Beleid Kaag veelbelovend, maar nodige budget komt te laat voor de allerarmsten

  • 18 mei 2018

Oxfam verslaat armoede in 93 landen.
Foto: Oxfam Novib

Oxfam Novib prijst de onomwonden keuze van Minister Kaag om het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) voorop te zetten in haar beleid. Haar beleid focust zich terecht op de meest arme en kwetsbare regio’s. Het is ook belangrijk dat ze focust op het versterken van stabiliteit en het bestrijden van armoede en ongelijkheid in Sub-Sahara Afrika. Deze landen lopen het meest achter in hun sociale en economische ontwikkeling.

Helaas komen de investeringen die het kabinet toezegt voor dit beleid veel te laat. Pas in 2030 zal het ontwikkelingsbudget weer uitkomen op de benodigde 0,7% van ons BNI, het jaar waarin de SDG’s behaald moeten zijn. 

Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib:

De minister maakt haar uitgebreide internationale ervaring waar met een een goede analyse van de problemen in de wereld. Haar plannen verdienen alle inzet en steun. Maar in plaats van fors te investeren, laat het kabinet deze minister - en de armste landen - in de steek.

De neerwaartse spiraal van het ontwikkelingsbudget zet de komende jaren verder door, terwijl de Nederlandse economie overuren draait. In 2022 komt Nederland uit op een ontwikkelingsbijdrage van slechts 0.54% van haar BNI. Pas daarna zal het pas in 2030 uitkomen op de norm van 0,7%.

De minister pakt daarnaast ook het gebruik van ontwikkelingsgeld voor oneigenlijke doelen niet aan. Zo blijven de kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers in Nederland uit dit budget betaald worden. Een belangrijk deel van het budget blijft gaan naar steun voor Nederlandse bedrijven, waarvan is vastgesteld dat deze niet of nauwelijks bijdragen aan ontwikkeling in de armste landen. Het is zeer twijfelachtig of de inzet van bedrijven in de nieuwe focusregio’s in voornamelijk Afrika het juiste instrument is om daar armoede te bestrijden en die landen te stabiliseren.

Het is goed dat het kabinet extra geld uittrekt voor klimaat. Rijke landen hebben in Parijs beloofd vanaf 2020 100 miljard dollar per jaar bij te dragen om ontwikkelingslanden te helpen hun aandeel te leveren aan het Klimaatakkoord. Nederland zou daaraan 1,6 miljard moeten bijdragen, maar de coalitie heeft tot nu toe slechts een Nationaal Klimaatfonds ingesteld met daarin 40 miljoen. Dat geld moet vooral besteed worden aan klimaatadaptatie voor de meest kwetsbare groepen in de minst ontwikkelde landen. Nederland zou internationaal het voortouw moeten nemen om nieuwe financieringsinstrumenten af te spreken voor de klimaatsteun aan ontwikkelingslanden. Zo kan een deel van de opbrengst van het Europese emissiehandelssysteem hiervoor gebruikt worden en de opbrengsten van heffingen op vliegverkeer, maritiem transport en vrachtverkeer over de weg.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies