Mamadou Sow

‘Ik ben er trots op dat ik activist ben!’

‘Ik ben er trots op dat ik activist ben!’

Mamadou Sow uit Senegal (32) is een boer die in Dakar wat schapen en kippen houdt en een grotere schaapskudde heeft in zijn geboortedorp Cambérène. Wat hem bijzonder maakt, is dat hij ook een vlogger is. Hij begon met vloggen over klimaatverandering nadat hij in 2017 had deelgenomen aan een klimaatkamp. ‘Ik realiseerde me opeens dat klimaatverandering echt een heel groot probleem is.’ Mamadou begon zijn buren en collega’s van de Nationale raad voor overleg en samenwerking op het platteland (CNCR) te informeren, waar hij werkt als communicatiemedewerker.

Toen Oxfam vroeg of CNCR wilde helpen met het organiseren van de Klimaatkaravanen, solliciteerde Mamadou meteen naar de functie van vlogger. ‘Ik weet dat ik mensen in beweging kan krijgen en dit was een prachtige kans om een grotere doelgroep te bereiken. Vooral jongeren, vrouwen en boeren moeten veel meer weten over de schadelijke gevolgen van klimaatverandering.’ Mamadou wilde supergraag de vlogwedstrijd winnen die onderdeel was van de selectieprocedure. En dat lukte hem, samen met twee andere winnaars! Alle drie kregen ze een smartphone en gingen aan de slag.

Op reis met de Klimaatkaravaan bezocht Mamadou acht dorpen die zwaar getroffen zijn door klimaatverandering. ‘Onderweg kwamen we door dorpen die overstroomd waren door de stijgende zeespiegel en dorpen waar de droogte alle vee had gedood stierf en de gewassen vernietigd. Ik zag zoveel verdriet.’ De Klimaatkaravaan heeft echt een verschil gemaakt, zegt Mamadou. ‘We konden veel mensen en vooral ook jongeren informeren – ook in gebieden waar dit soort campagnes meestal niet komt. Ik zag hoe mensen bewuster werden en hun omgeving schoner gingen houden; ze ruimden afval en plastic op. Zelfs onze regering is sinds COP27 actiever geworden op het gebied van klimaatverandering.’

Mamadou geniet van de combinatie van schaapsherder en activist. ‘Ik ben er trots op dat ik activist ben. Mensen hebben de plicht om goed voor de natuur te zorgen. Mijn belangrijkste doel is jongeren motiveren om in actie te komen en het leven van plattelandsgemeenschappen verbeteren. Dus ja, ik ga zeker door met vloggen!’    

 “De strijd tegen ongelijkheid is een van mijn belangrijkste drijfveren. Ongelijkheid ligt ten grondslag aan heel veel problemen in de wereld en Nederland staat op tegen die ongelijkheid. We dragen bij aan vrede en veiligheid wereldwijd, werken aan versterking van het maatschappelijk middenveld en aan gelijke toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), en we hebben een feministisch buitenlandbeleid. Ook proberen we nadrukkelijk de stemmen van jongeren te versterken en ruimte te geven. Dat zijn zaken die ik heel belangrijk vind: in deze functie komen mijn persoonlijke en professionele drijfveren dan ook heel mooi samen.”

“Voor de aanpak van grote uitdagingen als genderongelijkheid, onveiligheid, armoede en klimaatverandering is een systemische aanpak nodig. Kijk naar Mozambique, dat kampt met orkanen, overstromingen en langdurige droogteperiodes door klimaatverandering. In de zwaarst getroffen gebieden wonen en werken vaak juist arme en kwetsbare mensen, waaronder vrouwen en meisjes. Zij worden dus extra geraakt. Daar komt bij dat in tijden van crisis het geweld tegen vrouwen, LHBTIQ+-personen en andere kwetsbare groepen steevast toeneemt. De oorzaak is ongelijkheid – en in de aanpak daarvan ligt dus ook de oplossing.”

“Nederland is vrij uniek in de manier waarop we het maatschappelijk middenveld betrekken bij het beleid om internationaal zaken te agenderen en aan te pakken. Organisaties als Oxfam Novib zijn belangrijke strategische partners. Ik vind het in zo’n partnerschap belangrijk dat je open discussies kunt voeren en elkaar scherp houdt, ook als je het niet eens bent. Oxfam Novib is sterk in het beïnvloeden van de Nederlandse en internationale agenda, en door de goede samenwerking met lokale organisaties hebben jullie grote lokale impact. We kunnen veel van elkaar leren, juist als het gaat om soms complexe processen zoals de overgang naar meer lokaal gedreven ontwikkeling en eigenaarschap in de landen waarin we werken.”

“We maken ons net als Oxfam Novib grote zorgen over de krimpende maatschappelijke ruimte in veel landen. Daarom speelt het beschermen van deze zo belangrijke ruimte een grote rol in ons beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld, waarmee we via programma’s als FAIR for ALL en Masarouna wereldwijd organisaties ondersteunen die zelf beleid beïnvloeden. Organisaties die de mensenrechten verdedigen en ongelijkheid bestrijden. Juist nu is hun rol als waakhond en belangenbehartiger van burgers essentieel. Ook onze ambassades zetten hun uitgebreide kennis, expertise en netwerken in voor de bescherming van civic space.”

“Er is nog enorm veel werk aan de winkel als het gaat om genderongelijkheid, maar er zijn zeker ook ontwikkelingen die mij energie geven. Nederland heeft belangrijke stappen gezet in het Feministisch Buitenlands Beleid. Nu leggen we de laatste hand aan een praktisch handboek, zodat alle collega’s dit beleid kunnen maken, uitdragen, uitvoeren, monitoren en evalueren. Uiteraard hebben we in alle stadia maatschappelijke organisaties geconsulteerd, zowel in Nederland als in het mondiale Zuiden. En we zijn veelvuldig in gesprek met landen die al zo’n beleid hebben én met landen waar gendergelijkheid juist onder druk staat. 

“Wat ik ook absoluut nog wil noemen, is de veranderkracht van jongeren. Ik was zelf vroeger VN-jongerenvertegenwoordiger en ben er trots op dat Nederland nu jongerenambassadeurs heeft voor SRGR, een ambassadeur voor jongeren, onderwijs en werk, een jongerendenktank en een jongerenadviescommissie. Want we weten, los van al hun briljante en innovatieve ideeën: als je jongeren betrekt bij je beleid, wordt je beleid beter, duurzamer en effectiever. Dan doe je dus beter waar je goed in bent.”

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies