Waarom investeren in ontwikkelingssamenwerking cruciaal is voor onze veiligheid

  • 11 mei 2017

Het Nederlandse veiligheidsbeleid moet grondig worden herzien. Dat is een van de belangrijkste conclusies van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) in haar nieuwe rapport van 10 mei. Het Nederlandse beleid moet zich meer richten op de grondoorzaken van instabiliteit en onveiligheid, ook buiten onze grenzen stelt de WRR. ‘Onze leiders moeten nu investeren in onze toekomstige veiligheid’.

Lees het WRR-rapport.

Versterking ontwikkelingssamenwerking is in ons eigen belang

'De veiligheid in Nederland is de afgelopen jaren enorm verbonden geraakt met de veiligheid elders in de wereld', zegt Daniela Rosche, senior beleidsadviseur bij Oxfam Novib. 'De aanbevelingen van de WRR komen geen minuut te vroeg, we moeten als Nederland juist nu investeren om de grondoorzaken van instabiliteit en onveiligheid aan te pakken. De WRR vraagt de regering om meer te investeren in ontwikkelingssamenwerking om zo de toekomstige veiligheid van Nederland te garanderen.'

Grondoorzaken van instabiliteit en onveiligheid aanpakken

Volgens het WRR-rapport ontbreekt een lange termijnaanpak in het huidige Nederlandse beveiligingsbeleid. Het draait namelijk niet alleen om defensie, maar ook om het voorkomen van onveilige situaties in de wereld. Deze wereldwijde situaties kunnen een effect hebben op Nederland. Volgens dit rapport gaan het veiligheidsbeleid, ontwikkelingssamenwerking en buitenlandbeleid hand in hand. Oxfam Novib is het daarom eens met de WRR aanbeveling dat Nederland dient terug te gaan naar 0.7% van haar BNI voor ontwikkelingsfinanciering, een budget waar teveel op gekort is.

'Ontwikkelingssamenwerking is een essentieel politiek instrument om de grondoorzaken van extreme armoede, conflict en fragiliteit aan te pakken. De WRR presenteert ontwikkelingssamenwerking als handelingsperspectief naast het buitenlandbeleid en de versterking van de krijgsmacht. Ontwikkelingssamenwerking is een bewezen oplossing om armoede te verslaan en een krachtig instrument om onze toekomst te beschermen, geen bodemloze put,' stelt Rosche.

Nederland dient verantwoordelijkheid voor haar veiligheid te nemen

Negen organisaties, waaronder Unicef Nederland, Oxfam Novib en Cordaid verwelkomden de adviezen van de WRR en wijzen op het belang van deze adviezen voor de huidige formatieonderhandelingen. 'Als we deze problemen, net als armoede en extreme ongelijkheid niet aanpakken, is eenzijdig investeren in defensie dweilen met de kraan open’, stellen de organisaties. ‘We moeten de lont uit het kruitvat halen: een eind maken aan extreme armoede, perspectief creëren voor miljoenen jongeren en de oorzaken van groeiende spanningen op alle fronten aanpakken. Daartoe passen investeringen in ontwikkelingssamenwerking als een strategisch onderdeel van het Nederlands internationale beleid.' Rosche concludeert dat de onderhandelaars aan de formatietafel 'lef moeten tonen en de aanbevelingen van de WRR in de praktijk moeten brengen.'

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies