Zembla verzwijgt voortgang palmolie

  • 14 oktober 2011

14 oktober, Den Haag. In de vooraankondiging van de uitzending van Zembla over duurzame palmolie, verzwijgt de redactie op haar website bewust belangrijke informatie.

Enkele weken geleden is een bemiddeling overeengekomen tussen het wegens een landconflict aangeklaagde palmoliebedrijf IOI, en de getroffen bevolking van Sarawak, Maleisië. Op 26 september maakte de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) dit bekend op haar website en op 3 oktober heeft Oxfam Novib Zembla hierover per email geïnformeerd. Zembla maakt geen melding van die ontwikkeling, die volgens Oxfam Novib een structurele oplossing van het conflict naderbij brengt. Oxfam Novib speelde via het klachtenpanel van de RSPO een cruciale rol in het bereiken van de bemiddeling.

Zembla zal vanavond in haar uitzending ingaan op een van de vele ernstige misstanden die op palmplantages voorkomen. Juist vanwege de schending van landrechten, ontbossing en slechte arbeidsomstandigheden in de palmoliesector, is Oxfam Novib al jaren actief voor de slachtoffers van deze praktijken. De lokale overheden bieden de bevolking onvoldoende bescherming tegen deze praktijken. Zelfs bij een rechterlijke veroordeling worden vaak geen dwangmaatregelen aan het bedrijf opgelegd.

De RSPO is daarom de enige hoop voor slachtoffers om via onderlinge regulering tussen de bedrijven tot oplossingen te komen. Oxfam Novib heeft binnen de RSPO geijverd voor een klachtenprocedure, die slachtoffers de kans geeft een klacht in te dienen tegen bedrijven die lid zijn van de RSPO. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend. Ook werkt Oxfam Novib al jaren samen met organisaties die opkomen voor de lokale bevolking in landconflicten met palmolieproducenten. Dat staat in schril contrast met de stelling van Zembla dat Oxfam Novib het bedrijf IOI niet zou willen veroordelen voor de problemen in Sarawak.

“Dat is echt onzinnig”, zegt Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib. “Wij hebben ons aangesloten bij de RSPO omdat alle deuren voor de slachtoffers gesloten waren. We hebben ons sterk gemaakt voor duidelijke eisen waaraan de bedrijven moeten voldoen en voor sancties als ze daar niet aan willen voldoen. Wij willen dat bedrijven ter verantwoording worden geroepen en dat is precies wat er nu met IOI gebeurt. Als zij hun problemen niet oplossen moeten er verdere sancties volgen. Maar wat ik hoop dat er gebeurt, is dat de bemiddeling die nu is overeengekomen, een oplossing biedt voor de mensen in Sarawak.”

Zembla wekt verder verwarring over de betekenis van de RSPO-certificering voor duurzame palmolie. Zembla spreekt ten onrechte van een keurmerk voor palmoliebedrijven. Bedrijven kunnen bij de RSPO certificering aanvragen voor een specifieke plantage. Als een plantage voldoet aan alle eisen van duurzaamheid en landconflicten zijn opgelost, dan pas wordt een certificaat gegeven. Dit geeft grote afnemers van palmolie, zoals Unilever de mogelijkheid om gericht duurzame olie af te nemen. Het bedrijf IOI heeft bijvoorbeeld diverse plantages die wel duurzaam opereren, maar naast de plantage in Sarawak zijn er ook andere plantages die nog wachten op een certificaat. De RSPO is nog geen consumenten-keurmerk.

De suggestie dat deelname aan de RSPO Oxfam Novib weerhoudt om bedrijven ter verantwoording te roepen is feitelijk onjuist. Op dit moment eist Oxfam Novib van een ander Maleisisch palmoliebedrijf en RSPO-lid Sime Darby dat het op korte termijn komt met oplossingen voor de misstanden op haar palmplantages op West Kalimantan in Indonesië. Vorige maand bracht het Oxfam rapport Land and Power een slepend landconflict aan het licht op een plantage van Sime Darby. De illegale onteigeningen dateren van vóór de aankoop door het bedrijf, maar Sime Darby loste de problemen nog steeds niet op. Oxfam Novib heeft Sime Darby laten weten dat als het bedrijf niet binnen 4 weken met een concreet actieplan komt, Oxfam Novib een klacht indient bij de RSPO. Het bedrijf heeft intussen laten weten snel tot een oplossing te willen komen. Eerder speelde Oxfam Novib succesvol een rol in zaken rondom andere grote palmolieproducenten, zoals Wilmar en Sinar Mas, en ook in de herziening van het investeringsbeleid van de Wereldbank in palmolie. Oxfam Novib blijft ook de overheden, zowel in de producerende landen als in Nederland aansporen tot strakkere regelgeving.

 

Einde bericht

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ruud Huurman, 06 5117 53

meer over GROW

Bron: Oxfam Novib, 12 oktober 2011

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies