Moria: dit doen wij na de ramp die voorkomen had kunnen worden

  • 23 september 2020

Van de een op de andere dag waren ze alles kwijt, de 12.000 vluchtelingen en asielzoekers in het Griekse vluchtelingenkamp Moria. De verwoestende brand ontnam hen het weinige bezit dat ze hadden, waaronder een slaapplek. Terwijl we hard werken aan directe hulp, doen we er ook alles aan om zulke rampen in de toekomst te voorkomen. Want deze tragedie had niet hoeven gebeuren.

griekenland, Lesbos na ramp Moria

Langs de weg, rond het afgebrande kamp, op de parkeerplaats van de supermarkt: nu zij hun tijdelijke verblijfplaats kwijt zijn, slapen de voormalige bewoners van Moria letterlijk op straat. Ze kunnen nergens heen, want de Griekse autoriteiten houden hen tegen. Ondertussen grijpt het coronavirus meedogenloos om zich heen in de dicht opeengepakte mensenmassa. De chaos is compleet.

We bieden noodhulp….

Samen met onze lokale partners inventariseren we wat deze mensen nu het meest dringend nodig hebben. We werken keihard, zodat we direct noodhulp kunnen leveren:

  • We zorgen voor mondkapjes en desinfectiemiddel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
  • We bieden psychosociale hulp aan vluchtelingen en asielzoekers.
  • We ondersteunen alleenstaande vrouwen en hun kinderen met onder meer spullen die ze nodig hebben en bescherming in een lokale opvang.

…maar noodhulp zou niet nodig hoeven zijn

Directe hulp is belangrijk, maar zou niet nodig hoeven zijn. Het wrange aan deze ramp is namelijk dat hij voorkomen had kunnen worden. Kamp Moria was bedoeld voor 2.800 asielzoekers, maar er verbleven ruim vier keer zoveel mensen. De asielprocedures lieten te lang op zich wachten. Vluchtelingen konden na identificatie niet doorreizen naar andere Europese landen, zoals de bedoeling was van zogeheten ‘hotspots’ zoals Moria. Sommigen zaten al jaren vast op dit kleine Griekse eiland.

‘De humanitaire tragedie die tot dit verwoestende vuur heeft geleid is het gevolg van de mislukte EU-aanpak van de vluchtelingencrisis.' - Evelien van Roemburg, migratie-expert bij Oxfam Novib

griekenland, Lesbos na ramp Moria

Europa, pak deze crisis anders aan

Om rampen als deze in de toekomst te voorkomen, moet de Europese Unie leren van het huidige falende asielbeleid. Zij moeten lidstaten houden aan de EU-wetgeving. Zoals Griekenland, waar de nieuwe asielwet niet voldoet aan de EU-wetten. In plaats van mensen bescherming te bieden waar ze wettelijk recht op hebben, deporteert Griekenland sommige asielzoekers en biedt het anderen weinig kans op een eerlijke asielprocedure. Daarom hebben wij samen met WeMove Europa een klacht ingediend bij de Europese Commissie

Evelien van Roemburg: ‘De Europese Commissie is de beschermer van het EU-recht en moet daarom de grondrechten van alle mensen in heel Europa handhaven en beschermen. Wat twee weken geleden in het kamp Moria gebeurde, toont aan dat Europa hier collectief niet in is geslaagd. De Commissie moet zo spoedig mogelijk controleren of de Griekse autoriteiten de EU-wetgeving respecteren. Zo niet, dan moet de Commissie gerechtelijke stappen ondernemen tegen Griekenland wegens het schenden van de basale rechten van vluchtelingen.’

Kabinet, vang de slachtoffers op

Terwijl we pleiten voor een menselijker en eerlijker asielbeleid, moeten EU-landen nu hun verantwoordelijkheid nemen en onmiddellijk beginnen met het herplaatsen van alle voormalige bewoners van het kamp Moria. Zo ook Nederland. We moeten gehoor geven aan de Griekse oproep om 500 weeskinderen op te nemen, ruimhartig investeren in humanitaire hulp en andere regeringen onder druk zetten om ook asielzoekers op te nemen. 

Vind jij ook dat Nederland meer moet doen voor de slachtoffers van de ramp op Lesbos? Eis van het kabinet dat ze nu in actie komen!

Teken de petitie

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies