Home Dit doen wijOver Oxfam Novib Directie en Raad van Toezicht
Foto: Martijn Beekman

Directie en Raad van Toezicht

Directie

De directie van Oxfam Novib geeft richting aan het beleid en vertegenwoordigt Oxfam Novib in de confederatie Oxfam. De directie van Oxfam Novib wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De directie hanteert het directiestatuut.

Michiel Servaes

Michiel Servaes.jpg

Per 1 oktober 2018 is Michiel Servaes de algemeen directeur van Oxfam Novib. Als algemeen directeur en voorzitter van de directie is Michiel eindverantwoordelijk voor het beleid van Oxfam Novib. De directie bestaat verder uit een directeur bedrijfsvoering, Pauline Mulder; Ton Meijers, die verantwoordelijk is voor programma’s; en Lilian Alibux, directeur engagement.

Michiel Servaes behaalde een master in Politicologie en Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Leiden. Hij heeft een uitgebreide diplomatieke ervaring, zat bijna 5 jaar voor de PvdA in de Tweede Kamer en werkte in verschillende beleidsfuncties op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn laatste positie was die van plaatsvervangend directeur van de Directie Sociale Ontwikkeling van het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Servaes: ‘Ik ben thuis opgegroeid met zo’n alternatieve wereldkaart van Novib aan de muur en heb de organisatie altijd bewonderd. Het is heel bijzonder dat ik nu zelf leiding mag gaan geven aan het nieuwe Oxfam Novib. Er is wel veel veranderd: ontwikkelingssamenwerking is niet meer zo vanzelfsprekend als het in die jaren was. En Oxfam Novib staat af en toe stevig onder druk, zoals in de laatste paar maanden. Maar juist gezien de uitdagingen in de wereld van nu ben ik overtuigd van de urgentie van dit werk en ik ben onder de indruk van de grote deskundigheid van de organisatie. Ik zal als directeur van Oxfam Novib alles doen om de verwachtingen en het vertrouwen van honderdduizenden donateurs en andere supporters waar te maken.’ (Foto: Martijn Beekman)

Lees ook: "Ik ben een optimist"


Ton Meijers

Ton Meijers

Ton Meijers is directeur programma’s. Hij is verantwoordelijk voor het aansturen van onze thematische units en noodhulp. Ook het verbeteren van kwaliteit en impact, en het meten daarvan, valt onder zijn takenpakket.

‘In mijn jaren als irrigatie-ingenieur in Afrika en in mijn werk met Oxfam Novib partners in diverse landen, werd het me duidelijk hoe mooi het is om met en voor mensen te werken aan het verbeteren van hun bestaansmogelijkheden, waardoor zij hun kinderen een betere toekomst kunnen geven.’

Pauline Mulder

Pauline Mulder

Pauline is directeur financiën en bedrijfsvoering. Zij stuurt diverse afdelingen aan, waaronder Human Resources, Quality, Finance and Control, IT en Institutional Funding & Donor Relations. Binnen de Oxfam confederatie neemt zij deel aan diverse werkgroepen op het gebied van bedrijfsvoering. Daarnaast is zij lid van de Raad van Commissarissen van Triple Jump waar zij tevens voorzitter is van de Finance, Risk and Audit Committee.

Lilian Alibux

Lilian Alibux - directie

Lilian is directeur engagement. Zij is binnen Oxfam Novib verantwoordelijk voor het helpen mobiliseren van verschillende krachten in Nederland voor een eerlijke, rechtvaardige en duurzame wereld. Binnen de nieuwe afdeling engagement is alle expertise op het gebied van campagnes, beleidsbeïnvloeding, communicatie, activatie en fondsenwerving samengebracht.

Lilian heeft ruime ervaring met digitale marketing, strategie, innovatie en organisatieverandering in zowel de corporate wereld als de kunst & cultuursector. Oprechte inclusiviteit en kansengelijkheid staan voor haar centraal.

Raad van Toezicht Oxfam Novib

De Raad van Toezicht toetst of Oxfam Novib haar maatschappelijke functie naar behoren vervult. De Raad van Toezicht geeft advies en controleert de directie, het beleid, de interne gang van zaken en de financiën. De leden en de voorzitter van de raad worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn 2 keer herkiesbaar. De Raad van Toezicht hanteert het Reglement Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven onbetaalde leden. Vanaf maart 2021 zijn dit:

  • Peter Verbaas (voorzitter)
  • Martijn Dadema
  • Christel de Lange
  • Kris Douma
  • Inge Hutter
  • Kirsten Meijer
  • Lawrence Cheuk

Zie ook de uitgebreide beschrijving van de leden van de Raad van Toezicht (Engelstalig).

Foto's: Chris de Bode, Eelke Cooiman

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies