Foto: Khaula Jamil Oxfam Novib

Werk en onderwijs, meer jongeren een kans

Betere kansen voor jongeren

Wij geloven in de kracht en het potentieel van jongeren. Toch kunnen in veel ontwikkelingslanden jongeren zich niet optimaal ontwikkelen: er is een gebrek aan goed onderwijs en de werkeloosheid onder jongeren is hoog. Samen met partnerorganisaties en jongeren zelf creëren we kansen en werken we aan een duurzame toekomst.

Jongeren zonder werk en zonder goed onderwijs

De ontwikkeling van jongeren is essentieel voor de toekomst van jongeren én de samenleving. Jongeren kunnen namelijk als katalysator voor verandering werken. Helaas worden zij in veel ontwikkelingslanden niet betrokken bij politieke en economische processen. Veel jongeren zitten zonder werk en inkomen. In 2015 heeft wereldwijd 43% van de jongeren geen betaald werk. Met name op het platteland in ontwikkelingslanden is de situatie voor jongeren vaak dramatisch. Door gebrek aan goed onderwijs en weinig betaald werk hebben jongeren een slecht toekomstperspectief.

Bovendien zijn landen zoals Pakistan, Bangladesh, Indonesië en Ethiopië zwaar getroffen door klimaatverandering, wat het boerenleven moeilijker maakt. De nijpende situatie drukt ook op het leven van jongeren die meehelpen in het familiebedrijf. 

Oxfam Novib geeft jongeren een kans
Foto: Sven Torfinn / Oxfam Novib
Oxfam Novib geeft jongeren een kans
Foto: Mies van der Putte / Oxfam Novib
Oxfam Novib geeft jongeren een kans
Foto: Saikat Mojumder / Oxfam Novib
Oxfam Novib geeft jongeren een kans
Foto: Saikat Mojumder / Oxfam Novib

Ondanks kritiek durft Anila te studeren

Anila in Pakistan grijpt haar kans. Ondanks de kritiek van broers en het geroddel op straat is ze vastbesloten: Anila gaat haar studie afmaken en een financieel onafhankelijke vrouw worden.

Lees het verhaal van Anila

Oxfam Novib geeft jongeren een kans
Foto: Khaula Jamil / Oxfam Novib

Samen met jongeren kansen creëren

Wij zijn ervan overtuigd dat het kan: betere kansen voor jongeren. In een tijdspanne van vijf jaar willen we 178.000 jongeren in Pakistan, Bangladesh, Indonesië en Ethiopië bereiken en hun toekomstperspectief verbeteren.

We analyseren de grootste problemen in de regio, stellen adviezen op en sturen aan op beleidsveranderingen. Daarnaast investeren we in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en sociale netwerken voor jongeren.

Succesvolle toekomst voor jongeren

We zijn al goed op weg. Samen met lokale partnerorganisaties:

  • geven we trainingen aan jongeren die aansluiten bij de wensen van de arbeidsmarkt
  • stimuleren we sociale netwerken voor jongeren die hun kans op het vinden van werk vergroten, die hen helpen met het ontwikkelen van vaardigheden en hen onderwijzen over arbeidsrechten
  • creëren we mogelijkheden voor ondernemerschap, geschikt voor jongeren
  • betrekken we jongeren bij het maken van beleidsbeslissingen
  • trainen we jongeren die meewerken op de boerderij van de familie hoe ze het beste kunnen omgaan met klimaatverandering
  • bieden we ondersteuning aan bedrijven voor het ontwikkelen van stages, traineeships en werk-leerplekken en dringen we bij bedrijven aan op eerlijke lonen en goede arbeidsvoorwaarden

Ja, ik help mee!

Met jouw donatie steun je de mensen die strijden voor gelijke rechten voor iedereen. Doe mee en sta ook op voor gelijkheid.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies