Oxfam pakt wangedrag wereldwijd aan

 • 23 oktober 2018

Oxfam maakt wereldwijd ernst met de preventie en aanpak van wangedrag in haar gelederen, met grote financiële investeringen, meer gespecialiseerde staf en een aangescherpt beleid in al haar programma’s en kantoren. Begin dit jaar ontstond veel ophef over wangedrag door collega’s van Oxfam Groot-Brittannië in Haïti in 2011. Deze publiciteit heeft de aanpak van wangedrag binnen Oxfam in een stroomversnelling gebracht. Oxfam lanceerde in februari  2018 een wereldwijd 10-Punten Plan met 3 miljoen aan extra investeringen en stelde een zware, onafhankelijke onderzoekscommissie.

Vandaag publiceert Oxfam de voortgang van haar plannen. Ook maakt het voor het eerst halfjaarlijkse cijfers bekend van het aantal meldingen van wangedrag in de hele Oxfam Confederatie.

Maatregelen
Belangrijke stappen van de afgelopen 6 maanden:

 • 119 medewerkers in training voor professioneel onderzoek en afhandelen van meldingen van wangedrag.
 • In elk land waar Oxfam werkt minstens 1 getrainde medewerker aangesteld als “Focal Safeguarding Point” die klachten ontvangt, adviseert en bewustwording en preventie bevordert.
 • Oxfam Novib rolde in maart een nieuwe klokkenluiders hotline uit: ‘Speak Up’. Medewerkers in alle landen kunnen hier 24 uur per dag in eigen taal vertrouwelijk melding doen van misstanden. Aan toegang voor medewerkers van partnerorganisaties en lokale bevolking wordt gewerkt.
 • Oxfam Novib medewerkers hebben een nieuwe, aangescherpte Code of Conduct ondertekend. In de CAO is een bepaling opgenomen over seksueel wangedrag en nieuwe medewerkers moeten een Verklaring Omtrent Gedrag inleveren.
 • De onafhankelijke onderzoekscommissie zette een Survivor Reference Group op, met slachtoffers van seksueel wangedrag of intimidatie; de Commissie lanceerde een website en plant bezoeken aan 10 landen waar Oxfam werkt, om daar te spreken met de lokale bevolking over ervaringen met Oxfam. De commissie bereidt een eerste rapport voor in november 2018.
 • Oxfam heeft een wereldwijde database opgezet voor het registreren van meldingen van wangedrag. Op basis daarvan wordt elke 6 maanden een confederatie-brede rapportage gedaan van alle (afgeronde) meldingen van wangedrag.
 • In alle landen voert Oxfam een verbeterd, uniform beleid door met bijbehorende systemen en speciale medewerkers die zich gaan bezighouden met safeguarding, (het tegengaan van wangedrag). Nieuw beleid richt zich ook op het voorkomen van seksuele uitbuiting, op bescherming van kinderen, en ondersteuning aan slachtoffers van wangedrag en misbruik. Ook voert Oxfam een protocol door voor het melden van wangedrag aan lokale autoriteiten.
 • In juni is een intern systeem gestart, waarmee het moeilijker wordt voor daders van wangedrag opnieuw binnen Oxfam een baan te krijgen. Ook met andere NGO’s wordt dit intussen afgestemd.

‘Veilig en transparant’
Michiel Servaes, algemeen directeur van Oxfam Novib: ‘Oxfam heeft een flinke tik op de neus gekregen door het Haïti-schandaal; het vertrouwen is beschadigd en ik begrijp dat volledig. Oxfam hoort naast slachtoffers te staan en op te komen voor vrouwen, kinderen en mannen die uitgebuit worden. Wie dat niet begrijpt, hoort niet bij ons. We moeten nu leren van wat is misgegaan en alles op alles zetten om misstanden te voorkomen. Dat begint met een veilige cultuur waarin slachtoffers zich durven en kunnen uitspreken. In mijn korte tijd bij Oxfam Novib heb ik gezien hoe hard Oxfam collega’s hier wereldwijd aan werken. Ik kan geen garantie geven dat er nooit meer wangedrag zal voorkomen, maar we boeken voortgang en blijven transparant rapporteren.’

Meldingen van wangedrag
Oxfam rapporteert voortaan elke 6 maanden hoeveel meldingen over wangedrag er in de voorbije periode zijn geweest, en hoe die gevallen worden afgehandeld. Van april tot oktober zijn in heel Oxfam totaal 7 meldingen afgehandeld met 3 ontslagen als gevolg. In totaal zijn nog 60 meldingen open, waaronder ook zaken van langer geleden die nog niet zijn afgerond. Het gaat dan om alle vormen van wangedrag of vermeend wangedrag. Het kan gaan om intimidatie, machtsmisbruik en pesten, tot seksuele intimatie en seksueel geweld of exploitatie. Oxfam moedigt medewerkers, collega’s van partnerorganisaties en de lokale bevolking in onze programmalanden aan om wangedrag altijd te melden. Daarom was een stijging van het aantal meldingen te verwachten. Oxfam schaalt de capaciteit voor onderzoek en afronding verder op om de achterstand in te halen.

Einde.

Noot voor de redactie:

 • Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ruud Huurman, persvoorlichter van Oxfam Novib, mobiel: 06 5117 5316
 • Voor het volledige rapport
 • Zie voor de meest recente informatie over Safeguarding binnen Oxfam de website van Oxfam International

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies