Oxfam Novib persreactie op Hoge Raad uitspraak Urgenda

  • 20 december 2019

Oxfam Novib is blij met de uitspraak van de Hoge Raad vandaag in de Klimaatzaak, die is aangespannen door Urgenda tegen de Nederlandse staat. Urgenda eist van de overheid dat de uitstoot van CO2 in Nederland in 2020 met 25 % verminderd is ten opzichte van 1990. De zaak is in 2013 aangespannen en Urgenda is al 2 keer eerder door de rechter in het gelijkgesteld. Hugo Hooijer, klimaatexpert Oxfam Novib:  “ De uitspraak van de Hoge Raad dwingt de overheid om vergaande maatregelen te nemen om de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dat is hard nodig, omdat de gevolgen van klimaatverandering nu al een grote impact hebben in de armste en meest kwetsbare mensen in de wereld. In het afgelopen decennium sloegen al 20 miljoen mensen op de vlucht voor rampen als gevolg van klimaatverandering. Zelf heeft Nederland ook baat bij ambitieuzer klimaatbeleid, nu een beperking van opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden nog haalbaar is volgens IPCC, het klimaatpanel van de VN. De uitspraak dwingt Nederland om zelf initiatief te nemen en niet langer te wachten op internationale overeenstemming. “

De laatste VN Klimaattop, die afgelopen zondag werd afgesloten, leverde weinig resultaat op. Terwijl wereldwijd de roep om vergaande klimaatactie steeds sterker wordt, lukt het landen niet om het onderling eens te worden over de verdeling van de kosten van klimaatbeleid. Vrijwel alle aanwezige partijen op de Klimaattop benadrukten dat er ambitieuzere doelen gesteld moeten worden. Maar er kwamen geen besluiten over verdere verlaging van de uitstoot van broeikasgassen, emissiehandel, of compensatie aan ontwikkelingslanden voor verlies en schade door klimaatverandering.

“ Dat Nederland nu zelf harder aan de slag moet, is goed nieuws. Het geeft Nederland de kans om een internationale voortrekker te worden op klimaatbeleid. Tot nu toe blijft het in Nederland vooral bij mooie woorden, maar blijft het achter in de uitvoering. Op de jaarlijkse Climate Performance Index staat Nederland op de 29e plaats. Nu Nederland ambitieuzer klimaatbeleid moet uitvoeren, kan het alleen maar stijgen.” aldus Hooijer.

Noot voor redactie: Hugo Hooijer, klimaatexpert Oxfam Novib, is beschikbaar voor interviews, contact Jules van Os, persvoorlichting Oxfam Novib, 0651573683

 

 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies