Kritische rapporten over wangedrag en integriteit

  • 11 juni 2019

Michiel Servaes
Deze week verschijnen twee belangrijke rapporten. 'Confronterend, maar het geeft ons ook houvast', zegt directeur Michiel Servaes.

Deze week verschijnen twee belangrijke rapporten over wangedrag en integriteit binnen Oxfam Groot-Brittannië en Oxfam wereldwijd. De rapporten zijn confronterend, maar bieden ons ook houvast. Ze motiveren ons om verder te gaan op de ingeslagen weg, waarbij we een veilige omgeving bouwen voor al onze medewerkers, partners en bovenal de mensen die we steunen.

Vanmiddag publiceerde de Charity Commission, toezichthouder voor Britse hulporganisaties, haar onderzoek naar het wangedrag in Haïti in 2011 door oud-medewerkers van Oxfam Groot-Brittannië. Ook onderzocht ze de manier waarop het Britse Oxfam daarna omging met wangedrag.

Het rapport is confronterend, omdat de fouten van destijds opnieuw gedetailleerd worden beschreven. ‘Het is pijnlijk om opnieuw te lezen wat er toen allemaal fout ging’, zegt onze directeur Michiel Servaes. ‘Ik vind het vooral schokkend dat de commissie stelt dat het interne onderzoek door de Britse Oxfam-leiding naar het wangedrag in 2011 beter had gemoeten, onder meer om vast te stellen of er ook minderjarigen bij betrokken waren. Dat is onacceptabel, net als het vertrek zonder ontslag van de verantwoordelijke landendirecteur in Haïti.’

Na 2011 heeft Oxfam Groot-Brittannië wel stappen genomen om de aanpak te verbeteren, maar de commissie vindt dat het te weinig was en te langzaam ging. De commissie is positief over de stappen die Oxfam maakte sinds februari 2018.

Lees het onderzoek van de Charity Commission

Bekijk hoe Oxfam Groot-Britannië reageert

We willen wangedrag uitbannen

Na de publiciteit over Haïti kwam de aanpak van wangedrag binnen Oxfam in een stroomversnelling. In februari 2018 maakten we een uitgebreid, wereldwijd actieplan.

We vroegen ook een onafhankelijke commissie van vrouwenrechten- en genderexperts diepgravend onderzoek te doen naar onze cultuur en onze aanpak van wangedrag. Vanavond verschijnt het eindrapport van deze commissie.

Belangrijke inzichten

In januari publiceerde de commissie al een tussentijds rapport met kritische opmerkingen. Ze waarschuwde dat de machtonsgelijkheid in ons werk kan leiden tot machtsmisbruik en wangedrag.

We gaan ervan uit dat ook het eindrapport kritisch zal zijn. Dat is ook wat we van de commissie hebben gevraagd. Michiel Servaes: ‘De spiegel die de onafhankelijke commissie ons voorhoudt, geeft mij en mijn collega’s belangrijke inzichten om onze cultuur verder te verbeteren.’

Vannacht kun je onze reactie op het eindrapport op onze website lezen.

Veilig voor iedereen

De rapporten motiveren ons om door te gaan op de ingeslagen weg: we willen de problemen aanpakken en onze cultuur veranderen. Want iedereen moet zich bij ons veilig voelen: de bevolking voor wie wij werken, alle medewerkers en iedereen met wie wij samenwerken. Wij zijn er juist om op te komen voor de meest kwetsbare mensen. En om machtsongelijkheid en uitbuiting tegen te gaan.

Er is veel veranderd

Het afgelopen jaar hebben we veel stappen gezet om wangedrag beter aan te pakken. Michiel Servaes: ‘In oktober vorig jaar startte ik met volle overtuiging als directeur van Oxfam Novib. Sindsdien heb ik samen met mijn collega’s intensief gewerkt aan het tegengaan van wangedrag.’

Dit is wat we doen:

- We vragen alle medewerkers pal achter onze waarden te staan, maar zich ook bewust te zijn van de risico’s van machtsongelijkheid en het werken in moeilijke omstandigheden.

- We werken aan een open en veilige cultuur waarin dilemma’s rondom ongewenst gedrag bespreekbaar zijn.

- We breiden de kennis en capaciteit uit om professioneel met signalen van ongewenst gedrag om te gaan en resoluut in te grijpen als dat nodig is.

- We communiceren open en eerlijk over de voortgang die we hierbij boeken.

Bekijk ons actieplan

‘De strijdvaardigheid die ik voel bij mezelf en bij al mijn collega’s neemt alleen maar toe’, zegt Michiel Servaes. ‘We voelen nog sterker hoe belangrijk het is om op te komen voor mensen die dagelijks worstelen met armoede en onrecht. Laat daarom één ding duidelijk zijn voor iedereen die voor en met Oxfam werkt: elke vorm van wangedrag is volstrekt onacceptabel. Mensen die dat niet snappen, horen niet bij ons thuis.’

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies