Persreactie WRR-rapport

  • 10 mei 2017

Persreactie van maatschappelijke organisaties op WRR rapport ‘Veiligheid in een wereld van verbindingen: een strategische visie op het defensiebeleid’.

Negen organisaties op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking, Vrede en Veiligheid verwelkomen het pleidooi van de WRR voor een samenhangende en lange termijn visie op het Nederlandse veiligheidsbeleid. In haar rapport pleit de WRR nadrukkelijk voor een versterking van ontwikkelingssamenwerking en het buitenlandbeleid, ter voorkoming van onveiligheid.

De WRR benadrukt de cruciale rol van ontwikkelingssamenwerking, omdat dit een onmisbare schakel is in het versterken en verantwoordelijk houden van overheden van juist de meest kwetsbare landen, het bevorderen van basisdiensten voor burgers en omdat het een basis legt voor verdere economische ontwikkeling.

De maatschappelijke organisaties ervaren in hun werk dagelijks dat problemen als gevolg van armoede, uitsluiting, of klimaatverandering niet meer beperkt blijven tot de landsgrenzen van arme of instabiele landen. De gevolgen van de hoofdzakelijk door ontwikkelde landen veroorzaakte klimaatverandering treffen nu al miljoenen mensen in juist deze landen. Dat leidt tot spanningen en conflicten en migratie, zoals al eerder benadrukt door de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp . De gevolgen daarvan laten zich ook hier in Nederland voelen.

De organisaties roepen de onderhandelaars van de mogelijk nieuwe regeringscoalitie op om de aanbevelingen van de WRR over te nemen en tot een regeerakkoord te komen waarin de internationale verantwoordelijkheid van Nederland gewaarborgd is. Dit is ook in ons welbegrepen eigenbelang want op die manier kunnen we ook in de toekomst gezamenlijk stabiliteit en welvaart in Nederland en Europa garanderen.

'Als we deze problemen, net als armoede en extreme ongelijkheid niet aanpakken, is eenzijdig investeren in defensie dweilen met de kraan open. We moeten de lont uit het kruitvat halen: een eind maken aan extreme armoede, perspectief creƫren voor miljoenen jongeren en de oorzaken van groeiende spanningen op alle fronten aanpakken. Daartoe passen investeringen in ontwikkelingssamenwerking als een strategisch onderdeel van het Nederlands internationale beleid.'

De negen organisaties:

Cordaid, DCDD, Hivos, lcco Cooperation, Oxfam Novib, Partos, Prisma, Save the Children, Unicef Nederland

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ruud Huurman, persvoorlichter van Oxfam Novib, 06 5117 5316

Bron: Oxfam Novib, 10 mei 2017

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies