Profiel nieuwe algemeen directeur Oxfam Novib

 • 19 december 2017

Inleiding

De algemeen directeur van Oxfam Novib, Farah Karimi, heeft aangekondigd Oxfam Novib op termijn te verlaten. De Raad van Toezicht van Oxfam Novib is daarom op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Dit document beschrijft kort de organisatie, de uitdagingen waar de algemeen directeur voor staat en het gezochte profiel.

Over Oxfam Novib en Oxfam International

Oxfam Novib is een Nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die sinds 1956 strijdt voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. Oxfam Novib is onderdeel van de wereldwijde Oxfam confederatie. In 2016/17 werkte Oxfam Novib in meer dan 25 landen met 500 partners om de onrechtvaardigheden aan te pakken die armoede veroorzaken. Oxfam Novib werkt aan duurzame ontwikkeling, verzorgt noodhulp en beïnvloedt beleidsmakers. De totale beschikbare middelen zijn ongeveer €170 mln. per jaar. Op het hoofdkantoor in Den Haag werken ongeveer 300 FTE en in ontwikkelingslanden ongeveer 800 FTE.

Oxfam Novib is in Den Haag georganiseerd in de volgende units:

 • Public Engagement, gericht op het onderhouden van relaties met het Nederlands publiek, gericht op fondsenwerving, mobilisatie en actievoeren;
 • Thematic units die zich bezighouden met het ontwikkelen en uitvoeren van de inhoudelijk programma’s en campagnes op het gebied van ‘food, land and water; governance en financial flows, conflict and fragility en gender and youth’;
 • Humanitaire unit gericht op het bieden van noodhulp;
 • Program Support & Impact, gericht op het procesmatig ondersteunen van de programma’s zoals kennisdeling en evalueren daarvan;
 • Ondersteunende diensten waaronder IFDR (Institutional Funding & Donor Relations), Quality Finance & Control, ICT, HR en Corporate Communications.

Managers van de units en de corporate groups vormen samen het senior managementteam. De directie bestaat naast de algemeen directeur uit een directeur bedrijfsvoering en een directeur programma’s en campagnes.

Oxfam International (OI) is in 1995 opgericht als een internationale confederatie van samenwerkende NGO’s. Deze confederatie is een interdependent network of independent affiliates. Novib was een van de founding fathers van OI en is in de laatste jaren een van de drijvende krachten geweest achter verdere integratie. OI heeft nu 20 affiliates (landen die lid zijn) en verwacht de komende jaren verder te groeien.  Het secretariaat van Oxfam International (OIS) heeft een centrale rol binnen de confederatie. De algemeen directeur van Oxfam Novib is lid van de Executive Board van OI. Oxfam Novib is een van de grootste affiliates van OI.

Uitdagingen voor Oxfam Novib 2018 - 2022

 • De context waarin Oxfam Novib opereert verandert sterk
  • o Maatschappelijke discussie over ontwikkelingswerk en migratie fluctueert snel. Oxfam Novib is een belangrijke stem in dit debat. Deze stem zal de komende jaren nog aan kracht moeten winnen.
  • o Samenstelling van en relaties met donoren is in beweging. In afgelopen jaren heeft Oxfam Novib een sterke verandering ondergaan in haar financiële basis. Een sterke diversificatie van donoren heeft plaatsgevonden. Fondsenwerving is groeiend. Het strategische doel is om in 2020 €200 miljoen inkomsten te realiseren.
 • De organisatie van Oxfam Novib ontwikkelt zich verder:
  • o Verwerken recente afslanking en versterken ingezette groei.
  • o Verdere decentralisatie van verantwoordelijkheden naar landen en verdere integratie in Oxfam International.
  • o Versterken projectmatige en thematische sturing.
 • Oxfam confederatie integreert steeds verder:
  • o De confederatie bestaat uit 20 affiliates die steeds intensiever samenwerken. Dit betreft ook steeds meer ‘zuidelijke’ landen. Het Oxfam International Secretariaat (OIS) is recent naar Nairobi verhuisd. De aansturing van de confederatie is logischerwijze complex.
  • o 40% van het totale budget (ong. €1 mrd.) wordt gezamenlijk besteed. In alle landen (ruim 80) voert de confederatie gezamenlijk programma’s uit onder leiding van OIS.
  • o De manier van samenwerking, besturing en effectiviteit van de confederatie moeten verder versterkt worden de komende jaren. Dit vraagt ook grote inspanningen van Oxfam Novib.
  • o Oxfam Novib heeft veel geïnvesteerd in de toename van diversiteit van leden en het aantal Oxfams uit (voormalige) ontwikkelingslanden. De voortzetting van die lijn vergt verder leiderschap van Oxfam Novib.

 

Profiel algemeen directeur

Aansprekende en maatschappelijk zichtbare leider

Oxfam Novib is op zoek naar een nieuw boegbeeld. Een sterke communicator die voorop loopt in de strijd voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. De algemeen directeur kan de externe wereld en de interne organisatie verbinden. De algemeen directeur heeft visie op ontwikkelingssamenwerking en de rol van maatschappelijke organisaties daarin, de durf om de strijd aan te gaan en de integriteit om de hoge verwachtingen waar te kunnen maken. Oxfam Novib durft in het maatschappelijk debat stelling te nemen en daar ook naar te handelen. Dit vraagt om een persoonlijkheid die actiegericht is, maar tevens een goed ontwikkeld gevoel voor maatschappelijke en politieke verhoudingen heeft. De algemeen directeur is gedreven en verstaat de kunst van het positief beïnvloeden zonder (onnodige) weerstand op te roepen bij onze diverse groep stakeholders (donateurs, partners, bedrijfsleven, overheden, andere Ngo’s). Het spreekt vanzelf dat de nieuwe algemeen directeur integer is en handelt naar de normen en waarden van Oxfam Novib.

Nationale en internationale verbinder en aanjager

Oxfam Novib heeft behoefte aan een algemeen directeur die de 300 medewerkers in Nederland en de 800 medewerkers in het buitenland weet te verbinden aan de gezamenlijke strategie. Oxfam Novib is een complexe organisatie die krachtig aangestuurd moet worden met de juiste balans tussen sturen op hoofdlijnen en details. De algemeen directeur durft te vertrouwen op de kennis en know-how van de medewerkers maar duikt ook op de cruciale dossiers de diepte in.

Oxfam Novib is een belangrijk onderdeel van de Oxfam confederatie. Vaak wordt binnen Oxfam International een leiderschapsrol gevraagd en verwacht van Oxfam Novib. Effectieve besturing binnen de confederatie vraagt daadkracht om beweging in gang te zetten, maar ook om inlevingsvermogen in de wensen en uitdagingen van andere affiliates. De nieuwe algemeen directeur bouwt snel een positie op in de confederatie en combineert strategische sturing van de confederatie met doelgerichte keuzes voor Oxfam Novib.

Eindverantwoordelijke voor de missie en de organisatie

Oxfam Novib heeft een collegiaal bestuur waarvan de algemeen directeur de voorzitter is. Dit betekent eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van de strategie. De algemeen directeur inspireert en motiveert het management team en stuurt op steeds betere resultaten. De algemeen directeur is resultaatgericht, is een scherpe onderhandelaar en tegelijk een bruggenbouwer.

Verwachte ervaring en achtergrond kandidaat

Deze functie vraagt  ook een kandidaat met een breed scala aan ervaringen en een brede achtergrond. De verwachting is dat de succesvolle kandidaat een groot aantal van de onderstaande elementen van achtergrond en ervaringen heeft opgedaan.

We verwachten ervaring met:

 • Het leiden van een complexe (internationale) organisatie met een groot aantal verschillende stakeholders (politiek, overheid, bedrijfsleven);
 • Verschillende communicatie- en beinvloedingstechnieken gericht op het sturen van het maatschappelijk debat
 • Het werken met partners in ontwikkelingslanden
 • Gedegen kennis van financiële zaken en het werven van fondsen
 • Het realiseren van diversiteit en inclusiviteit. Dit kan op het gebied van gender, etniciteit, cultuur, etc. 

We verwachten verder:

 • Internationale blik en achtergrond, maar geworteld in de Nederlandse samenleving.
 • Bekend met bestuurlijke en politieke circuits met aantoonbare relevante netwerken
 • Aantoonbare affiniteit met het werk en de waarden van Oxfam Novib
 • Goed ontwikkelde taalvaardigheid en sterke communicatieve vaardigheden .
 • Bereidheid tot reizen
 • Een bijdrage aan de diversiteit van de directie van Oxfam Novib. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies