Oxfam Novib’s reactie op richtbedrag voor het Strategisch Partnerschap

  • 25 februari 2015

Onlangs besloot de minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking de aanvraag van Oxfam Novib & SOMO voor een strategisch partnerschap met een A te boordelen. Gisteren volgde daarop haar besluit een richtbedrag toe te kennen van maximaal € 15.567.750 op jaarbasis voor onze alliantie.

Dit roept gemengde gevoelens op. Voor zover we weten is dit één van de hoogste, zo niet het hoogst toegekende bedrag voor een Strategisch Partnerschap en kan dit als een terechte erkenning worden opgevat voor de kwaliteit en impact van ons werk op het terrein van pleiten en beïnvloeden.
 
Anderzijds, als we dit bedrag in perspectief plaatsen, betekent dit voor ons dat wij ten opzichte van de huidige medefinanciering in het kader van MFS II een korting opgelegd krijgen van meer dan 75%. Dit raakt ook onze huidige uitgaven op pleiten en beïnvloeden, die veel hoger zijn dan het nu toegekende richtbedrag.
Bovendien zien wij nu dat een groot aantal collega organisaties geconfronteerd worden met de ernstige consequenties van de buiten proportionele bezuiniging op het werk van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingssamenwerking. In veel opzichten leidt dit tot kaalslag en kapitaalvernietiging; vooral ook bij onze lokale partners in ontwikkelingslanden.
 
Een organisatie die pleiten en beïnvloeden hoog in het vaandel heeft staan, neemt waar nodig ook geen blad voor de mond. Wij voelen ons namelijk ook door het ministerie op het verkeerde been gezet.
Het ministerie gaf van te voren aan dat de bandbreedte per partnerschap tussen het maximum van 20 en het minimum van 2 miljoen euro zou bedragen. Als je dan als alliantie beoordeeld wordt met een A, qua omvang en absorptiecapaciteit één van de allergrootste - zo niet dé grootste - bent en een imposant trackrecord op pleiten en beïnvloeden hebt verwacht je ook dicht bij die € 20 mln. uit te komen. Een verwachting die niet alleen binnen onze alliantie, maar ook aantoonbaar daar buiten leefde.
 
Het ministerie doet er goed aan volledig inzicht te geven in hoe zij tot haar verdeelsleutel is gekomen en deze heeft toegepast. Graag horen wij ook een verklaring waarom het plafond bedrag plotseling ook met enkele miljoenen verlaagd is en wat een alliantie dan wel had moeten doen om voor het maximum van € 20 miljoen in aanmerking te komen.
De Tweede Kamer heeft per motie de minister opgeroepen er op toe te zien dat 25% van haar budget wordt ingezet ten behoeve van het maatschappelijk kanaal. Wij zijn er benieuwd hoe de minister dit
vanaf 1 januari 2016 denkt waar te kunnen maken.
 
Farah Karimi

Bron: Oxfam Novib, 25 februari 2015

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies