op haar website waarin zij aangeeft in 2012 onvoldoende te zijn geïnformeerd door Oxfam Novib over het wangedrag van 10 personeelsleden van Oxfam Groot-Brittannië in Haïti. Oxfam Groot Brittannië leidde in Haïti in 2011 de noodhulp-actie nadat Haïti getroffen was door een enorme aardbeving waarbij tienduizenden doden vielen.

In antwoord op een eerdere brief van de Algemene Rekenkamer, heeft Oxfam Novib op donderdag 1 maart 2018 de Rekenkamer duidelijk geïnformeerd. De strekking van de brief was helder; alles wat Oxfam Novib toen wist, is gedeeld met de Rekenkamer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2012.

Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib: 'Ik betreur dat nu de indruk is ontstaan dat er destijds, in 2012, geen openheid van zaken is gegeven. Alle informatie, die toen beschikbaar was bij Oxfam Novib, is in Nederland met de betreffende instanties, zoals de Algemene Rekenkamer, gedeeld. Dat de Rekenkamer achteraf stelt dat zij toen niet voldoende geïnformeerd is, is daarom niet correct.'

Op 18 april 2012 is de geanonimiseerde samenvatting van het originele onderzoeksrapport van Oxfam Groot Brittannië, zo beschikbaar gesteld door Oxfam Groot-Brittannië, met de titel Investigation Report FRN5 Haiti, gedeeld met de Algemene Rekenkamer en met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In appendix 1 van deze samenvatting is duidelijk te lezen waar de desbetreffende personeelsleden van Oxfam Groot-Brittannië zich schuldig aan hebben gemaakt en welke maatregelen er toen genomen zijn.

Dat was alle informatie die er destijds bij Oxfam Novib hierover beschikbaar was. Het was voor beide instanties, de Algemene Rekenkamer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, duidelijk dat het om een samenvatting ging, er is destijds ook niet om verdere details gevraagd. Deze samenvatting is bijgesloten.

Op 19 februari 2018 heeft Oxfam Groot-Brittannië het uitgebreide, oorspronkelijke rapport uit 2011 met de titel Investigation Report FRN5 Haiti naar buiten gebracht en heeft Oxfam Novib dit direct op haar website geplaatst. Tot die tijd beschikte Oxfam Novib niet over dit uitgebreide rapport. Vanwege privacyredenen zijn de namen van de betreffende personen zwart gemaakt.

Alle correspondentie met ARK

2012

2018

 

Noot voor redactie:

Bijgevoegd is de samenvatting die Oxfam Novib in 2012 met de Rekenkamer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken gedeeld heeft. Tevens is ook de brief die Oxfam Novib op donderdag 1 maart, 2018, aan de Algemene Rekenkamer heeft gestuurd, waarin vragen van de Rekenkamer over dit wangedrag en de afhandeling daarvan worden beantwoord, bijgevoegd.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies