Prinsjesdag 2022: de regering moet meer doen tegen ongelijkheid

  • 22 september 2022

Prinsjesdag

Op de derde dinsdag van september zijn zoals vanouds de nieuwe kabinetsplannen gepresenteerd. Er is sprake van groeiende ongelijkheid, zowel in Nederland als over de landsgrenzen heen. Een aantal van de voorgestelde maatregelen zijn een stap zijn in de goede richting, maar er is veel meer nodig. Oxfam Novib pleit voor strengere belasting op multinationals die miljardenwinsten maken door oorlog en de klimaat-, voedsel- en coronacrises. De extra inkomsten moeten ten goede komen aan kwetsbare groepen in binnen- en buitenland. Algemeen directeur Michiel Servaes van Oxfam Novib: "Terwijl energiebedrijven, voedselreuzen en farmaceuten recordwinsten boeken, worstelen miljoenen mensen om het hoofd boven water te houden."

Belast de bedrijven die profiteren van crisissituaties

De afgelopen jaren waren zwaar voor veel mensen, maar niet voor multinationals. Oxfam Novib berekende dat duizend van de grootste bedrijven ter wereld in 2020 en 2021 68,5% meer winst boekten vergeleken met de periode vóór de pandemie. Dat is ongekend. Multinationals die profiteren van welke crisis dan ook (een pandemie, oorlog of klimaatverandering) moeten veel zwaarder belast worden. En wel door middel van een zogenaamde "windfall tax", met een tarief tussen de 50-90% op buitensporige winsten. De opbrengst hiervan kan mooi ten goede komen aan mensen die nu het hardst getroffen worden door die crises, in zowel Nederland als andere landen. Het kabinet doet een stap in de goede richting met het voorstel van een solidariteitsheffing voor olie- en gasbedrijven met winning in Nederland. Deze maatregel moet echter veel breder worden getrokken om echt effect te sorteren.

Ontwikkelingshulp met als bestemming Nederland

Extra budget voor Ontwikkelingssamenwerking is hard nodig. Miljoenen mensen wereldwijd hebben nú hulp nodig. De regering is echter van plan om 16% van het budget voor Ontwikkelingssamenwerking uit te geven aan asielopvang in Nederland. Dat komt neer op 627 miljoen euro. Dit betekent dat Nederland straks de grootste ontvanger is van het Nederlandse ontwikkelingsbudget, wat niet de bedoeling is. Uiteraard is het belangrijk dat Nederland mensen op de vlucht opvangt. Maar dit mag niet ten koste gaan van kwetsbare groepen elders. Algemeen directeur Michiel Servaes: "Ik hoop dat we over de grenzen blijven kijken naar landen als Somalië en Pakistan, waar een enorme hongersnood op de loer ligt en een half land onder water staat. Laten we ook solidair met hen blijven."

Nog geen groen licht voor een eerlijke klimaataanpak 

Wereldwijd voelen we allemaal de gevolgen van klimaatverandering. Helaas is Nederland nog steeds niet ambitieus genoeg op dit gebied. In de Klimaatakkoorden van Glasgow en Parijs hebben we gezamenlijk afgesproken dat de aarde niet verder mag opwarmen dan 1,5 graden Celsius. Nederland had als doelstelling een CO2-reductie van 60%. Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat dit met de huidige maatregelen niet gehaald gaat worden. Daarom moet dit streven worden opgenomen in de klimaatwet. Bovendien is het een gemiste kans dat Nederland nog steeds niet meedoet aan een klimaatschadefonds. Landen die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering, worden wel het hardst getroffen door de klimaatcrisis. Deze landen beschikken niet over de middelen om zich hiertegen te weren. Dat is onrechtvaardigheid. Vind jij dit ook?

Eis samen met ons klimaatactie

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies