Foto: Petterik Wiggers / Oxfam Novib

Strategisch partnerschap

Samen met SOMO wordt Oxfam Novib in 2015 strategisch partner van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanaf januari 2016 tot en met 2020 ontvangen we jaarlijks 15,5 miljoen euro die we inzetten voor projecten voor voedselzekerheid, inspraak en veiligheid.

Samenspraak en Tegenspraak

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat 25 strategische partnerschappen aan met organisaties die zich inzetten voor een betere wereld. Het beleidskader voor deze partnerschappen heet ‘Samenspraak en Tegenspraak’.

Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib:

Gezien de grote uitdagingen in de wereld en de grote ambities die tegelijkertijd in de global goals geformuleerd zijn, is samenwerken tussen verschillende actoren een must. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Oxfam Novib zullen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en eigen rol, gaan samenwerken om bij te dragen aan een rechtvaardige wereld zonder armoede.

Capaciteit & lobby

De samenwerking tussen Oxfam, SOMO en het ministerie van Buitenlandse Zaken beoogt onder meer:

  • versterking van zuidelijke organisaties zodat zij zelf het lokale beleid kunnen beïnvloeden
  • ondersteuning van deze lokale lobby door middel van Oxfam’s wereldwijde netwerk en internationale campagnes
  • effectievere, gezamenlijke beleidsbeïnvloeding door Oxfam, SOMO, het ministerie en lokale partnerorganisaties

Gedeelde ambities

Oxfam Novib, SOMO en het ministerie delen dezelfde ambitie om de wereld rechtvaardiger te maken, waar basisbehoeften gerespecteerd worden. Iedereen heeft recht op eten, iedereen heeft recht op een stem en iedereen heeft recht op veiligheid.

De jaarlijkse steun zetten Oxfam Novib en SOMO in voor projecten voor:

  • Voedselzekerheid: kleinschalige voedselproducenten, boeren en kwetsbare gemeenschappen hebben recht op een eerlijk en duurzaam voedselsysteem 
  • Meer inspraak en geld voor ontwikkelingsbeleid: burgers en maatschappelijke organisaties krijgen meer inspraak in beleidsvormingsprocessen die ongelijkheid en extreme armoede tegen moeten gaan
  • Bescherming van mensen in conflictgebieden: voorkomen en beëindigen van conflicten en bescherming bieden aan kwetsbare groepen

Terug naar Geschiedenis van Oxfam Novib

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies