SMS-actievoorwaarden Oxfam Novib

De actievoorwaarden zijn van toepassing op de sms-actie van Oxfam Novib ten bate van het werk van Oxfam Novib, ter bestrijding van armoede, hierna te noemen: 'actie' voor het Nederlandse publiek, hierna te noemen: 'deelnemers', door de Oxfam Novib, hierna te noemen: 'Oxfam Novib'.

Omschrijving SMS-acties

We houden regelmatig sms-acties, waarbij deelnemers eenmalig aan Oxfam Novib kunnen doneren. Op deze pagina lees je de actievoorwaarden.

Tijdens deze acties roepen we Nederlanders op een sms te sturen naar 4333. Dit doen we via bijvoorbeeld spotjes op radio en/of tv, oproepen binnen programma's en/of op straat, op evenementen en/of online.

Het betreft hier een eenmalige donatie van € 3 (tenzij anders vermeld).

Voor deze sms worden de normale kosten voor het verzenden van een sms-bericht gerekend. Dit bedrag wordt door de provider in rekening gebracht en is exclusief de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon. Vervolgens wordt deze sms beantwoord met een bedank-sms. Met deze bedank-sms wordt eenmalig een donatie van € 3 doorbelast op de mobiele telefoonrekening van de deelnemer.

Afmelden voor deze dienst is niet nodig omdat het een eenmalige dienst betreft.

Heeft u geen bedank-sms ontvangen? 

Als u geen bedank-sms ontvangt, is de donatie mislukt. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

 1. het beltegoed is op;
 2. uw telefoonnummer is geblokkeerd voor betaal-sms-berichten. In dit geval kunt u uw telefoonnummer deblokkeren voor betaal-sms-berichten via de websitewww.payinfo.nl;
 3. uw telecomprovider heeft uw telefoonnummer (automatisch) geblokkeerd voor betaal-sms-berichten. U ontvangt hier in sommige gevallen geen bericht van als u een sms probeert te sturen naar 4333. Om de blokkade op te heffen, kunnen gebruikers contact opnemen met de klantenservice van hun provider.

Wat doet Oxfam Novib met de opbrengst?

Het geld dat Oxfam Novib door deze actie ontvangt, is bestemd voor de projecten en het campagnewerk van Oxfam Novib, ter bestrijding van armoede.

Algemeen

 • De acties lopen tot een nader te communiceren tijdstip.
 • Deze actie is georganiseerd voor deelnemers van 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland.
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Deelname aan de actie houdt de aanvaarding in van de actievoorwaarden zonder enig voorbehoud.
 • Oxfam Novib behoudt zich het recht voor de actie voortijdig te beëindigen dan wel te verlengen.
 • Aan deze actie zijn naast de kosten voor het versturen van de sms en de donatiegelden geen andere kosten verbonden.

Gebruik gegevens

 • Alle gegevens die Oxfam Novib verkrijgt in het kader van deze actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.
 • De gegevens worden verzameld ten behoeve van Oxfam Novib. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden
 • Oxfam Novib zal deelnemers mogelijk benaderen via het voor het sms-en gebruikte telefoonnummer om te bedanken voor de gegeven bijdrage, meer uitleg te geven over deze actie en het werk van Oxfam Novib en andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van Oxfam Novib.
 • Oxfam Novib is niet verantwoordelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige registraties.
 • Oxfam Novib mag mensen die een donatie hebben gedaan, bijvoorbeeld door via SMS eenmalig 3 euro te schenken, telefonisch benaderen. De regels hiervoor staan in de Telecommunicatiewet. Die geeft aan dat voor het telefonisch benaderen van donateurs of giftgevers geen toestemming vereist is.
 • Natuurlijk kunt u wel te allen tijde aangeven dat u niet meer telefonisch door ons benaderd wilt worden. U kunt dit ons direct in het gesprek laten weten of op een later tijdstip door een email inclusief uw telefoon nummer te sturen naar: info@oxfamnovib.nl onder vermelding van Recht van Verzet. U kunt ook bellen met onze klantenservice: 070-3421777.
 • Wilt u meer weten over de regels met betrekking tot bellen, kijk dan op Consuwijzer de portaal van de toezichthouder: https://www.consuwijzer.nl/telemarketing

Aansprakelijkheid

Oxfam Novib, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.

Meer specifiek zijn Oxfam Novib, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk:

 • voor de inhoud van de door deelnemers gemaakte uitnodiging en eventueel daaruit voortkomende schade.
 • voor enige aanvullende uitgaven die de deelnemers eventueel maken in verband met de deelname aan de actie.
 • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk- computerhardware- of software van welke aard dan ook, die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan.
 • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.

Overig

Op deze actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie en/of de test voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag.

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Oxfam Novib een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

Spelregels

 • De deelnemer doet mee aan de sms-actie ten behoeve van de projecten en het campagnewerk van Oxfam Novib, ter bestrijding van armoede, door een sms met de tekst 'oxfam', 'helpen', ‘support’, ‘vooruit’,  'meedoen' of 'zeep' te sturen naar 4333. Als reactie ontvangt de deelnemer een bedank-sms. Met deze sms zal eenmalig een bedrag van € 3 bij de eerstvolgende telefoonrekening van de deelnemer worden opgeteld.
 • De kosten van deze eenmalige sms-dienst zijn € 3 per ontvangen bericht, exclusief de telefoonkosten.
 • Dit bedrag wordt door de provider in rekening gebracht en is exclusief de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon.
 • Dit is geen abonnementsdienst.
 • Ben je jonger dan 18? Vraag dan toestemming aan jouw ouders of verzorgers
 • Deze dienst is geschikt voor alle mobiele toestellen.
 • Voor het uit voeren van deze dienst werkt Oxfam Novib samen met GEEFSMS [GEEFMOBIEL], een product van CM (www.cm.nl).
 • Het bedrag wordt rechtstreeks aan Oxfam Novib afgedragen, die de opbrengsten besteedt aan de projecten en het campagnewerk van Oxfam Novib om armoede te bestrijden. Geef Mobiel keert gemiddeld 87% van de donatie uit als opbrengst voor het goede doel. De totale transactiekosten zijn opgebouwd uit kosten voor de verwerking door de mobiele operator en administratieve kosten voor de verwerking van de SMS donatie. Dit is een gemiddeld kostenpercentage, omdat de kosten voor de verwerking per operator verschillend zijn.
 • Deze dienst voldoet aan de Sms Gedragscode en Reclamecode sms-dienstverlening.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies