Home ActueelPersberichten Voedsel hoort in de maag, niet in een Mercedes

Voedsel hoort in de maag, niet in een Mercedes

  • 26 oktober 2016

In haar nieuwe rapport Burning Land, Burning the Climate over biobrandstoffen toont Oxfam aan dat de EU haar huidige biobrandstoffenbeleid grondig moet aanpassen. Het beleid zorgt er nu voor dat er te veel voedsel in de tank verdwijnt; mensen van hun land verdreven worden en de CO2 uitstoot toe- in plaats van afneemt. Ook laat het rapport zien dat de hervorming van het EU beleid zwaar wordt tegengewerkt door de intensieve lobby van de biobrandstoffenindustrie.

Biobrandstoffen

In de komende jaren gaat de EU haar biobrandstofbeleid opnieuw bekijken. Nederland moet zich daarom de komende tijd hardmaken voor het snel afbouwen van biobrandstoffen afkomstig uit voedselgewassen, gecombineerd met sterke duurzaamheidscriteria voor de resterende biobrandstoffen. Madelon Meijer, landbouw- en voedselexpert van Oxfam Novib: “Als dit niet gebeurt, kan de EU haar verplichtingen, gedaan tijdens de VN klimaattop in Parijs eind vorig jaar, niet waarmaken. Biobrandstoffen afkomstig uit voedselgewassen veroorzaken gemiddeld een hogere CO2 uitstoot dan fossiele brandstoffen. Boeren worden door de groeiende vraag naar biobrandstoffen van hun land verdreven en vervallen nog verder in armoede. Dat is al gebeurd in Indonesië, Tanzania en Peru. Het is simpel: voedsel hoort in de maag; niet in een Mercedes.”.

Tweede kamer debat

29 november debatteert de Tweede Kamer over het percentage biobrandstof uit voedselgewassen dat het kabinet tot 2020 wil toestaan voor bijmenging. Dat percentage is momenteel 1,8%. Het kabinet stelt voor dat maximaal 5% van onze brandstoffen uit deze ‘eerste generatie’ bio-energie bestaat. Dit is bijna een verdrievoudiging van de hoeveelheid biobrandstoffen uit voedselgewassen. De biobrandstoffenindustrie zet nu ook in op de zogenaamde ‘tweede generatie’ biobrandstoffen, zoals bijvoorbeeld restproducten uit bos en landbouw, houtsnippers en gebruikt frituurvet. Maar zonder een heldere definitie over wat de tweede generatie biobrandstoffen precies is, veroorzaakt de productie hiervan dezelfde problemen als de ‘eerste generatie’: klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, en ontbossing.

Voedsel en biobrandstoffen

De EU, en ook Nederland, moeten biobrandstoffen die geschikt zijn voor de productie van voedsel - zoals palmolie - snel uitfaseren; inzetten op een optimaal gebruik van biobrandstoffen uit afval die niet geschikt is voor de andere doeleinden zoals voedsel en voorkomen dat mensen door de productie van biobrandstoffen van hun land verdreven worden.

Zie voor meer informatie bijgesloten Oxfam-rapport. Madelon Meijer is beschikbaar voor interviews. Gaarne embargo in acht nemen. Contact Jules van Os, persvoorlichting Oxfam Novib 0651573683.
 

Bron: Oxfam Novib, 26 oktober 2016

We gebruiken cookies. Dit doen we om je gepersonaliseerde content en aanbiedingen te tonen, delen via social media mogelijk te maken en om bezoekgedrag te analyseren.