Vermogen miljardairs stijgt met $2,7 miljard per dag, terwijl 1 op de 10 mensen honger lijdt

 • 16 januari 2023

10 jaar na Oxfam Novibs eerste ongelijkheidsrapport is wereld nog ongelijker

Sinds 2020 neemt het gezamenlijk vermogen van miljardairs met $2,7 miljard per dag toe.  De rijkste 1% van de wereld streek 63% van alle nieuw verworven rijkdom op. Tegelijkertijd zien 1,7 miljard werkenden de inflatie harder stijgen dan hun lonen en lijden 820 miljoen mensen honger. Dit blijkt uit het nieuwe Oxfam-rapport dat vandaag bij de start van het jaarlijkse World Economic Forum gepubliceerd wordt. Oxfam Novib pleit voor een kritisch debat over de schadelijkheid van extreme rijkdom en voor aanzienlijk hogere belastingtarieven op de vermogens van superrijken.

‘Het is dit jaar precies 10 jaar geleden dat wij in Davos voor het eerst de alarmbel luidden over de toename van extreme ongelijkheid wereldwijd. Het onderwerp is sindsdien stevig op de agenda komen te staan en velen zeggen het aan te willen pakken, maar de feiten zijn helaas anders. Het aantal miljardairs is in dezelfde periode verdubbeld en armoede is voor het eerst sinds decennia weer toegenomen. Op dit moment worstelen miljarden mensen met stijgende prijzen voor energie en voedsel. Er moet snel iets gebeuren om deze schandalige trend van wereldwijde economische ongelijkheid aan te pakken die al decennia onze samenlevingen ontwricht, te beginnen met het veel zwaarder belasten van de superrijken.’, zo stelt Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib. 

Uit het nieuwe Oxfam-rapport 'Survival of the Richest' blijkt:

 • Dat tussen december 2019 en december 2021 $ 26 biljoen (63%) van alle nieuw gecreëerd vermogen door de rijkste 1% is opgestreken.
 • Slechts $ 4 biljoen (10%) nieuw vermogen kwam bij de onderste 90 procent van de wereldbevolking terecht.
 • Tegenover iedere $ 1,7 miljoen die een miljardair vergaarde, stond maar $ 1 voor 90% van de wereldbevolking.
 • In de afgelopen 10 jaar is het vermogen en het aantal miljardairs verdubbeld.
 • Ondertussen slagen overheden er maar niet in deze vermogens eerlijker te belasten. Wereldwijd is nu slechts vier cent van elke belastingdollar afkomstig van belastingen op vermogen.

Crises vergroten ongelijkheid

In het crisisjaar 2022 slaagden 95 voedsel- en energiebedrijven erin hun winst meer dan te verdubbelden. Daarvan is $ 257 miljard, 84 procent, uitgekeerd aan aandeelhouders. Ondertussen blijven de lonen van arbeiders achter en betalen consumenten hogere prijzen. Buitensporige bedrijfswinsten zijn debet aan ten minste de helft van de inflatie in Australië, de VS en het VK. Tegelijkertijd zien 1,7 miljard werkenden de inflatie sneller stijgen dan hun lonen en lijden meer dan 820 miljoen mensen — ongeveer een op de tien mensen op aarde — honger.

De Wereldbank stelt dat in 2020, het jaar waarin veel landen lockdowns invoerden tegen de pandemie, waarschijnlijk de grootste toename van wereldwijde ongelijkheid en armoede plaatsvond sinds WO II. Het terugdringen van armoede gaat sindsdien tergend langzaam, mede doordat dat veel oopkomende economieën gebukt gaan onder grote schuldenlasten. De minst ontwikkelde landen geven nu vier keer meer uit aan het terugbetalen van schulden dan aan hun gezondheidszorg. Driekwart van regeringen wereldwijd is van plan bezuinigingen door te voeren op de overheidsuitgaven - inclusief gezondheidszorg en onderwijs – ter waarde van $ 7,8 biljoen in de komende vijf jaar.

Belastingrace to the bottom spekt superrijken en schaadt samenlevingen 

Rijkdom komt met macht en invloed, zo slagen de grootste bedrijven en de rijksten er in belastingregels naar hun hand te zetten. Uit het rapport blijkt dat in de afgelopen veertig jaar regeringen in Afrika, Azië, Europa en Amerika de tarieven van de inkomstenbelasting voor de rijksten verlaagden. Ook de belasting op winst werd verlaagd en multinationals en rijke individuen kregen - mede door belastingparadijzen als Nederland - ruim baan om belasting te ontwijken en vermogens te verhullen. Tegelijkertijd gingen de belastingen voor goederen en diensten omhoog. Dit drukt onevenredig zwaar op het inkomen van de armste mensen en dit zet vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen verder op achterstand. Ook wakkert de excessieve consumptie van de superrijken de klimaatcrisis verder aan.

Te lang hebben overheden, internationale instellingen en multinationals beweerd dat lage belastingen en hoge winsten uiteindelijk iedereen ten goede komen. Oxfam Novib roept op tot een serieus debat over de schadelijkheid van extreme rijkdom.

Ongelijkheid in Nederland te lang ontkend

Terwijl de aanpak van de uiterst kwalijke rol van Nederland als belastingparadijs eindelijk tractie heeft gekregen –hoewel te vroeg om van een succes te spreken – is het over de aanpak van de scheve verdeling van rijkdom in Nederland heel lang oorverdovend stil geweest. Nog geen jaar geleden stelde de minister-president in de Tweede Kamer dat het debat over vermogensongelijkheid tijdens zijn periode in de politiek niet gevoerd is. Terwijl tal van rapporten en experts het probleem al jaren blootlegden. Vorige zomer kwam ook een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) met harde conclusies over de ongelijke vermogensverdeling in Nederland en hoe het belastingstelsel die scheefgroei veroorzaakt.

'Ook in Nederland dringt eindelijk door dat we al lang niet meer het egalitaire land zijn waar iedereen gelijkelijk en naar draagkracht bijdraagt aan onze samenleving. De rijkste 1% bezit 26% van het gezamenlijke Nederlandse vermogen, tegelijkertijd betalen de rijksten relatief minder belasting dan de rest van Nederland. Of door trucs zelfs niet of nauwelijks. Het aanpakken van die ongelijkheid en het zwaarder belasten van vermogens moet speerpunt worden van het Nederlandse beleid. Door extreme rijkdom tegen te gaan en welvaart eerlijker te verdelen, kunnen niet alleen veel meer mensen aan armoede ontsnappen, maar kunnen de vele crises effectiever aangepakt worden,’ aldus Servaes. 

Oxfam Novib roept regeringen wereldwijd op:

 • Introduceer eenmalige solidariteitsbelastingen en belasting op excessieve winsten gemaakt door bedrijven die profiteren tijdens crises.
 • Permanente verhoging van belastingen voor multimiljonairs en miljardairs, bijvoorbeeld met tarieven van tenminste 60% op de hoogste inkomens uit arbeid en kapitaal. Overheden moeten vooral meer belasting heffen op inkomsten uit vermogen, waarvoor nu lagere belastingtarieven gelden dan voor andere vormen van inkomen. Ook in Nederland betaalt de rijkste 1% daardoor gemiddeld minder belasting dan de rest van de bevolking.
 • Belast het vermogen van de rijkste 1% met tarieven die hoog genoeg zijn om ongelijkheid aanzienlijk te verminderen en machtsconcentratie tegen te gaan. Dit omvat de invoering van successierechten, eigendoms- en grondbelastingen, evenals belastingen op netto-vermogens.
 • Zorg voor meer transparantie, onder meer door multinationals te verplichten transparant te zijn over hun aanwezigheid, activiteiten, winst en belastingafdracht per land en wereldwijd en door de invoering van een openbaar vermogensregister.
 • Gebruik de belastinginkomsten om ongelijkheid tegen te gaan, o.m. door te investeren in betere toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, voedselzekerheid, het versterken van de koopkracht van mensen die het nu zwaar hebben en in een eerlijke en duurzame economie die iedereen ten goede komt.

 

Noot voor redactie:

Hier vind je het nieuwe Oxfam-rapport en de samenvatting van het rappor. Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib, is beschikbaar voor interviews. Contact: Jules van Os, Oxfam Novib persvoorlichting, 0651573683.

De berekeningen van Oxfam zijn gebaseerd op de meest actuele en uitgebreide gegevensbronnen die beschikbaar zijn. Cijfers over de allerrijksten in de samenleving komen uit de Forbes-miljardairslijst.

Alle bedragen zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollars en waar relevant gecorrigeerd voor inflatie met behulp van de Amerikaanse consumentenprijsindex.

Volgens de Wereldbank is de extreme armoede in 2020 voor het eerst in 25 jaar toegenomen. Tegelijkertijd is de extreme rijkdom dramatisch gestegen sinds het begin van de pandemie.

Het rapport laat zien dat terwijl de rijkste 1 % de afgelopen tien jaar 54 procent van de nieuwe wereldwijde rijkdom opstreek, dit in de afgelopen twee jaar gestegen is naar 63 procent. Tussen december 2019 en december 2021 werd $ 42 biljoen aan nieuwe rijkdom gecreëerd. $ 26 biljoen werd opgestreken door de rijkste 1 %, terwijl $ 4 biljoen naar de onderste 90 procent van de wereldbevolking ging. Volgens Credit Suisse behoren individuen met meer dan $ 1 miljoen aan vermogen tot de top 1 % wereldwijd. Binnen Nederland is de top 1% multimiljonair.

Miljardairs zijn $ 2,6 biljoen rijker dan vóór de pandemie, ook al daalden de vermogens van miljardairs in 2022 enigszins na hun recordjaar 2021.

In de VS, het VK en Australië hebben studies uitgewezen dat respectievelijk 54 procent, 59 procent en 60 procent van de inflatie werd veroorzaakt door hogere bedrijfswinsten. In Spanje ontdekte de CCOO (een van de grootste vakbonden van het land) dat bedrijfswinsten verantwoordelijk zijn voor 83,4 procent van de prijsstijgingen in het eerste kwartaal van 2022. 

De Wereldbank stelt dat de wereld haar doel om tegen 2030 een einde gemaakt te hebben aan extreme armoede niet gaat halen en dat "de wereldwijde vooruitgang bij het terugdringen van extreme armoede vrijwel tot stilstand is gekomen". Dit valt volgens de Wereldbank samen met hoe in 2020 waarschijnlijk de grootste toename van wereldwijde ongelijkheid en wereldwijde armoede plaatsvond sinds WO II. De Wereldbank definieert extreme armoede als het moeten leven van minder dan $ 2,15 per dag. 

Uit opiniepeilingen blijkt telkens weer dat de meeste mensen, in alle landen, voorstander zijn van belastingverhogingen voor de rijksten. De meerderheid van de mensen in de VS, 80 procent van de Indiërs, 85 procent van de Brazilianen en 69 procent van de ondervraagden in 34 landen in Afrika zijn bijvoorbeeld voorstander van hogere belastingen voor de rijken.

Recent Oxfam-onderzoek toont aan dat de ultrarijken per persoon het meeste bijdragen aan de klimaatcrisis. De rijkste miljardairs stoten door hun vervuilende investeringen een miljoen keer meer CO2 uit dan de gemiddelde persoon. De rijkste 1 procent van de mensheid is verantwoordelijk voor twee keer zoveel uitstoot als de armste 50 procent en dat tegen 2030 hun CO2-voetafdruk 30 keer groter zal zijn dan het niveau dat verenigbaar is met de 1,5°C-doelstelling van het Parijse Klimaatakkoord. 

Volgens de nieuwe analyse van de Fight Inequality Alliance, het Institute for Policy Studies, Oxfam and the Patriotic Millionaires, kan een jaarlijkse vermogensbelasting van maximaal 5 procent voor multimiljonairs en miljardairs $ 1,7 biljoen per jaar opbrengen. Dit is genoeg om 2 miljard mensen uit de armoede halen en de tekorten op bestaande humanitaire hulpoproepen volledig te financieren. En een tienjarenplan uit te voeren om een ​​einde te maken aan honger, armere landen te ondersteunen die worden geteisterd door klimaatverandering, en universele gezondheidszorg en sociale bescherming te bieden aan iedereen die leeft in lage- en lagere midden- inkomen landen.

De armoedegrens van $ 6,85 is gebruikt om te berekenen hoeveel mensen, circa 2 miljard, uit armoede gered kunnen worden door een jaarlijkse vermogensbelasting van maximaal 5 procent voor multimiljonairs en miljardairs.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies