Oxfam Novib en WeMove Europe eisen dat Europese Commissie Griekenland aanpakt voor schending EU-rechten migranten

  • 22 september 2020

De Europese Commissie moet een inbreukprocedure starten tegen Griekenland wegens de systematische schending van EU-rechten bij de behandeling van mensen die asiel zoeken in Europa. Daarom dienen Oxfam Novib en WeMove Europe vandaag een juridische klacht in bij de Europese Commissie. Aanstaande woensdag presenteert de Europese Commissie haar nieuwe Europees pact voor asiel en migratie.

De organisaties beschuldigen de Griekse regering ervan dat zij er niet in slaagt om goed gedocumenteerde beschuldigingen van schendingen van rechten te onderzoeken en aan te pakken, zoals de voortdurende gewelddadige terugdringing,  de zogenaamde pushbacks, naar Turkije van mensen die asiel zoeken. De organisaties dringen erop aan dat de Europese Commissie ingrijpt. De klacht wordt ingediend door advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, dat pro bono werkt voor WeMove Europe en Oxfam Novib.

De organisaties waarschuwen de EU om niet opnieuw dezelfde fouten te maken in het nieuwe EU-migratiepact en benadrukken de noodzaak van gedeelde verantwoordelijkheid tussen Europese landen, met name na de brand die recent het beruchte vluchtelingenkamp Moria verwoestte.

Evelien van Roemburg, migratie-expert Oxfam Novib :  ‘De Europese Commissie is de beschermer van het EU-recht en moet daarom de grondrechten van alle mensen in heel Europa handhaven en beschermen. Wat twee weken geleden in het kamp Moria gebeurde, toont aan dat Europa hier collectief niet in is geslaagd. De Commissie moet zo spoedig mogelijk controleren of de Griekse autoriteiten de EU-wetgeving respecteren. Zo niet, dan moet de Commissie gerechtelijke stappen ondernemen tegen Griekenland wegens het schenden van de basale rechten van vluchtelingen."

"Het nieuwe EU Pact voor Migratie en Asiel, dat de Europese Commissie aanstaande woensdag publiceert, moet ook laten zien dat de Commissie heeft geleerd van het huidige falende Europese asielbeleid. Het beleid moet echt anders zodat de verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen eerlijk wordt verdeeld over alle EU lidstaten."

In de klacht benadrukken de organisaties dat de hervorming van de Griekse asielwet, die op 1 januari 2020 in werking trad en in mei 2020 verder werd gewijzigd, en de manier waarop asielzoekers door de Griekse autoriteiten worden behandeld, niet in overeenstemming zijn met EU-wetgeving. In plaats van mensen die op zoek zijn naar veiligheid de bescherming te bieden waar ze wettelijk recht op hebben, biedt Griekenland minder waarborgen voor asielzoekers tegen deportatie en biedt het weinig kans op een eerlijke asielprocedure.

In de praktijk weerhoudt de nieuwe asielwet en de uitvoering ervan in feite veel mensen die geen juridische ondersteuning hebben om in beroep te gaan tegen een asielafwijzing. De nieuwe regels hebben de termijn voor het indienen van beroep drastisch bekort, zodat in veel gevallen de termijnen verstrijken voordat mensen op de hoogte zijn van de beslissing of voordat ze een volledig beroep kunnen indienen. Ook kunnen asielzoekers alleen met rechtsbijstand in beroep gaan. Maar op het eiland Lesbos, waar meer dan 12.000 migranten verblijven en van wie de overgrote meerderheid asiel aanvraagt, is er maar één door de staat gesponsorde advocaat. Daarom is het voor asielzoekers praktisch onmogelijk om toegang te krijgen tot een effectief rechtsmiddel, een fundamentele pijler van het EU-recht.

Noot aan redactie: 

  • Oxfam Novib migratie-expert Evelien van Roemburg is beschikbaar voor interviews. Contact Jules van Os, persvoorlichting Oxfam Novib, 06-51573683.
  • In de afgelopen maanden hebben bijna 100.000 Europeanen een online petitie ondertekend waarin ze de EU-instellingen vroegen het fundamentele recht om asiel aan te vragen te beschermen en Griekenland opriepen om onmiddellijk te stoppen met elke vorm van geweld tegen asielzoekers.
  • Download de juridische klacht die op dinsdag 22 september 2020 bij de Commissie is ingediend.
  • Lees de laatste maandelijkse briefing van Oxfam Novib en de Greek Council for Refugees (GCR) over de situatie in het beruchte vluchtelingenkamp Moria op Lesbos.
  • Lees het rapport ‘Diminished, Derogated, Denied’ van juli 2020 waarin wordt beschreven hoe het nieuwe Griekse asielstelsel is ontworpen om mensen te deporteren in plaats van hen veiligheid en bescherming te bieden.
  • Oxfam Novib begon in oktober 2015 te werken met vluchtelingen en andere migranten in Griekenland, omdat de humanitaire situatie voor mensen die irregulier vanuit Turkije arriveerden snel verslechterde. Momenteel werkt Oxfam Novib samen met de Greek Council for Refugees (GCR), die gratis rechtsbijstand en sociale ondersteuning biedt aan mensen die asiel zoeken en die een online

 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies