Klimaatplannen grote banken, verzekeraars en pensioenfondsen schieten ernstig tekort

  • 20 maart 2023

Een man fietst over een ondergelopen straat
Foto: Eerlijke Geldwijzer

De klimaatplannen van grote financiële instellingen zoals ING, Nationale Nederlanden en PFZW schieten ernstig tekort. Hun huidige plannen zijn van onvoldoende kwaliteit om aan te tonen dat ze in lijn zijn met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, zoals afgesproken in de VN-klimaatakkoorden van Parijs en Glasgow. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer. Hoe scoren de onderzochte banken, verzekeraars en pensioenfondsen?

Geen voldoendes

Geen van de onderzochte financiële instellingen haalt een voldoende voor hun klimaatplan. 

  • Achmea, ASR, ABP, ING, PMT en Rabobank halen een 5. 
  • ABN Amro, BpfBouw en PFZW krijgen een 4. 
  • Hekkensluiter NN Group (Nationale Nederlanden) komt niet verder dan een 3. 

'In 2019 beloofden Nederlandse financiële instellingen met plannen te komen om hun activiteiten in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs', stelt Barbara Oosters namens de Eerlijke Geldwijzer. 'Daarvoor gaven ze zichzelf ruim drie jaar de tijd. Ons onderzoek toont aan dat de klimaatplannen van de grote financiële spelers nog steeds aan alle kanten rammelen. Minister Kaag liet eerder weten dat ze in 2023 de klimaatplannen van de financiële sector gaat beoordelen en wetgeving niet uitsluit. De tijd van vrijblijvendheid is echt voorbij.' 

We hebben de klimaatplannen van de drie grootste banken, drie grootste verzekeraars en vier grootste pensioenfondsen onderzocht.  Hiervoor is gekozen vanwege de enorme invloed die zij hebben op de financiering van de energietransitie. 

Beperkt meten en doelen stellen

Hoewel de financiële instellingen emissiereductiedoelen voor 2030 publiceren, doen de meeste dit voor een beperkt aantal sectoren of voor een selectie van beleggingscategorieën. Op die manier nemen ze slechts verantwoordelijkheid voor een deel van hun uitstoot. Ook heeft 6 op de 10 instellingen geen tussendoel voor 2025. Slechts 3 van de 10 instellingen (PMT, ABP en Bpfbouw) tellen de uitstoot van het gebruik van olie en gas mee in hun CO2 voetafdruk, ondanks het feit dat de meest gebruikte methodologie door de financiële sector (PCAF) voorschrijft dit te doen vanaf 2021.

Geen uitfaseringsplan olie-en gas

Banken zoals ING en ABN Amro hebben geen plannen om te stoppen met het lenen van geld aan bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden. ABP is de enige instelling die heeft aangekondigd volledig te stoppen met beleggen in producenten van olie en gas in 2023. 

Acties niet in lijn met doelen

Hoewel alle financiële instellingen zeggen dat ze hun klanten aanspreken op hun klimaatambities, hanteert minder dan de helft een tijdlijn en concrete doelen om deze ambities te behalen. 

 Onze aanbeveling aan Nederlandse financiële instellingen:

  • Committeer duidelijk aan een 1,5°C scenario. 
  • Vertaal dit overkoepelende doel van 1,5°C naar concrete tussendoelen, inclusief tussendoelen op de zeer korte termijn in 2025. 
  • Sluit alle financiering voor nieuwe olie- en gasprojecten uit, en heb een uitfaseringsbeleid voor alle fossiele energie. 
  • Formuleer een absoluut reductiedoel voor het hele financieringsportefeuille, en aanvullende intensiteits- of absolute reductiedoelen voor sectoren met hoge emissies. 
  • Ontwikkel een gedetailleerd en transparant betrokkenheidsbeleid waaruit duidelijk blijkt hoe de acties van een financiële instelling leidt tot de nodige emissiereducties.
  • Gebruik geen CO2-compensatie voor het halen van de reductiedoelstellingen.

Tijd voor wetgeving

Minister Kaag gaf vorige week aan een verplicht klimaatplan voor de financiële sector te overwegen. Een goede stap in de richting. Wij roepen de minister op hier snel werk van te maken. Het klimaat wacht niet.

IPCC reactie klimaatrapport.png

 

 

Een slechte dag voor het klimaat

Het is een bijzonder slechte dag voor het klimaat. Het zesde VN-klimaatrapport van het IPCC-panel laat zien dat we op het randje van een catastrofe balanceren. Alleen als we nú in actie komen, kunnen we de afgesproken 1,5 graad opwarming nog net halen.

We zijn 6 grote klimaatrapporten, 27 klimaatconferenties en de 8 warmste jaren ooit verder en nog steeds investeren we in de olie- en gasindustrie. Dat geldt ook voor Nederland, terwijl de wetenschap er glashelder over is: we moeten acuut van onze fossiele verslaving af. We moeten de klimaatcrisis op een eerlijke manier aanpakken, zodat ook de armste helft van de wereldbevolking mee kan komen, zich kan ontwikkelen en kan wapenen tegen klimaatverandering. Daarvoor moet de uitstoot van rijke landen, mensen en bedrijven drastisch omlaag.

Met de wetenschap aan onze kant blijven wij de druk opvoeren voor een eerlijk klimaatbeleid en strijden we samen voor klimaatrechtvaardigheid wereldwijd.

Onze hele reactie op het rapport lees je hier.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies