Zeven organisaties vinden voedingsconvenant onder de maat

  • 29 juni 2018

Fairfood, Hivos, Natuur & Milieu, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF Nederland en World Animal Protection, hebben geen vertrouwen in het voedingsmiddelenconvenant dat vandaag getekend wordt.

Zes van de zeven organisaties hebben in een eerdere fase mee onderhandeld en al in 2017 het vertrouwen opgezegd in het voedingsmiddelenconvenant. De organisaties verwachten niet dat de huidige versie echte verbeteringen bevat. Dit voedingsmiddelenconvenant gaat te weinig opleveren voor een sector die zo direct ingrijpt op voeding en gezondheid van alle consumenten, op onze leefomgeving en op het leven van miljoenen mensen die in deze sector werken, zeker in landen waar hun mensenrechten in het geding zijn.

Zes van de zeven genoemde organisaties stapten in 2017 uit de onderhandelingen vanwege de weigering van de brancheorganisaties om individuele bedrijven, zoals de supermarkten, te laten tekenen en de te lage standaarden wat betreft transparantie en voortgangsrapportage. De redenen om toen op te stappen, lijken niet wezenlijk veranderd in het convenant.

Sander de Jong, directeur Fairfood: “Zo zien we dat er nog steeds geen individuele bedrijven zelf het convenant ondertekenen. Daardoor weet niemand of bedrijven zich aan de afspraken gaan houden. Dit is bij de andere bestaande convenanten zoals voor de banken-, goud- en textielsectoren wél het geval. We zullen daarom kritisch kijken of er nu wel concrete resultaatafspraken in staan en of er sprake is van transparantie over de uitvoering van het convenant, in het bijzonder voor individuele bedrijven.” 

De voormalig meeonderhandelende organisaties roepen in een brief aan minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op om het convenant niet te ondertekenen. Tevens vragen de organisaties waarom zij meent dat dit convenant met de brancheorganisaties wél voldoende maatschappelijk draagvlak heeft. En waar zij de substantiële stappen van verbetering voor mens en milieu ziet, die ook te meten zijn.

De organisaties blijven samenwerken met individuele Nederlandse supermarkten en levensmiddelenbedrijven. De organisaties hebben eerder wél andere IMVO-convenanten afgesloten en zijn betrokken bij de uitvoering daarvan. Het ondermaatse voorstel voor het voedingsmiddelenconvenant dreigt de standaard voor nieuwe convenanten aan te tasten.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Wij zijn bereikbaar voor commentaar:

  • Oxfam Novib, contact Maarten De Vuyst, Private Sector Lead, 06-23300899

De IMVO-convenanten zijn een initiatief van voormalig minister Ploumen om Nederlandse bedrijven uit hoge risico sectoren, de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties nieuwe overeenkomsten te laten sluiten, waarin respect voor mensenrechten en milieu in internationale ketens het doel zijn. Hierbij zijn internationale normen zoals de OESO Richtlijnen, de UNGP.

 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies