Zo kan Nederland groeiende ongelijkheid door de coronacrisis aanpakken

Net als in Nederland zorgt het coronavirus ook elders in de wereld voor dodelijke slachtoffers, strenge maatregelen en grote onzekerheid. Waar wij door een sterke economie, goede gezondheidszorg en een financieel vangnet grote klappen kunnen opvangen, worden mensen in ontwikkelingslanden extra hard geraakt door de coronacrisis.

Olie op het vuur

De coronacrisis is olie op het vuur voor ontwikkelingslanden waar:

Onvoorbereid op de crisis

Vrijwel alle landen waren totaal onvoorbereid toen het coronavirus toesloeg. 64 van de armste landen wereldwijd besteedden afgelopen jaar meer aan het aflossen van schulden aan rijke landen en financiële instellingen, dan aan gezondheidszorg. Slechts 1 op de 6 landen wereldwijd besteedde de aanbevolen 15% van het nationale budget aan gezondheidszorg. En in 103 landen kan één op de drie werknemers geen aanspraak maken op fundamentele arbeidsrechten.

Dat moet anders! Naast het bestrijden van de gevolgen van deze crisis, is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat we beter voorbereid zijn op een volgende crisis. Of beter nog: dat we een volgende crisis voorkomen. Dat kan, door nú aan inclusief, groen herstel te werken. Voor ons in Nederland, en voor iedereen in de wereld.

Door onze petitie te ondertekenen, vraag jij Nederland om een grote bijdrage te leveren aan het aanpakken van de huidige crisis en aan het helpen voorkomen van de volgende. Lees hier meer over hoe petities het verschil kunnen maken.

In onze petitie vragen we het kabinet om:

  • Steun bij de aanpak van de groeiende hongercrisis.

Door de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis, zoals massale werkloosheid en de verstoring van de voedselproductie, kunnen naar schatting tegen het eind van 2020 tot maar liefst 12.000 mensen per dag sterven door honger. Dit aantal is mogelijk hoger dan het aantal mensen dat overlijdt door het coronavirus zelf.

  • In Jemen zijn armoede en voedseltekorten dit jaar door corona verder toegenomen. Het overmaken van geld door familieleden, werkzaam in de Golfregio, daalde door massaal verlies van banen met 80 procent in de eerste vier maanden van 2020. Jemen importeert 90 procent van zijn voedsel. Het sluiten van grenzen en aanvoerroutes van voedseltransporten leidt tot ernstige voedseltekorten.
  • Ook India wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Het gezondheidsbudget als percentage van het nationale budget is met 4% het op 3 na laagste wereldwijd. Slechts de helft van de bevolking heeft toegang tot basale zorg.
  • In Colombia hebben zo’n 22 miljoen werknemers uit de informele sector geen toegang tot betaald ziekteverlof, waardoor zij vaak moeten doorwerken – al zijn ze ziek.

Nederland kan bijdragen aan het stoppen van deze hongercrisis door de fondsen voor de bestrijding van het coronavirus vrij te maken waartoe de VN oproept. Ook kan Nederland er internationaal voor pleiten dat een deel van de schulden van ontwikkelingslanden kwijt wordt gescholden. Bovendien zou Nederland zich moeten houden aan de belofte om een klein deel van onze welvaart te delen met de allerarmsten en meest kwetsbaren in de wereld. Rijke landen hebben afgesproken dat ze elk jaar 0,7% van hun Bruto Nationaal product (BNP) besteden aan ontwikkelingssamenwerking, maar we zitten daar al jaren ruim onder. Deze dalende trend zet zich voort als we geen actie ondernemen.

Om op lange termijn een einde te maken aan hongercrisis, moeten regeringen zich sterk maken voor een eerlijker, robuuster en duurzamer voedselsysteem wereldwijd. Waarin de belangen van de vrouwen en mannen die dagelijks miljoenen mensen van voedsel voorzien een veel belangrijker rol krijgen.

  • Inzet op versterking van de zorg en toegang tot medicijnen

Nederland kan meer doen om ontwikkelingslanden in staat te stellen toegang tot publieke gezondheidszorg te vergroten en medicijnen aan te schaffen. Ook hierom is het belangrijk dat we meer geld vrijmaken voor ontwikkelingssamenwerking en de bestrijding van het coronavirus en dat we andere landen oproepen om schulden van ontwikkelingslanden kwijt te schelden. Ook is internationale samenwerking essentieel om te zorgen voor een eerlijke verdeling van patentvrije medicijnen, vaccins en testen.

Voor de lange termijn is het belangrijk dat landen de strijd aangaan tegen extreme ongelijkheid, door meer te investeren in universele toegang tot basisvoorzieningen en door te zorgen voor eerlijke belastingen. Nederland speelt helaas nog steeds een rol als internationaal belastingparadijs voor multinationals, waardoor ontwikkelingslanden jaarlijks miljarden mislopen. Geld dat deze landen keihard nodig hebben voor bijvoorbeeld gezondheidszorg. Om te zorgen dat ontwikkelingslanden beter bestand zijn tegen een crisis als deze, moet Nederland maatregelen nemen om belastingontwijking door multinationals te stoppen.

  • Wettelijk verplichten van Nederlandse bedrijven om sociaal en duurzaam te ondernemen

Niet alleen tekortschietende gezondheidssystemen, maar ook ontbrekende socialezekerheidsstelsels en slechte arbeidsvoorwaarden zorgen dat armoede in ontwikkelingslanden tijdens de coronacrisis steeds zorgelijker wordt.

Ook Nederlandse bedrijven die internationaal opereren hebben daarin hun verantwoordelijkheid. Om te zorgen dat ze die nemen, moet Nederland wettelijke voorwaarden verbinden aan bedrijven op het vlak van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Nederlandse bedrijven in internationale ketens moeten zorgen dat de werknemers in hun keten wereldwijd zo goed mogelijk deze crisis doorkomen.

Daarnaast moet Nederland actief steun geven om IMVO in de Europese Unie verplicht te stellen. Alleen door regulering van IMVO in Nederland en de EU zullen bedrijven zorgen voor fatsoenlijke lonen, werkomstandigheden en inspraak voor werknemers binnen hun ketens. Dit zal hun weerbaarheid bij toekomstige crises vergroten.

  • Steun bij de aanpak van de klimaatcrisis

Door de coronacrisis is de klimaatcrisis minder prominent in het nieuws. Maar dit jaar zorgde klimaatverandering onder meer voor dodelijke cyclonen in India en Bangladesh, teisteren enorme sprinkhanenzwermen Afrika en richten hevige hittegolven en bosbranden in Australië en de VS veel schade aan.

Vooral de armste en meest gemarginaliseerde mensen, zoals kleine boeren, worden hard getroffen door de gevolgen van de klimaatcrisis. Voor hen is de coronapandemie olie op het vuur. Wanneer markten zijn gesloten en reizen vaak niet mogelijk is, kunnen zij hun oogst, melk en vlees niet verkopen. Zonder geld voor veevoer en nieuwe zaden zien zij ook hun toekomstige inkomsten én voedsel voor eigen gebruik in rook opgaan.

Het is daarom belangrijk dat Nederland haar belofte aan klimaatsteun nakomt. Rijke landen hebben op de klimaattop van 2015 in Parijs beloofd om ontwikkelingslanden financieel te ondersteunen. Zo kunnen ook arme landen zich wapenen tegen klimaatverandering. Maar dan moeten die rijke landen zich wel aan die afspraken houden - en dat gebeurt lang niet altijd. Nederland levert tot nu toe onvoldoende steun.

We vragen daarom van het kabinet om hardere eisen te stellen bij steun aan bedrijven als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ook vragen we het kabinet om belastingen te heffen op CO2-uitstoot en de inkomsten te investeren in koolstofarme sectoren, zoals openbaar vervoer en energie-efficiënte productie.

Om te voorkomen dat de klimaatcrisis verder verergert, moet Nederland ambitieus klimaatbeleid steunen. Als we de temperatuurstijging kunnen beperken tot maximaal 1,5 graad kunnen we de gevolgen nét aan, denken de meeste wetenschappers. Maar met de huidige afspraken uit het Parijs-akkoord stevenen we af op een opwarming van 3 graden. Met desastreuze gevolgen. Het Nederlandse en internationale klimaatbeleid moet daarom ambitieuzer!

De vier onderwerpen uit onze petitie laten zien dat de coronacrisis een unieke kans biedt om het tij te keren. Daarvoor moeten we niet alleen de coronacrisis bestrijden, maar ook maatregelen nemen om andere crises aan te pakken en te voorkomen. In plaats van crisis naar catastrofe te hobbelen, moet de overheid deze kans aangrijpen. Dit is hét moment om onze economie te veranderen en een betere toekomst te bouwen voor ons allemaal. 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies