Oxfam Novib aan kabinet: AIV advies internationale coronasteun zonder reserves overnemen

  • 11 mei 2020

Oxfam Novib Persreactie op AIV rapport over wereldwijd aanpak corona pandemie

Oxfam Novib verwelkomt het spoedadvies van de Adviesraad van Internationale Vraagstukken (AIV) over de wereldwijde aanpak van de corona-pandemie dat vanochtend gepubliceerd is. Het AIV-advies maakt zeer duidelijk dat de corona-pandemie wereldwijd om ongekende investeringen vraagt om het virus een halt toe te roepen en de gevolgen aan te pakken. Het gaat zowel om preventie, publieke gezondheidszorg, sociale bescherming en voedselzekerheid. De AIV stelt daarvoor nu direct een impuls voor van 1 miljard euro extra door het kabinet, om de directe gevolgen van de coronacrisis internationaal in te dammen.

‘Het kabinet heeft de het AIV om dit advies gevraagd, en is nu aan de beurt om dit urgente advies zonder reserves over te nemen. Terecht wijst de commissie op de ongekende combinatie van corona, sprinkhanenplagen en voedselcrisis door droogte, die veel landen teisteren. En het AIV rapport wijst nadrukkelijk op de noodzaak tot een veelzijdige aanpak, met een spoedpakket voor gezondheidszorg en zeker ook sociaaleconomische steun,’ aldus Michiel Servaes, algemeen directeur van Oxfam Novib

De AIV benoemt verder ook de noodzaak voor verdergaande maatregelen op de langere termijn om arme landen duurzaam door de crisis te helpen. Oxfam berekende vorige week al dat een eerlijke bijdrage van Nederland aan een omvangrijk internationaal steunpakket voor de meest kwetsbare landen eigenlijk 5,5% procent zou moeten zijn van het Nederlandse maximale steunpakket van €90 miljard, wat neerkomt op €4,9 miljard. Andere maatregelen die de AIV voorstelt zijn onder andere schuldkwijtschelding en de aanpak van belastingontwijking voor structurele versterking van kwetsbare landen.

‘De AIV is glashelder: Nederland en andere rijke landen hebben een grote verantwoordelijkheid naar de armste landen. Dat gaat om medemenselijkheid, maar ook om de veiligheid van iedereen. En we moeten niet alleen nu spoedmaatregelen nemen, maar ook zorgen dat we met al die miljarden investeren in een eerlijker en duurzame wereld. Zo moeten bedrijven echt duurzaam gaan ondernemen en moeten we belastingontwijking en andere systeemfouten in onze economie aanpakken. Anders blijft de ongelijkheid, en daarmee de kwetsbaarheid van veel landen in stand. Het is opmerkelijk dat de commissie er ook voor pleit om het budget voor ontwikkeling, dat historisch laag is, structureel te verhogen. Niemand kan deze crisis alleen oplossen, en dat geldt ook voor de dreigende klimaatcrisis en ongelijkheid.’

Einde.

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jules van Os, persvoorlichting Oxfam Novib, 06 5157 3683

 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies