Oxfam Novib blij met toekenning partnerschap

  • 30 januari 2015

De Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft vandaag bekendgemaakt welke strategische partnerschappen de Nederlandse overheid aangaat met maatschappelijke organisaties.

 
Met kleine boeren in Uganda werken we samen aan een zelfstandige toekomst.
Foto:Petterik Wiggers/Oxfam Novib

Het voorstel, dat Oxfam Novib samen met economisch onderzoeksbureau Somo eind vorig jaar indiende, is toegekend. Oxfam Novib en Somo zullen samenwerken met de overheid om de achterliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid aan te pakken. Zo richten we ons op het wereldvoedselsysteem, met nadruk op de rol van kleine boeren en de manier waarop het financiële systeem ongelijkheid in de hand werkt. Daarnaast versterken we burgerbewegingen en goed bestuur en werken we aan capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden. Oxfam Novib ontving een A-beoordeling, wat maar 4 van de 56 aanvragers gelukt is.

Wereldwijde kracht

Farah Karimi, directeur van Oxfam Novib,reageert: ‘Ik ben heel blij dat de Nederlandse overheid gebruik wil maken van onze decennialange ervaring en de wereldwijde kracht van Oxfam Novib om veranderingen aan te jagen. Ik ben ook heel trots dat we de hoogste beoordeling krijgen voor ons werk, dat is een grote erkenning voor de deskundigheid en inzet van onze medewerkers. We kunnen in deze samenwerking heel veel doen om het leven van miljoenen mensen te verbeteren.’

Het is nog niet bekend hoeveel geld er precies beschikbaar komt voor het programma. Het ministerie zal dat later bekendmaken. Er geldt in ieder geval een maximum van 20 miljoen euro per aanvraag. Daarmee zal Oxfam Novib beduidend minder ontvangen van de overheid dan in voorgaande jaren.

Gemengde gevoelens

Farah: ‘Ik heb wel gemengde gevoelens. Zelfs als we het maximale bedrag ontvangen, zullen we enorm moeten snijden in onze organisatie en moeten we veel van onze programma’s afstoten. Nederland heeft als voorloper op ontwikkelingssamenwerking echt een grote stap teruggezet in het ondersteunen van maatschappelijke organisaties in zuidelijke landen. Terwijl landen om ons heen juist veel meer zijn gaan doen. Veel collega-organisaties krijgen nu geen geld meer en daarmee gaat veel ervaring verloren en moeten succesvolle programma’s voor armoedebestrijding worden gestopt.’

Bron: Oxfam Novib, 30 januari 2015

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies