Uitkomst ontwikkelingstop in Addis Abeba is desillusie

  • 16 juli 2015

De rijke landen hebben op de Financing for Development Top in Addis Abeba verzaakt de keuzes te maken die daadwerkelijk kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Arme landen geen inspraak in toekomst

Rijke landen hebben zich tot het uiterste verzet tegen de instelling van een Intergouvernementeel Belastingsorgaan, zoals door arme landen, verenigd in de G77, bepleit. Daarin zouden arme landen een gelijke stem moeten hebben in het opzetten van een nieuw belastingsysteem, dat een einde moet maken aan het ontwijken van miljarden aan belastingafdracht door internationale bedrijven. Arme landen lopen hierdoor naar schatting jaarlijks 100 miljard aan inkomsten mis.

Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib: ‘Het is hoopgevend dat arme landen in Addis gezamenlijk hebben gevochten om de hypocrisie van het internationale belastingstelsel nu eens en voor altijd aan te pakken. Maar het is beschamend dat rijke landen zich verenigen in verzet tegen een volstrekt rechtvaardig verzoek om inspraak van arme landen in hun toekomst.’

Financiering schiet te kort

Ondanks de erkenning door wereldleiders dat ontwikkelingshulp cruciaal blijft voor het behalen van ontwikkelingsdoelen, schieten de afspraken voor financiering ernstig tekort. Weliswaar is opnieuw afgesproken dat rijke landen 0,7% van het nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking moeten gaan besteden, maar een tijdpad waarbinnen dat gebeurt ontbreekt. Nederland, enkele jaren geleden nog koploper met een ontwikkelingsbudget van 0,8%, zakte dit jaar onder de 0,6% en verlaagt haar bijdrage de komende jaren nog verder.
Rijke landen leunen voor hun plannen steeds meer op het bedrijfsleven. Het slotdocument van de Top in Addis legt veel nadruk op publiek-private partnerschappen, terwijl er weinig in te lezen is over de voorwaarden om te zorgen dat bedrijven met hun activiteiten ook echt bijdragen aan ontwikkeling. Oxfam Novib dringt juist aan op strengere regulering, om misstanden op het gebied van milieu en mensenrechten, waaronder bijvoorbeeld landroof, tegen te gaan

Wereldleiders moeten koers verleggen

De top in Addis was de eerste van 3 belangrijke toppen dit jaar, waarin de wereld haar ambities om de grote crisissen van deze tijd aan te pakken kon waarmaken. De uitkomst van deze top is een grote desillusie: rijke landen schieten in de verdediging en ontlopen hun verantwoordelijkheid. Straks in september komen de landen weer samen om de Sustainable Development Goals vast te stellen en in december voor de Klimaattop. Ik hoop dat onze leiders voor die tijd gaan inzien dat de koers verlegd moet worden. Een betere toekomst is mogelijk, maar komt niet op een koopje.’

Bron: Oxfam Novib, 16 juli 2015

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies