Foto: Shutterstock

Hoe kan de armoede nog toenemen?

In 2017 nam volgens het CBS het aantal huishoudens dat tijdelijk of langdurig in armoede leeft toe.

In 2017 nam het aantal huishoudens dat tijdelijk of langdurig in armoede leeft toe. Van 7,9% in 2016 naar 8,2% in 2017. Maar het gaat toch goed met de economie?

De Nederlandse armoedegrens

Het CBS berekent armoede met de lage inkomensgrens. In Nederland ligt die voor een alleenstaande op 1040 euro. Dit bedrag varieert als er partners of kinderen in het spel zijn.

Een uitkering is al lager dan deze grens. In 2018 was dit zo'n 942 euro. Iemand die langdurig arm is in Nederland heeft dus meestal een inkomen, maar ontoereikend.

Gevangen in armoede

1 op de 30 huishoudens in Nederland leeft langdurig in armoede. Dat gaat om 227.000 gezinnen. 'Huishoudens die door toedoen van de economische crisis onder de streep zijn terechtgekomen, hebben zich hieraan niet altijd weten te onttrekken', schrijft het CBS.

De situatie in Nederland komt overeen met wat we zien in andere landen. Het gaat goed met de economie, maar niet iedereen profiteert daarvan. Risicogroepen (mensen met een lagere opleiding, minderheden) zitten vaker gevangen in armoede. Er is toenemende ongelijkheid tussen mensen die goed verdienen en mensen die, om welke reden dan ook, in armoede zijn gevallen of minder kansen hebben gehad.

Armoede wereldwijd

Sinds de jaren '90 is extreme armoede gedaald. Waren eerst nog 1,2 miljard mensen extreem arm, zijn dit nu nog 789 miljoen. Je bent 'extreem' arm als je minder dan 1 dollar 90 per dag verdient. Of zoals de VN het omschreef: "extreme armoede is een enorm gebrek aan basisbehoeften. Geen (of nauwelijks) toegang tot eten, veilig drinkwater, sanitair, gezondheidsvoorzieningen, onderdak, onderwijs en informatie."

Hogere lonen, hogere grens

Veel landen hebben de laatste jaren een loonstijging gekend. Denk aan landen als China. Maar dat er minder extreme armoede is, zegt niets over armoede. Iemand zijn loon is misschien gestegen en de leefomstandigheden zijn iets verbeterd (waardoor hij/zij niet meer als "extreem arm" wordt gezien), maar de lasten zijn ook gestegen.

De Wereldbank heeft daarom drie nieuwe armoedegrenzen ingesteld. Één voor lage middeninkomenslanden ($3,50), middeninkomenslanden ($5,50) en hoge inkomenslanden ($21,90). Als we hiermee rekening houden is er meer armoede op de wereld dan we denken. Ook al is de extreme armoede gedaald.

Rijkdom neemt toe

Terwijl armen de laatste jaren amper vooruit zijn gegaan, neemt de rijkdom voor een paar mensen enorm toe.

Nu is een veelgehoord argument dat "als Dagobert Duck rijker wordt, iedereen mee profiteert". Maar is dat wel zo?

Het antwoord is nee: ongelijkheid is niet altijd goed voor de economie. Het IMF berekende dat als het inkomen van de top 20% met een procent zou groeien, de economie binnen 5 jaar met 0.08 procent zou dalen. De OESO berekende eveneens dat de economische groei van Mexico met 10% was verminderd door een groeiende ongelijkheid. De OESO keek vooral naar gebrekkig onderwijs als één van de oorzaken van ongelijkheid.

We kunnen het tij keren

Om langdurige armoede te doorbreken is een betere verdeling van welvaart nodig. Mensen hebben de middelen nodig om zich uit de armoede te kunnen halen. Een cruciale eerste stap voor meer gelijkheid is belasting. Van belasting kunnen omscholingstrajecten worden gestart, gezondheidscentra worden opgericht en hulptrajecten worden opgezet.

Helaas is Nederland één van de grootste belastingparadijzen ter wereld. Dat zagen we tijdens de Paradise Papers en de Panama Papers. Oxfam Novib verzet zich tegen belastingontwijking. Lees meer over onze acties en help ons mee!

Help mee

 

Stop belastingontwijking

Eind februai presenteert Staatssecretaris van Financiën Snel de jaarplannen van zijn afdeling. Eis dat hij met concrete plannen komt om belastingontwijking tegen te gaan.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies