Foto: Oxfam

Afghanistan: armoede en vrouwenrechten

Conflict versterkt armoede en honger

Afghanistan gaat al tientallen jaren gebukt onder oorlog en conflict. Dit raakt burgers het allerhardst.

 • Afghanistan is een van de armste landen ter wereld. 40% van de Afghanen leeft in extreme armoede.
 • 1 op de 3 Afghanen lijdt honger.
 • 9 miljoen mensen hebben geen basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg.
 • 1 op de 5 kinderen sterft voor zijn 5e verjaardag.
 • Het percentage moeders dat overlijdt tijdens zwangerschap of bevalling is een van de hoogste ter wereld.
 • Slechts 38% van de meisjes gaat naar school.
 • Het land is kwetsbaar voor natuurrampen zoals overstromingen en droogtes.

Zo hielpen wij

Oxfam is sinds 1961 aanwezig geweest in Afghanistan, waarbij we altijd nauw samenwerkten met Afghaanse partnerorganisaties. Helaas hebben we door omstandigheden het landenkantoor moeten sluiten. Voor die tijd hebben we ons ingezet voor onder andere de volgende zaken:

 • We lobbyden bij politieke en religieuze leiders om gedwongen huwelijken tegen te gaan en de leeftijd dat vrouwen kunnen trouwen te verhogen naar 18 jaar. Ook boden we vrouwen in gevangenissen een opleiding zodat ze na hun gevangenschap hun eigen geld kunnen verdienen.
 • We leerden jongeren hun rechten kennen en hiervoor opkomen.
 • Docenten volgden onderwijstraining, scholen zijn veiliger gemaakt voor meisjes en meer kinderen kregen toegang tot onderwijs.
 • We hebben vrouwen betrokken bij vredesopbouw, bijvoorbeeld door een landelijke campagne voor meer politievrouwen in Afghanistan.
 • Samen met partnerorganisaties bereidden we Afghanen voor op natuurrampen. Zodat de bevolking op tijd kan reageren en de gevolgen van een natuurramp worden beperkt. Ook boden we noodhulp.
 • Afghaanse partnerorganisaties helpen mensen bij traumaverwerking en conflicthantering.

Open data Afghanistan

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies