Voedselgigant General Mills neemt stappen tegen klimaatverandering

  • 29 juli 2014

Levensmiddelenbedrijf General Mills heeft vandaag toegezegd nieuwe en voor de industrie toonaangevende maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen in haar leveringsketen te verminderen. Verder heeft General Mills toegezegd, zich hard te maken bij politiek en bedrijfsleven om serieus werk te maken van klimaatverandering.

Dit besluit komt nadat ruim 230.000 mensen wereldwijd de internationale Oxfam petitie van de Behind the Brands-campagne ondertekenden om zo voedselbedrijven op te roepen om in actie te komen tegen klimaatverandering.

General Mills, bekend van o.m. Cheerios en Haagen-Dazs, is een van de tien grootste voedselbedrijven ter wereld. Het is het eerste grote voedselbedrijf dat aankondigt om doelen te stellen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderbouwde kennis om de wereldwijde temperatuursstijging onder 2 graden celsius te houden.  Dit beleid geldt niet alleen voor de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 en 2 uitstoot), maar ook voor de toeleveringsketen van General Mills (Scope 3 ); 92% van de klimaatbedreigende uitstoot van General Mills vindt plaats in de toeleveringsketen. Het bedrijf ondertekent ook de Klimaatverklaring van  Business for Innovative Climate and Energy Policy (BICEP), een internationaal initiatief van bedrijven die zich hard maken voor ambitieuzer klimaatbeleid. Ook wordt General Mills lid van de stuurgroep van BICEP. Kellogg, het andere doelwit van de Oxfam Novib Behind the Brands-campagne, moet het voorbeeld van General Mills nog volgen.

‘General Mills laat vandaag zien een leider in de voedselsector te willen zijn en klimaatverandering aan te pakken ,’ zegt Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib. ‘General Mills kijkt niet langer toe vanaf de zijlijn hoe  klimaatverandering ook de eigen bedrijfsvoering bedreigt, maar laat zien dat het de gevolgen van klimaatverandering serieus neemt. Ik hoop dat andere voedselbedrijven zoals Kellogg nu snel volgen, want klimaatverandering gaat iedereen aan.‘

General Mills zegt toe:

1.   Voor augustus 2015 te bepalen welke maatregelen het neemt om  broeikasgassen in de hele leveringsketen te verminderen, waaronder de Scope 1, 2 en 3 uitstoot, waarbij in het bijzonder de uitstoot in de landbouwproductie wordt aangepakt, en deze maatregelen ook openbaar te maken.

2.   Ernaar te streven om tegen 2020  per saldo ontbossing in de leveringsketen tot nul terug te brengen, in toeleveringsketens waarbij een hoog risico op ontbossing en landdegradatie bestaat. Hiermee verbreedt het eerdere toezeggingen m.b.t. palmolie en verpakkingsmaterialen naar andere leveringsketens zoals rundvlees, soja en suikerriet.

3.   Zijn drie grootste leveranciers van palmolie en suikerriet bekend te maken.

4.    Deel te nemen aan het Carbon Disclosure Project, inclusief jaarlijkse rapportage van Scope 3 uitstoot

5.    Publieke lobby te voeren in branche en ondernemingsorganisaties, opdat deze belangenverenigingen     effectief klimaatbeleid voorstaan en andere in de sector aan te sporen ook stappen te zetten,

6.    Deelname aan BICEP en ondertekening van de Klimaatverklaring.

7.    Regelmatige de publieke verklaringen en het beleid van het bedrijf herzien, zodat die afgestemd blijven op    klimaatreductiedoelen en initiatieven voor aanpassing aan klimaatverandering.

8.   De toeleveranciers in de keten te beoordelen, in het bijzonder hoe deze zich opstellen in toeleveringsketens waar veel risico’s bestaan, en waar nodig actie te nemen.

‘Dit was nooit gebeurd zonder de vele oproepen van mensen wereldwijd aan General Mills om klimaatverandering aan te pakken. Het bewijst dat geen enkel bedrijf, hoe groot ook, ongevoelig is voor de druk van consumenten. Kellogg is nu aan zet’, aldus Karimi.

General Mills is een van de grootste voedselbedrijven ter wereld en heeft de macht om  haar leveranciers, de sector en beleidsmakers duidelijk te maken dat klimaatverandering aangepakt moet worden. Oxfam Novibs rapport Standing on the Sidelines toont aan dat de 10 grootste voedselbedrijven samen net zoveel broeikasgassen uitstoten als Scandinavië.

Bron: Oxfam Novib, 29 juli 2014

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies