Oxfam Novib-reactie op het nieuwste wetenschappelijke VN-klimaatrapport van het IPCC

  • 20 maart 2023

In reactie op de publicatie vandaag van het laatste VN-klimaatrapport van het IPCC-panel van wetenschappers, stelt Oxfam Novib klimaatexpert Hilde Stroot het volgende: 

“Dit is letterlijk het laatste hoofdstuk in de strijd tegen klimaatverandering. De IPCC-wetenschappers tonen aan dat we de opwarming van de aarde tot 1,5°C nog kunnen beperken.  Maar het is echt nu of nooit. De wereld wordt al geconfronteerd met zeespiegelstijging, ernstige overstromingen, hevige hittegolven en extreme stormen. Vooral mensen die in armoede leven en zich niet kunnen wapenen tegen de effecten van klimaatverandering, worden het zwaarst getroffen. Een wereldwijde stijging van slechts 1,1°C leidt in Oost-Afrika al tot jarenlange droogte, misoogsten en sterfte van vee met massale honger tot gevolg."

“Zelfs na zes IPCC-klimaatrapporten, 27 klimaatconferenties en de acht warmste jaren op rij die aangeven dat alle seinen op rood staan, blijven regeringen wereldwijd inzetten op fossiele brandstoffen. Ook in Nederland wordt de fossiele industrie nog steeds met miljarden euro’s ondersteund.  Diezelfde oliereuzen maakten in 2022 opnieuw recordwinsten terwijl de bestaanszekerheid van miljarden mensen nu al onder druk staat door klimaatverandering. Als regeringen deze woekerwinsten serieus belast hadden, zou daarmee een derde van de noodzakelijke en wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie betaald kunnen worden. Het IPCC stelt vandaag daarnaast dat eindeloos aanpassen aan klimaatverandering niet mogelijk is, de wereldwijde temperatuurstijging moet een halt worden toegeroepen. “

Nederland haalt al jaren haar eigen klimaatdoelen niet. Het kabinet neemt met deze houding de alarmsignalen van de wetenschap niet serieus. In het coalitieakkoord is afgesproken om in 2030 de broeikasgassen met 60% te verminderen. In opdracht van de regering publiceerden onderzoekers vorige week hun rapport met maatregelen hoe deze klimaatdoelen gehaald kunnen worden. Het rapport legt fundamentele keuzes voor en benadrukt dat de samenleving anders en minder moet produceren en consumeren.

“Neem de boodschap en de adviezen van wetenschap serieus, ook als het een lastige boodschap richting de samenleving is. Lever een eerlijke bijdrage om klimaatverandering terug te dringen en maak op zijn minst die 60 % emissiereductie waar. “

 

Noot voor redactie: 

Hilde Stroot, Oxfam Novib klimaatexpert, is beschikbaar voor verdere toelichting, contact Jules van Os, persvoorlichting Oxfam Novib, 0651573683.

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) waren de afgelopen acht jaar de warmste wereldwijd geregistreerd, aangewakkerd door steeds stijgende broeikasgasconcentraties en opgehoopte hitte.  

Grote olie-en gasbedrijven hebben hun winst in 2022 meer dan verdubbeld tot 219 miljard dollar, meer dan het bbp van veel landen. 

Volgens Janus Henderson Investors bedroegen de dividenden van olie- en gasproducenten in totaal $151,8 miljard in 2022

Het IEA meldt dat er in 2022 $472 miljard is geïnvesteerd in hernieuwbare energie.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies