Foto: Coco Olakunle

Directie en Raad van Toezicht

Directie

De directie van Oxfam Novib geeft richting aan het beleid en vertegenwoordigt Oxfam Novib in de confederatie Oxfam. De directie van Oxfam Novib wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De directie hanteert het directiestatuut.

De directie bestaat uit algemeen directeur Michiel Servaes; directeur bedrijfsvoering Sonia Garbi Gomez; Pepijn Gerrits, die verantwoordelijk is voor programma’s; en Lilian Alibux, directeur engagement.

Directie foto.jpg
Van links naar rechts: Pepijn Gerrits, Sonia Garbi Gomez, Lilian Alibux en Michiel Servaes. Foto door Coco Olakunle.

Michiel Servaes

Sinds 1 oktober 2018 is Michiel Servaes de algemeen directeur van Oxfam Novib. Als algemeen directeur en voorzitter van de directie is Michiel eindverantwoordelijk voor het beleid van Oxfam Novib.

Michiel Servaes behaalde een master in Politicologie en Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Leiden. Hij heeft uitgebreide diplomatieke ervaring, zat bijna 5 jaar voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer en werkte in verschillende beleidsfuncties op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn laatste positie was die van plaatsvervangend directeur van de Directie Sociale Ontwikkeling van het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Servaes: ‘Gezien de uitdagingen in de wereld van nu ben ik overtuigd van de urgentie van dit werk en ik ben onder de indruk van de grote deskundigheid van de organisatie. Ik zal als directeur van Oxfam Novib alles doen om de verwachtingen en het vertrouwen van honderdduizenden donateurs en andere supporters waar te maken.’


Pepijn Gerrits

Pepijn is directeur programma’s. Hij is verantwoordelijk voor het aansturen van onze thematische units en noodhulp. Ook het verbeteren van kwaliteit en impact, en het meten daarvan, valt onder zijn takenpakket.

‘We leven in uitdagende tijden die vragen om een ​​meer gelijke, veiligere, eerlijkere en groenere wereld. De Oxfam-familie is een uniek netwerk met een groot potentieel om verandering mogelijk te maken. Ik vind het geweldig om bij te dragen aan die urgente missie!’

Als onder meer voormalig directeur van het Nederlandse Helsinki Comité, een ngo die zich inzet voor mensenrechten en democratie, brengt Pepijn brengt een brede ervaring met zich mee en uitgebreide netwerken in verschillende landen en continenten. Hij heeft een bijzondere band met Latijns-Amerika, waar hij opgroeide in Peru en Colombia en later voor de Verenigde Naties werkte in de Dominicaanse Republiek.

Lilian Alibux

Lilian is directeur engagement. Zij is binnen Oxfam Novib verantwoordelijk voor het helpen mobiliseren van verschillende krachten in Nederland voor een eerlijke, rechtvaardige en duurzame wereld. Binnen de nieuwe afdeling engagement is alle expertise op het gebied van campagnes, beleidsbeïnvloeding, communicatie, activatie en fondsenwerving samengebracht.

Lilian heeft ruime ervaring met digitale marketing, strategie, innovatie en organisatieverandering in zowel de corporate wereld als de kunst & cultuursector. Oprechte inclusiviteit en kansengelijkheid staan voor haar centraal.

Raad van Toezicht Oxfam Novib

De Raad van Toezicht toetst of Oxfam Novib haar maatschappelijke functie naar behoren vervult. De Raad van Toezicht geeft advies en controleert de directie, het beleid, de interne gang van zaken en de financiën. De leden en de voorzitter van de raad worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn 2 keer herkiesbaar. De Raad van Toezicht hanteert het Reglement Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven onbetaalde leden. Sinds maart 2024 zijn dit:

  • Munish Ramlal (voorzitter)
  • Martijn Dadema
  • Kirsten Meijer
  • Lawrence Cheuk
  • Kris Douma
  • Anika Altaf
  • Désirée van Boxtel

Zie ook de uitgebreide beschrijving van de leden van de Raad van Toezicht (Engelstalig).

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies