Illustratie van een rij mensen die opkijkt tegen een berg geld

Eerlijke belastingen

Wij zijn ervan overtuigd dat het kan: een eerlijk belastingsysteem. En dat is hoognodig. Want belastingontwijking en te lage belastingtarieven voor de superrijken houden extreme ongelijkheid in stand. Daarom strijden wij samen voor eerlijke belastingen. 

Ja, ik teken de petitie

Het probleem: belastingontwijking & lage belastingen voor de superrijken

Lage- en middeninkomenslanden lopen veel belastinginkomsten mis door wereldwijde belastingontwijking en te lage belastingtarieven voor de superrijken en hun bedrijven. Alleen al door belastingontwijking lopen lage- en middeninkomenslanden jaarlijks 42 miljoen euro* mis. 

Een eerlijk belastingsysteem voor het innen van belastinginkomsten is noodzakelijk om grote ongelijkheid tussen arm en rijk tegen te gaan. Overheden moeten genoeg geld te besteden hebben aan onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en andere publieke voorzieningen. Vooral vrouwen en meisjes betalen de prijs wanneer overheden daarin onvoldoende kunnen investeren. Een oneerlijk belastingsysteem staat zo niet alleen economische gelijkheid, maar ook gendergelijkheid in de weg. 

*Dit is een voorzichtige schatting. Andere analyses duiden erop dat dit bedrag zelfs richting de 100 miljard dollar per jaar gaat. Wat het exacte bedrag ook is, het is superveel geld! 

De oorzaak: een oneerlijk belastingsysteem

Terwijl wereldwijd veel mensen geld tekortkomen, heeft een klein clubje veel meer geld dan ze nodig hebben. En met dat geld komt macht en invloed. Zo kunnen de grootste bedrijven en de rijkste mensen met behulp van dure financiële adviseurs de belastingregels in hun voordeel beïnvloeden, en daarmee het betalen van belasting over bijvoorbeeld inkomen, vermogen en winst ontwijken.  

Het huidige belastingsysteem werkt vooral heel goed voor een kleine groep rijke mensen en bedrijven en benadeelt de rest van de wereld. Zo vergroot het belastingsysteem ongelijkheid. 

Wist je dat… 

  • Lage- en middeninkomenslanden door belastingontwijking jaarlijks minstens 42 miljoen euro mislopen? Geld dat hard nodig is voor investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. 
  • Een jaarlijkse vermogensbelasting tot 5% voor multimiljonairs en miljardairs wereldwijd genoeg geld oplevert om op 2 miljard mensen uit armoede te krijgen?
  • Een belasting van 90% op de extra winsten van 722 van ’s werelds grootste bedrijven 941 miljard dollar kan opleveren, geld dat gebruikt kan worden om wereldwijd armoede en klimaatverandering aan te pakken?

De oplossing: vermogensbelasting en meer

Vermogensbelasting voor de superrijken. De meeste mensen verdienen hun geld door te werken. De superrijken halen niet alleen inkomsten uit arbeid, maar ook een flink deel uit beleggingen en ander vermogen, waarvoor andere belastingregels en lagere tarieven gelden. Percentueel gezien betaalt de gemiddelde mens daardoor meer belasting dan de superrijken. Een oneerlijke situatie.  

Inkomen uit vermogen en inkomen uit arbeid moeten gelijk belast worden. De rijkste 1% betaalt relatief minder belasting dan andere Nederlanders. Het is oneerlijk dat miljonairs maar zo’n 20 tot 30% belasting betalen, terwijl de gemiddelde burger meer dan 40% afdraagt aan de belastingdienst. Om die kloof te dichten moeten overheden dus meer belasting heffen op inkomsten uit vermogen. 

De winstbelasting voor bedrijven moet omhoog. De afgelopen decennia is het belastingtarief voor bedrijven steeds lager geworden: van 50% in 1980 naar 35% in 2000 tot momenteel zo’n 26%. Ondertussen betalen werknemers in Nederland meer dan 40% belasting. Tijd om die ongelijkheid aan te pakken en de winstbelasting te verhogen. Ook kan er gedacht worden aan een zogenaamde windfall- of meevallersbelasting, een eenmalige of tijdelijke belasting op extreem grote extra bedrijfswinsten. 

Een einde aan belastingontwijking. De superrijken en grote multinationals hebben geld genoeg om slimme adviseurs in te huren die gebruik maken van allerlei ingewikkelde constructies om minder of geen belasting te betalen. Een van de landen die belastingontwijking mogelijk maakt, is Nederland. Dit moet stoppen. 

Hoe strijdt Oxfam Novib voor eerlijke belastingen? 

  •  Wij roepen overheden wereldwijd en internationale organisaties op om samen te werken aan een eerlijker en rechtvaardiger belastingstelsel. Zodat belastingen een eerlijke bijdrage leveren aan de benodigde financiering voor ontwikkeling wereldwijd en het tegengaan van ongelijkheid.
  •  In armere landen we met partners aan de verbetering van het belastingsysteem. Ook steunen we lokale organisaties die de overheid ter verantwoording roepen over de besteding van belastinginkomsten. Bijvoorbeeld door budgetten te monitoren en te beoordelen of het geld terecht komt waar het voor bedoeld is.

Wij staan achter mensen als Hamzat

Als je belasting betaalt, wil je dat de overheid jouw geld goed gebruikt. Voor ziekenhuizen, scholen en wegen bijvoorbeeld. Logisch toch? Dat vinden mensen in Nigeria ook. Hamzat Lawal, een Nigeriaanse activist, ontdekte dat miljarden aan overheidsgeld in de zakken van hoge ambtenaren verdween.

Zo komt er nooit een einde aan de ongelijkheid, dacht Hamzat. Dus richtte hij Follow the Money op. Samen met zo’n 8.000 activisten, journalisten, onderzoekers en juristen zoekt Hamzat uit waar het overheidsgeld naartoe gaat. Het bijzondere is: ze doen dit met de hulp van talloze jongeren en andere burgers. Meer over Hamzats strijd lees je hier. 

 

HAMZAT 3.png

Wat kun jij doen? 

Actievoeren werkt! 

Zo heeft Nederland, mede door publieke druk, al ingestemd met verschillende Nederlandse en internationale maatregelen tegen belastingontwijking. Daarnaast is Nederland door het Europees Parlement ter verantwoording geroepen als zijnde een belastingparadijs.  

'Campagne voeren tegen onrechtvaardig beleid is een kwestie van een lange adem. En die hebben we, ook als het gaat om belastingregels. Wij blijven ons bemoeien met internationaal beleid en Nederlandse regelgeving, zodat we het samen eerlijker maken. Voor onszelf, maar vooral voor mensen in armere landen.' - Bram Joanknecht, economisch expert Oxfam Novib

 

Laatste nieuws over eerlijke belastingen

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies