Home Dit doen wijOver Oxfam Novib Aandacht voor integriteit
Aandacht voor integriteit
Foto: Tommy Trenchard / Oxfam

Aandacht voor integriteit

Wangedrag voorkomen en aanpakken

Integer gedrag staat aan de basis van alles wat wij doen. Alle vormen van uitbuiting en misbruik vinden wij volstrekt onacceptabel. Op deze pagina lees je hoe wij wangedrag tegengaan en houden we je op de hoogte van de voortgang van onze aanpak.

Na de berichtgeving begin 2018 over het wangedrag van voormalig medewerkers van Oxfam Groot-Britannië op Haïti in 2011 werd duidelijk dat we nóg harder moeten optreden tegen alle vormen van wangedrag. Sindsdien hebben we onafgebroken gewerkt aan een grondige en omvangrijke hervorming van ons integriteitsbeleid.

Onderzoek door onafhankelijke commissie

Eén van onze stappen om de aanpak van wangedrag te versnellen, was het aanstellen van een onafhankelijke commissie van vrouwenrechten- en genderexperts. We vroegen hen diepgravend onderzoek te doen naar onze cultuur en de aanpak van wangedrag.

De commissie publiceerde in 2019 verschillende rapporten met aanbevelingen. De rapporten van de commissie zijn confronterend, maar bieden ons ook houvast. Ze motiveren ons om verder te gaan op de ingeslagen weg, waarbij we een veilige omgeving bouwen voor al onze medewerkers, partners en bovenal de mensen die we steunen. 

Video

Op deze plek staat een YouTube video. YouTube plaatst cookies.
Als je die hier wilt bekijken, kies dan bij cookie-instellingen dat je social media cookies accepteert.
Of bekijk de video buiten deze site op YouTube.

Op de internationale website vind je alle informatie over de onafhankelijke commissie, de gepubliceerde rapporten en de aanbevelingen.

Wangedrag aanpakken en cultuur verbeteren

De afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet om ons integriteitsbeleid te verbeteren. We rapporteren regelmatig over onze voortgang. Onze meest recente publicatie (december 2019), met daarin o.a. het nieuwe plan van aanpak van integriteit en cultuur binnen Oxfam, vind je hier.

Ons integriteitsbeleid

Sollicitanten en nieuwe medewerkers 

Voor onze missie, een wereld zonder armoede, hebben we getalenteerde collega's nodig. Die onze waarden en normen een warm hart toedragen. Daarom vragen we referenties op van sollicitanten en checken we achtergrondinformatie. Ook verwachten we van elke nieuwe medewerker een Nederlandse Verklaring Omtrent het Gedrag of een (in het buitenland gangbaar) Certificate of Good Conduct. Je kunt alleen bij ons komen werken als je onze gedragscode ondertekent.

Gedragscode voor medewerkers

We verwachten van mensen die voor ons werken, dat ze onze waarden delen. Medewerkers bevestigen dat door onze gedragscode te ondertekenen.

Onze gedragscode onderstreept onze missie, waarden en normen. Het geeft medewerkers richting en helpt ze bij het nemen van (de juiste) dagelijkse beslissingen.

De gedragscode stelt welk gedrag we van medewerkers verwachten. Met het ondertekenen beloven medewerkers onder meer dat zij iedereen met respect behandelen, dat ze zich inzetten voor mensenrechten en dat ze zorgvuldig omgaan met het milieu.  

Seksueel wangedrag, intimidatie, uitbuiting en fraude worden nadrukkelijk verboden. Daarmee is de gedragscode ook onze ethische standaard voor het beoordelen van het handelen van medewerkers en de organisatie.

Bekijk onze gedragscode

Integer handelen in de praktijk

Het mag niet bij woorden of een handtekening onder een gedragscode blijven.

Daarom zijn managers verantwoordelijk: zij moeten werken vanuit de waarden van de organisatie en ze worden dan ook getraind in ethisch leiderschap. Zo zetten managers de standaard en zijn ze een voorbeeld voor medewerkers.

Van medewerkers verwachten we dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke integriteit en die van de organisatie. Integriteit komt regelmatig ter sprake. Bijvoorbeeld door het bespreken van ethische dilemma's.

We moedigen medewerkers en de mensen voor wie we werken aan om wangedrag te melden. Deze meldingen zijn essentieel om passende maatregelen te nemen.

Melden van wangedrag 

We willen graag dat mensen zich vrij, vertrouwelijk en laagdrempelig kunnen uitspreken. Oxfam Novib heeft al een aantal jaar een klokkenluidersregeling waar medewerkers in Den Haag en in de landenkantoren seksuele intimidatie of seksueel wangedrag veilig kunnen melden. In 2017 is deze uitgebreid en begin 2018 verder verbeterd. We hebben een internationaal meldpunt geopend waar medewerkers hun klacht vertrouwelijk, anoniem en in hun eigen taal op elk gewenst moment kunnen indienen: de Speak-Up Service. Ook medewerkers van onze partnerorganisaties in projectlanden en de mensen in de lokale gemeenschap hebben toegang tot Speak Up. 

Veilige omgeving

Binnen heel Oxfam (Oxfam Novib en alle zusterorganisaties) zijn in de periode april tot september 2019 96 meldingen van wangedrag afgehandeld met 11 ontslagen als gevolg. In totaal staan nog 66 meldingen open, waaronder ook zaken van langer geleden die nog niet zijn afgerond. Het gaat dan om alle vormen van wangedrag of vermeend wangedrag. Het kan gaan om intimidatie, machtsmisbruik en pesten, tot seksuele intimidatie en seksueel geweld of exploitatie.

Deze meldingen zorgen ervoor dat we een veilige omgeving kunnen creëren voor onze medewerkers en benificiënten. Wij zijn de medewerkers die de moed hadden naar voren te stappen dankbaar.

Optreden bij wangedrag

Bij een melding van wangedrag kunnen managers en onderzoekers handelen volgens heldere richtlijnen. Die gaan bijvoorbeeld over het begeleiden van een slachtoffer en het rapporteren van de melding tot het opleggen van disciplinaire maatregelen, zoals schorsing of ontslag. Bij strafbare feiten betrekken we uiteraard de (lokale) autoriteiten.

 

Contact

Lotte Veldman I&S 450

  

 

 

Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen? Die beantwoorden we graag! 

Contact opnemen

Ja, ik wil per e-mail informatie ontvangen over activiteiten, producten en manieren om Oxfam Novib te steunen.
privacy

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies