Klimaat-klacht tegen ING in behandeling genomen

  • 14 november 2017

ING blijft investeren in kolencentrales
ING blijft investeren in kolen en olie. Een klacht daarover wordt nu behandeld.

Voor het eerst in de geschiedenis is een klimaat-gerelateerde klacht door een OESO-contactpunt ontvankelijk verklaard.

BankTrack, Greenpeace, Milieudefensie en Oxfam Novib dienden een klacht in tegen ING omdat de bank de OESO-richtlijnen schendt op het gebied van klimaat.

Vandaag maakt het OESO-Contactpunt bekend dat het de klacht gaat behandelen.

Het besluit valt samen met de lopende VN-klimaattop in Bonn

 

Waarom is dit belangrijk?

We gaan er van uit dat de behandeling van deze klacht ING aanmoedigt tot concrete stappen om de klimaatimpact van de financieringen van de bank te meten en te verminderen en te voldoen aan de OESO-richtlijnen.

ING investeert volop in kolen

ING zegt zich al jaren hard te maken voor het klimaat. Maar ondertussen blijft de bank gewoon geld lenen aan bedrijven die nieuwe kolencentrales bouwen. Om klimaatverandering te stoppen moeten we juist kolencentrales sluiten.

ING leende in recente jaren acht keer meer uit aan fossiele energiebedrijven dan in duurzame energiebedrijven – die verhouding moet anders

Wat is de klacht?

In 2013 zijn door de OESO een aantal klimaateisen toegevoegd aan haar richtlijnen. De bedoeling hiervan is dat bedrijven en financiële instellingen in kaart brengen welke invloed hun investeringen hebben op het milieu en in hoeverre ze bijdragen aan CO2-emissies en klimaatverandering.

BankTrack, Greenpeace, Milieudefensie en Oxfam Novib vinden dat ING zich onvoldoende aan deze eisen houdt.

Wat gaat er nu gebeuren? 

Het NCP gaat nu onderhandelingen openen tussen ING en de vier organisaties die de klacht hebben ingediend. Het is de bedoeling om tot overeenstemming te komen hoe ING de OESO-richtlijnen gaat naleven op het gebied van klimaat en milieu. De organisaties nemen deel aan de onderhandelingen onder voorzitterschap van het NCP. 

Wat zijn OESO-richtlijnen?

De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen maken duidelijk wat de overheden van de OESO-landen, waaronder Nederland, verwachten van internationale opererende bedrijven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De OESO vindt het belangrijk dat bedrijven rapporteren hoeveel broeikasgasuitstoot hun activiteiten veroorzaken en dat bedrijven die uitstoot proberen terug te dringen en zichzelf daarvoor doelen stellen.

Klimaatverandering

Klimaatverandering raakt de meest kwetsbare mensen het hardst

Wij pakken de oorzaken én gevolgen van klimaatverandering aan. We spreken overheden en bedrijven aan op hun verantwoordelijkheid om klimaatverandering te beperken en slachtoffers te helpen. En we zorgen dat mensen van wie de akkers uitdrogen of het huisraad wegspoelt, hun levens weer kunnen oppakken.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies