Foto: Tommy Trenchard / Oxfam

Werken aan integer werken

Wij vinden uitbuiting, misbruik en intimidatie onacceptabel. Het druist in tegen alles waar we als organisatie voor staan. Daarom proberen wij wangedrag resoluut te voorkomen. Met bestaande en nieuwe maatregelen. Vier vragen over onze aanpak voor integer werken aan Ewa van den Berg, HR adviseur van Oxfam Novib.

1. Wat doet Oxfam Novib om wangedrag te voorkomen?

Ewa: ‘Al onze medewerkers zijn verplicht de gedragscode Code of Conduct te ondertekenen. Hierin worden expliciet ook seksueel wangedrag, intimidatie, uitbuiting en fraude benoemd en nadrukkelijk afgekeurd. Ook is vorig jaar ons wervingsbeleid aangescherpt. Er zijn nieuwe voorschriften voor het opvragen van referenties van sollicitanten, het checken van achtergrondinformatie en het verplicht opvragen van een Nederlandse Verklaring Omtrent het Gedrag of een buitenlandse Certificate of Good Conduct.’

2. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers ook werkelijk integer handelen?

Ewa: ‘Onze Code of Conduct is onze kapstok voor het integriteitsbeleid en is onlangs, in oktober 2017, aangepast. Alle medewerkers, ook in de landenkantoren, ondertekenen dan opnieuw deze gedragscode. Integriteit raakt de kern van ons werk en moet dus onderdeel zijn van ons dna. Dit gaat verder dan het maken van beleid en het ondertekenen van de gedragscode. Wij willen dat medewerkers onze gedragscode werkelijk begrijpen, het doorleven en ernaar handelen.’

‘We investeren in een organisatiecultuur met gedeelde normen en waarden, en streven naar gelijkgestemdheid in ons idee van integer werken. Zo voeren we poster- en online campagnes over ons integriteitsbeleid. En managers krijgen een speciale training over ethisch leiderschap om als manager integer te handelen en integriteit in het team te bevorderen. Voor deze teamsessies gebruiken zij het dilemmaboek, om met hun teams reële integriteitsdilemma’s te bespreken. Zo creëren zij onderling meer begrip over onze gedeelde kernwaarden.’

‘De begeleiding van hulpverleners op locatie is nu minimaal, omdat we middelen zoveel mogelijk willen inzetten voor hulpverlening. De vraag ligt nu voor of wij meer moeten investeren in geestelijke bijstand voor hulpverleners op de plek van een ramp. Want hoe houd je in een complexe, stressvolle crisissituatie onze hoge morele standaard overeind en blijf je bewust van je positie als hulpverlener? We onderzoeken op dit moment hoe we mondiale psychosociale ondersteuning kunnen bieden aan onze medewerkers in crisissituaties.’

3. Hoe stimuleert Oxfam Novib het melden van wangedrag?

Ewa: ‘Onze werkomgeving moet een plek zijn waar alle dilemma's vrijuit besproken kunnen worden. Al sinds 2007 werken we met vertrouwenspersonen waar medewerkers klachten kunnen melden, naast het melden van klachten bij managers of directie. In 2017 is het netwerk van vertrouwenspersonen uitgebreid met 9 lokale vertrouwenspersonen en zal in het voorjaar van 2018 verder groeien naar 14 lokale vertrouwenspersonen.’

‘Er is momenteel een klokkenluidersregeling waar medewerkers in Den Haag en op de landenkantoren seksuele intimidatie of seksueel wangedrag veilig kunnen melden. We willen dat mensen vrij en vertrouwelijk zich kunnen uitspreken. In deze klokkenluidersregeling zagen we ruimte voor verbetering. Daarom wordt deze vervangen door het Speak-Up Protocol, die zeer binnenkort live gaat. Met deze regeling informeren we medewerkers nog beter hoe en bij wie ze klachten over intimidatie, discriminatie, uitbuiting en fraude kunnen melden en hoe deze worden afgehandeld.’

‘Onderdeel van de nieuwe regeling is een externe hotline, de Speak-Up Service. Dit is een internationale hotline voor alle medewerkers waar 24/7 medewerkers hun klacht vertrouwelijk en anoniem kunnen indienen.’

4. Welke acties onderneemt Oxfam Novib na wangedrag?

Ewa: ‘Als er een melding van wangedrag binnenkomt, is het belangrijk dat de melding juist wordt opgevolgd. Voor managers en onderzoekers zijn er heldere richtlijnen hoe te handelen. Van het begeleiden van een slachtoffer en het rapporteren van de melding tot het opleggen van disciplinaire maatregelen.’

‘Managers moeten precies weten wat te doen bij een melding van wangedrag. Daarvoor hebben we het Response Plan, een soort stappenplan. Welke support moeten we als organisatie bieden? Lopen andere mensen gevaar? Aan wie moeten we het wangedrag communiceren en rapporteren? Welke disciplinaire maatregelen volgen er?’

‘Wangedrag nemen we uiterst serieus’, vervolgt Ewa. ‘Dat deden we al en doen we nu weer. Voortdurend evalueren en verbeteren we ons integriteitsbeleid. Met als doel: een veilige werkomgeving zonder ongewenst gedrag en waar mensen vrijuit kunnen spreken.’

Lees meer over integriteit bij Oxfam Novib

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies