Oxfam Novib: Tsunami 10 jaar later, levens voorgoed veranderd

  • 18 december 2014

Den Haag, 18 december. Op Tweede Kerstdag, nu tien jaar geleden, trof een enorme Tsunami 14 landen en 5 miljoen mensen. Naar schatting 230.000 mensen lieten daarbij het leven, en 1,7 miljoen raakten dakloos.

De internationale gemeenschap reageerde direct en heeft toen ruim 13,5 miljard dollar aan hulpgeld bijeengebracht. 40 procent hiervan was afkomstig van gewone burgers, fondsen, stichtingen en het zakenleven. Nog nooit eerder was zoveel noodhulpgeld door de particuliere sector opgebracht. In het nieuwe Oxfam Novib-rapport The Indian Ocean Tsunami, 10 Years On wordt teruggeblikt op deze enorme ramp en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden

In Nederland bracht de nationale SHO-actie voor de Tsunami-slachtoffers ruim 208 miljoen euro op waarvan Oxfam Novib 21 miljoen euro ontving. Dat geld is voor een groot deel besteed in Sri Lanka, Indonesië, vooral in de provincie Atjeh en India. Ook zijn er projecten gestart in Myanmar en Somalië. Het was de grootste hulpinspanning ooit voor Oxfam wereldwijd, Oxfam Novib is hier onderdeel van.

Hans van den Hoogen, directeur humanitaire hulp Oxfam Novib: 'De Nederlandse bevolking kwam meteen in actie na de ramp, op alle mogelijke manieren werd er toen geld ingezameld. Deze gulheid maakte het mogelijk dat mensen die in luttele minuten alles verloren hadden, in staat werden gesteld om te overleven en later om de draad van hun leven weer op te pakken. Niet alleen toen maar ook vandaag zijn ze sterker dan we tien jaar geleden konden indenken.'

Oxfam, waaronder Oxfam Novib, heeft in de periode 2004-2009 circa 2,5 miljoen mensen kunnen helpen. Vlak na de ramp zorgde Oxfam voor onderdak van 40.000 mensen, werden dekens uitgedeeld en met vrachtwagens schoon drinkwater geleverd. Een voorbeeld hiervan is de 300 miljoen liter drinkwater die Oxfam tussen 2005 en 2008 leverde aan de slachtoffers in Atjeh, de provincie in Indonesië die het hardst werd getroffen door de Tsunami. Hiervoor werd door Oxfam een waterleidingstelsel aangelegd voor 10.000 mensen.

De nood- en wederopbouwhulp van Oxfam Novib was gericht op het principe ‘beter dan hiervoor’. De nieuwe infrastructuur moet nu beter in staat zijn grote natuurrampen te weerstaan en gemeenschappen moeten betere toegang tot gezondheidszorg en andere bestaansmiddelen hebben. 'Eén van de belangrijkste lessen van de Tsunami in 2004 was de noodzaak om veel meer te investeren in het verminderen van de risico’s van toekomstige rampen. In 2004 was er geen systeem om mensen voortijdig te alarmeren, waardoor vele levens gered hadden kunnen worden. Zo’n systeem is er nu wel, en werd in 2012, na een tsunami waarschuwing in dezelfde regio, gebruikt met positieve resultaten', aldus Van den Hoogen.

Oxfam Novib heeft het ontvangen geld in de eerste 9 maanden vooral ingezet voor noodhulp in de vorm van voedsel, drinkwater en noodwoningen. Daarna werd gestart met de wederopbouw zodat de slachtoffers ook weer in hun eigen onderhoud konden voorzien. Zo werden vissers geholpen met nieuwe boten en kregen veel kleine ondernemers toegang tot microkredieten. Ook zijn op Sri Lanka en in Atjeh scholen herbouwd.

De enorme omvang van de ramp zorgde ook voor veranderingen in de aanpak van noodhulp.  De hulpbehoefte wordt nu beter verdeeld en verschillende organisaties zijn nu verantwoordelijk voor verschillende aspecten van de noodhulp – zoals water en sanitaire voorzieningen, logistiek, en onderdak – zodat de geboden hulp beter wordt gecoördineerd. Oxfam heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in de levering van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, openbare gezondheid, voedselzekerheid  en herstel van middelen van bestaan.

'Ik heb zelf in 2005 de tsunami-hulpverlening vanuit Sri Lanka gecoördineerd en met eigen ogen gezien dat de internationale hulp, waaronder die van de Nederlandse bevolking, de slachtoffers van de tsunami niet enkel geholpen heeft bij het in leven blijven en weer opbouwen van hun levens, maar hen ook hart onder de riem heeft gestoken. De mensen wisten dat ze er niet alleen voor stonden. Dat zelfde zag ik onlangs in de Filippijnen bij de bevolking die in 2013 door de cycloon Haiyan was getroffen', zo stelt Van den Hoogen.

Noot voor Redactie:

Het Oxfam Novib-rapport The Indian Ocean Tsunami, 10 Years On is bijgesloten.

Hans van den Hoogen, directeur humanitaire hulp Oxfam Novib, is beschikbaar voor interviews.

Op https://www.oxfamnovib.nl/10-jaar-na-de-Tsunami.html zijn, na het verlopen van het embargo aankomende nacht, foto’s en verhalen van oud-slachtoffers te zien en te lezen

 

Contact Jules van Os, persvoorlichting Oxfam Novib, 06-51573683

Bron: Oxfam Novib. 18 december 2014

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies