vooruitgang Afghaanse vrouwen bedreigd

  • 3 oktober 2011

Wereld moet vrouwen niet vergeten in haastige vredesdeal

Den Haag, 3 oktober 2011. De verbeteringen die de afgelopen tien jaar zijn bereikt voor de rechten van Afghaanse vrouwen, dreigen uitgehold te worden bij een te haastige vredesovereenkomst, zegt Oxfam Novib vandaag.

De bescherming van vrouwenrechten in Afghanistan was een belangrijke inzet bij de internationale interventie die op 7 oktober 2001 begon. Maar in een nieuw Oxfam rapport, A Place at the Table: Safeguarding Women’s Rights in Afghanistan, staat dat Afghaanse vrouwen na het vertrek van internationale troepen in 2014 mogelijk opnieuw moeten vrezen voor hun rechten.

Het rapport constateert dat de aanvankelijke verbeteringen na 2001 nu al dreigen terug te vallen. Er is veel winst geboekt met onderwijs voor meisjes, met nu 2.7 miljoen meisjes op school vergeleken met een paar duizend tijdens de Taliban. En in 2005 werd er voor het parlement een quotum van 68 vrouwen ingesteld; er zitten 69 vrouwen in het parlement. Maar er is nu slechts één vrouw minister, terwijl dat er in 2004 waren. Het aantal vrouwen in overheidsdienst is teruggelopen van 31 procent in 2006 naar 18,5 procent in 2010.

De baanbrekende wet Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, die schadelijke traditionele gebruiken, zoals eermoord, kindhuwelijken en uitruil van meisjes bij schikking van geschillen, strafbaar stelt, wordt slechts in 10 van de 34 provincies uitgevoerd. In het tweede kwartaal van 2011 alleen al heeft de Onafhankelijke Mensenrechtencommissie van Afghanistan 1.026 gevallen van geweld tegen vrouwen geregistreerd. Over heel 2010 waren er in totaal 2.765 gevallen.

Het rapport waarschuwt dat, onder druk van de verder oplopende onrust, vrouwenrechten steeds verder van de politieke agenda dreigen te verdwijnen. De recente moord op de voorzitter van de Hoge Raad voor de Vrede, Burhanuddin Rabbani, onderstreept de instabiliteit die Afghanistan blijft plagen. Omstandigheden waaronder vrouwenrechten eenvoudig genegeerd kunnen worden, terwijl die ooit als hoeksteen van stabiliteit werden aangemerkt.

Van de 70 leden in Hoge Raad voor de Vrede die het vredesproces moet leiden, zijn er slechts 9 vrouw.

 

Oxfam roept de Afghaanse regering en de internationale gemeenschap op om voorafgaand aan de Afghanistan-conferentie in Bonn in december, een meer inclusief vredesproces te ontwikkelen, waarbij Afghanen uit alle delen van het land betrokken worden, inclusief vrouwen. De organisatie roept wereldleiders op ervoor te zorgen dat vrouwen in elke onderhandeling een actieve rol spelen en dringt er bij hen op aan dat elke politieke deal met groeperingen als de Taliban, vrouwenrechten expliciet moeten veiligstellen. 

 

Wereldleiders moeten veilig stellen dat er concrete maatstaven gelden voor vrouwenrechten, zoals het aantal meisjes op school en het aantal vrouwen in het openbare leven. Ook moeten zij, samen met de Afghaanse regering vrouwen actief betrekken in alle vredesprocessen op elk niveau – parallel aan de huidige regeringsbelofte om 30 procent vrouwen in overheidsorganen te hebben. Tenslotte vraagt Oxfam donorlanden op om na 2014 voorzieningen voor vrouwen te blijven financieren, zoals scholen leiderschapsprogramma’s en toegang tot sociale basisvoorzieningen.

Einde bericht

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ruud Huurman, persvoorlichter Oxfam Novib: 06 5117 5316

 

Bron: Oxfam Novib, 3 oktober 2011

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies