Interview Pascalle Grotenhuis

Interview Pascalle Grotenhuis

Pascalle is ambassadeur vrouwenrechten en gendergelijkheid & directeur Directie Sociale Ontwikkeling bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De oplossing ligt in de aanpak van ongelijkheid

 “De strijd tegen ongelijkheid is een van mijn belangrijkste drijfveren. Ongelijkheid ligt ten grondslag aan heel veel problemen in de wereld en Nederland staat op tegen die ongelijkheid. We dragen bij aan vrede en veiligheid wereldwijd, werken aan versterking van het maatschappelijk middenveld en aan gelijke toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), en we hebben een feministisch buitenlandbeleid. Ook proberen we nadrukkelijk de stemmen van jongeren te versterken en ruimte te geven. Dat zijn zaken die ik heel belangrijk vind: in deze functie komen mijn persoonlijke en professionele drijfveren dan ook heel mooi samen.”

“Voor de aanpak van grote uitdagingen als genderongelijkheid, onveiligheid, armoede en klimaatverandering is een systemische aanpak nodig. Kijk naar Mozambique, dat kampt met orkanen, overstromingen en langdurige droogteperiodes door klimaatverandering. In de zwaarst getroffen gebieden wonen en werken vaak juist arme en kwetsbare mensen, waaronder vrouwen en meisjes. Zij worden dus extra geraakt. Daar komt bij dat in tijden van crisis het geweld tegen vrouwen, LHBTIQ+-personen en andere kwetsbare groepen steevast toeneemt. De oorzaak is ongelijkheid – en in de aanpak daarvan ligt dus ook de oplossing.”

“Nederland is vrij uniek in de manier waarop we het maatschappelijk middenveld betrekken bij het beleid om internationaal zaken te agenderen en aan te pakken. Organisaties als Oxfam Novib zijn belangrijke strategische partners. Ik vind het in zo’n partnerschap belangrijk dat je open discussies kunt voeren en elkaar scherp houdt, ook als je het niet eens bent. Oxfam Novib is sterk in het beïnvloeden van de Nederlandse en internationale agenda, en door de goede samenwerking met lokale organisaties hebben jullie grote lokale impact. We kunnen veel van elkaar leren, juist als het gaat om soms complexe processen zoals de overgang naar meer lokaal gedreven ontwikkeling en eigenaarschap in de landen waarin we werken.”

“We maken ons net als Oxfam Novib grote zorgen over de krimpende maatschappelijke ruimte in veel landen. Daarom speelt het beschermen van deze zo belangrijke ruimte een grote rol in ons beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld, waarmee we via programma’s als FAIR for ALL en Masarouna wereldwijd organisaties ondersteunen die zelf beleid beïnvloeden. Organisaties die de mensenrechten verdedigen en ongelijkheid bestrijden. Juist nu is hun rol als waakhond en belangenbehartiger van burgers essentieel. Ook onze ambassades zetten hun uitgebreide kennis, expertise en netwerken in voor de bescherming van civic space.”

“Er is nog enorm veel werk aan de winkel als het gaat om genderongelijkheid, maar er zijn zeker ook ontwikkelingen die mij energie geven. Nederland heeft belangrijke stappen gezet in het Feministisch Buitenlands Beleid. Nu leggen we de laatste hand aan een praktisch handboek, zodat alle collega’s dit beleid kunnen maken, uitdragen, uitvoeren, monitoren en evalueren. Uiteraard hebben we in alle stadia maatschappelijke organisaties geconsulteerd, zowel in Nederland als in het mondiale Zuiden. En we zijn veelvuldig in gesprek met landen die al zo’n beleid hebben én met landen waar gendergelijkheid juist onder druk staat. 

“Wat ik ook absoluut nog wil noemen, is de veranderkracht van jongeren. Ik was zelf vroeger VN-jongerenvertegenwoordiger en ben er trots op dat Nederland nu jongerenambassadeurs heeft voor SRGR, een ambassadeur voor jongeren, onderwijs en werk, een jongerendenktank en een jongerenadviescommissie. Want we weten, los van al hun briljante en innovatieve ideeën: als je jongeren betrekt bij je beleid, wordt je beleid beter, duurzamer en effectiever. Dan doe je dus beter waar je goed in bent.”

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies