Uitkomst eindrapport Adviescommissie belastingheffing multinationals teleurstellend

  • 15 april 2020

Oxfam Novib persreactie

Oxfam Novib is teleurgesteld over de voorgestelde maatregelen die de Adviescommissie belastingheffing multinationals zojuist bekend maakte. De commissie concludeert dat maatregelen nodig zijn om winstverschuiving door multinationals tegen te gaan maar die gaan niet ver genoeg. Deze commissie werd op 1 augustus 2019 ingesteld door de toenmalige staatssecretaris van Financiën. 

“Uiteindelijk komt het aan op de politieke keuzes die gemaakt gaan worden; vóór maatregelen die een einde kunnen maken aan belastingparadijs Nederland, of verder gaan met de belasting race naar de bodem door tariefverlagingen die ook als mogelijkheden in het rapport genoemd worden. Het rapport laat een grote kans liggen om de problematische situatie van Nederland belastingparadijs aan de kaak te stellen, waardoor ontwikkelingslanden miljarden mislopen. Geld dat deze landen hard nodig hebben in hun strijd tegen het coronavirus’, zo stelt Johan Langerock, Oxfam Novib belastingexpert.

‘’Het is schrijnend om vast te stellen dat in het rapport maar 1 keer het woord belastingparadijs genoemd wordt, terwijl het woord ‘vestigingsklimaat’ 96 keer voorkomt. Op 26 maart 2020 was het exact één jaar geleden dat het Europees Parlement vast stelde dat Nederland een belastingparadijs is. Als belastingparadijs speelt Nederland een bijzonder schadelijke rol als draaischijf voor wereldwijde belastingontwijking-constructies die volgens de commissie juist moet worden tegengegaan’’

Oxfam Novib waarschuwt al langer voor de hoofdrol die Nederland als belastingparadijs speelt en waardoor niet alleen buurlanden maar ook ontwikkelingslanden essentiële inkomsten mislopen. Net nu landen op zoek zijn naar broodnodige extra inkomsten om de enorme kosten van deze pandemie te betalen is het extra pijnlijk om vast te stellen dat Nederland al jarenlang miljarden euro’s aan belastinginkomsten afroomt uit andere landen, waaronder Spanje en Italië.

‘’De bevindingen en aanbevelingen van de Adviescommissie gaan een belangrijk onderdeel vormen van het post-corona debat rond een eerlijker belastingstelsel. Oxfam Novib verwelkomt de oproep van de Adviescommissie aan de Nederlandse regering om zich constructief op te stellen in internationale belasting onderhandelingen. De Adviescommissie schaart zich ook achter belangrijke initiatieven zoals de harmonisering van de belastinggrondslag en een minimumtarief voor multinationals’, zo stelt Langerock.

De Adviescommissie merkt ook terecht op dat het te weinig data voorhanden had voor haar onderzoek. Dit is problematisch. Oxfam Novib roept al jarenlang op voor publieke transparantie van belastingdata van multinationals. 

‘Nu moet de politiek aan de slag. Zowel de Tweede Kamer als het huidige Kabinet dragen de verantwoordelijkheid om waar mogelijk nog tijdens deze kabinetsperiode de meest urgente aanbevelingen in te voeren. Zo pleit Oxfam Novib om het tarief van de winstbelasting niet te verlagen naar 21,7%. Zoals de commissie voorstelt is internationale samenwerking hoognodig om de internationale belastingrace naar de bodem te stoppen. Meegaan in die race met belastingverlagingen past daar niet bij ', aldus Langerock.

Noot voor redactie:
Johan Langerock is beschikbaar voor interviews, contact Jules van Os, persvoorlichting Oxfam Novib, 0651573683

Het mandaat van de Adviescommissie werd als volgt opgesteld: (1) taak om vanuit haar deskundigheid te adviseren over maatregelen die leiden tot een grondslagverbreding van de vennootschapsbelasting, waarbij tegelijkertijd oog wordt gehouden voor het behoud van hoofdkantooractiviteiten in Nederland, (2) naar aanleiding van de bevindingen en conclusies is de commissie bevoegd aanbevelingen te doen, en (3) de commissie rapporteert over haar bevindingen.

  • De Adviescommissie bestaat uit zowel externe als interne bij het Rijk werkzaam zijnde deskundigen. De voorzitter van de Adviescommissie is de heer dr. B. ter Haar. 

Tax Justice Network berekende vorige week dat door Nederland andere Europese landen 10 miljard per jaar aan belastinginkomsten verliezen door Nederland. https://www.taxjustice.net/2020/04/08/revealed-netherlands-blocking-eus-covid19-recovery-plan-has-cost-eu-countries-10bn-in-lost-corporate-tax-a-year/

 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies