Ploumen kan met haar beleid eigen ambities niet waarmaken

  • 5 april 2013

Den Haag, 5 april 2013. Minister Ploumen zal haar ambitie om armoede binnen één generatie uit te roeien niet kunnen waarmaken met het beleid dat ze vandaag heeft gepresenteerd. Dat stelt Oxfam Novib, nu duidelijk wordt dat de minister vooral ingrijpt op terreinen die cruciaal zijn om ongelijkheid en armoede aan te pakken.

De minister zit in een onmogelijke spagaat. Enerzijds deelt zij haar ambitie met Groot-Brittannië, dat onlangs besloot haar budget te verhogen naar de internationale norm van 0,7% BNP. Anderzijds bezuinigt zij €1 miljard op ontwikkelingssamenwerking waarmee Nederland ruim onder de fatsoensnorm zakt naar 0,55% en maakt deze nota pijnlijk duidelijk hoe mensen in de armste landen niet langer centraal staan.

‘Ploumen breekt met de Nederlandse traditie dat armoedebestrijding het hart van het beleid vormde,’ zegt Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib. ‘Nu zet zij een beleid in ten gunste van Hollandse handel, dat ten koste gaat van de aanpak van ongelijkheid door fors te bezuinigen op goed bestuur, toegankelijk onderwijs, en een sterk maatschappelijk middenveld. De minister zet nu de markt centraal en niet langer de mensen.’

Onbegrijpelijk is de manier waarop de minister het nieuwe 'Good Growth Fund' vormgeeft. Tegen haar eigen wens in, zal dit vooral gebruikt worden voor handelsbevordering en exportsubsidie voor Nederlandse bedrijven. Daarmee gaat de minster in tegen de wens van een meerderheid van de Kamer dat het fonds ingezet moeten worden voor het versterken van midden en klein bedrijf in ontwikkelingslanden.

Ervaring leert dat exportsubsidie populair is en de makkelijkste weg om geld uit te geven, maar uit onderzoek en evaluaties blijkt dat dit de minst effectieve manier is om bedrijvigheid en ontwikkeling in arme landen te stimuleren.

Positief is dat de minister in wil zetten op coherentie, waaronder het steunen van ontwikkelingslanden in belastinginning en het doorlichten van belastingverdragen. Wel is het dan ook van belang dat de nieuw ingeschoven exportfinanciering van grote bedrijven vanuit het 'Good Growth Fund' van tafel gaat. Nederland maakt het via fiscale constructies mogelijk dat grote multinationals effectief nog geen 2% belasting hoeven te betalen. Dit staat in geen verhouding tot de belastingdruk van burgers (gemiddeld 39,5%). Dergelijke bedrijven verdienen het niet om nog eens subsidie te ontvangen uit middelen die bestemd zijn voor armoedebestrijding.

Oxfam Novib juicht toe dat de positie en rechten van vrouwen zoveel aandacht krijgen. Goed dat hier zelf extra op wordt geïnvesteerd.

Bron: Oxfam Novib, 5 april 2013

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies