Illustratie van een rij mensen die opkijkt tegen een berg geld

Eerlijke belastingen

Wij zijn ervan overtuigd dat het kan: een eerlijk belastingsysteem. En dat is hoognodig. Want belastingontwijking en te lage belastingtarieven voor de superrijken houden extreme ongelijkheid in stand. Daarom strijden wij samen voor eerlijke belastingen. 

Belastingontwijking en ongelijkheid 

Belastingontwijking: wat is het probleem?  

Er wordt op grote schaal belasting ontweken. Kort gezegd is belastingontwijking het actief gebruik maken van allerlei ingewikkelde constructies om minder of geen belasting te betalen. Deze strategie wordt vaak ingezet door grote multinationals. Een van de landen die belastingontwijking mogelijk maakt, is Nederland. Mede dankzij de Nederlandse belastingregels kunnen multinationals voor miljarden aan belasting ontwijken. Overheden van arme en rijke landen wereldwijd worden daardoor hard geraakt in hun portemonnee. Terwijl ze de belastinginkomsten hard nodig hebben om bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg te financieren. Zo houdt belastingontwijking door multinationals wereldwijde ongelijkheid in stand.  

Waarom strijdt Oxfam Novib tegen belastingontwijking? 

Wij strijden voor gelijkheid wereldwijd. Daar hoort de strijd tegen belastingontwijking bij. Eerlijke belastingen zijn noodzakelijk om grote ongelijkheid tussen arm en rijk tegen te gaan. Overheden moeten genoeg budget hebben voor onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en andere publieke voorzieningen. Vooral vrouwen en meisjes betalen de prijs wanneer overheden daarin onvoldoende kunnen investeren. Belastingontwijking staat zo niet alleen economische gelijkheid, maar ook gendergelijkheid in de weg.  

Video

Op deze plek staat een YouTube video. YouTube plaatst cookies.
Als je die hier wilt bekijken, kies dan bij cookie-instellingen dat je social media cookies accepteert.
Of bekijk de video buiten deze site op YouTube.

 

Strijd voor gelijkheid

Terwijl de rijken steeds rijker worden, gaan de meesten van ons erop achteruit. Dat is onrechtvaardig.

Vind jij ook dat dat anders moet? Ontdek hoe jij mee kunt strijden voor gelijkheid

 

Vermogensbelasting en ongelijkheid 

Vermogensbelasting: wat is het probleem?  

Terwijl wereldwijd veel mensen geld tekortkomen, heeft een klein clubje veel meer geld dan ze nodig hebben. En met dat geld komt macht en invloed. Zo kunnen de grootste bedrijven en de rijkste mensen belastingregels in hun voordeel beïnvloeden, zodat zij relatief minder belasting hoeven te betalen. Ondertussen gaan de belastingen op goederen en diensten juist omhoog, waardoor de lasten voor gewone mensen groter worden. Ook in Nederland zien we dat de gemiddelde Nederlander relatief meer belasting betaalt over arbeid, dan de allerrijksten over hun vermogens. Daarnaast is de rijke minderheid met hun overconsumptie in grote mate verantwoordelijk voor klimaatverandering, waar vooral mensen in de kwetsbaarste landen onder lijden.   

Kortom: het huidige belastingsysteem werkt vooral heel goed voor een selecte groep rijke mensen en bedrijven en benadeelt de rest van de wereld. Zo vergroot het belastingsysteem ongelijkheid. 

Waarom strijdt Oxfam Novib voor hogere belasting op vermogens? 

Al decennia werken we wereldwijd aan het terugdringen van het aantal mensen dat onder de ‘armoedegrens’ leeft. Maar is het niet hoog tijd voor een ‘rijkdomsgrens’? Bijvoorbeeld door mensen die extreem rijk zijn nét even wat meer van hun geld aan de samenleving te laten bijdragen. Dat geld kan gebruikt worden voor het vergroten van welzijn en duurzaamheid. Een jaarlijkse vermogensbelasting tot 5% voor multimiljonairs en miljardairs wereldwijd levert al genoeg geld om op 2 miljard mensen uit armoede te krijgen en een mondiaal plan te financieren om een eind te maken aan honger. Door welvaart eerlijk te verdelen spreiden we bovendien ook macht en invloed beter. Zo kunnen we extreme ongelijkheid verkleinen. 

Zo strijdt Oxfam voor eerlijke belastingen 

Van de Nederlandse overheid eisen we: 

  • De Nederlandse belastingregels aan te scherpen, zodat deze belastingontwijking door bedrijven effectief tegengaan en de hoogste vermogens zwaarder worden belast; 
  • Concrete internationale maatregelen te initiëren en te ondersteunen voor eerlijke belastingen, bijvoorbeeld de Europese aanpak van brievenbusfirma's; 
  • Multinationals te verplichten transparant te zijn over hun aanwezigheid, activiteiten, winst en belasting per land en wereldwijd. 

Ondertussen zitten we zelf ook niet stil: 

  • Wij roepen overheden wereldwijd en internationale organisaties op om samen te werken aan een eerlijker en rechtvaardiger belastingstelsel. Zodat belastingen een eerlijke bijdrage leveren aan de benodigde financiering voor ontwikkeling wereldwijd en het tegengaan van ongelijkheid  
  • In armere landen werken we met partners aan de verbetering van het belastingsysteem. Ook steunen we lokale organisaties die de overheid ter verantwoording roepen over de besteding van belastinginkomsten. Bijvoorbeeld door budgetten te monitoren en te beoordelen of het geld terecht komt waar het voor bedoeld is. 

Actievoeren werkt! 

Zo heeft Nederland, mede door publieke druk, al ingestemd met verschillende Nederlandse en internationale maatregelen tegen belastingontwijking. Daarnaast is Nederland door het Europees Parlement ter verantwoording geroepen als zijnde een belastingparadijs.  

'Campagne voeren tegen onrechtvaardig beleid is een kwestie van een lange adem. En die hebben we, ook als het gaat om belastingregels. Wij blijven ons bemoeien met internationaal beleid en Nederlandse regelgeving, zodat we het samen eerlijker maken. Voor onszelf, maar vooral voor mensen in armere landen.' - Esmé Berkhout, senior beleidsadviseur Oxfam Novib

 

Laatste nieuws over eerlijke belastingen

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies