Oxfam Novib: onze leiders zijn nog steeds niet wakker

  • 13 november 2021


Reactie Oxfam Novib op de uitkomst van de Klimaattop in Glasgow

Oxfam Novib: onze leiders zijn nog steeds niet wakker

Hilde Stroot, klimaatspecialist Oxfam Novib: ‘Het lijkt wel of veel leiders op een andere planeet leven dan de rest van ons. Geen droogte, branden en stijgende zeespiegel kunnen hen doordringen van de noodzaak om te stoppen met CO2- en methaanuitstoot. Ook nu weer zagen we dralen, uitstellen en op het laatste moment verwateren van teksten, zoals het ‘uitfaseren’ van kolen dat last minute werd veranderd in 'gradueel reduceren'.’

‘Extreem weer verwoest nu al het leven van de meest kwetsbaren. Steeds meer mensen kunnen nauwelijks overleven. Zij hebben het minst bijgedragen aan deze crisis, maar worden het zwaarst gestraft en betalen ook nog de rekening.’

‘Het is daarom beschamend dat juist een voorstel van arme landen voor een 'Verlies en Schade-faciliteit' werd geblokkeerd door rijke landen. Zo’n Loss&Damage Facility zou miljarden moeten vrijmaken voor arme landen voor herstel na extreem-weergebeurtenissen. Rijke landen stelden daar enkel wat technische steun en dialoog tegenover. Rijke landen, inclusief Nederland, tonen zich daarmee opnieuw gevoelloos tegenover het lijden van miljoenen mensen nu, en in de toekomst.’

‘De oproep om de emissietargets voor 2030 volgend jaar aan te scherpen is een belangrijke stap. Grote uitstoters, vooral rijke landen, moeten die oproep serieus nemen en hun doelen bijstellen, zodat we het de 1,5 gradendoel in zicht houden. De emissies stijgen nog steeds, en we dreigen de race tegen de klok definitief te verliezen.’

‘Rutte's openingsoproep tot ‘actie, actie, actie’, bleek de afgelopen twee weken weinig meer dan een holle kreet. Nederland was onzichtbaar op deze top en alleen onder grote druk vanuit Kamer en samenleving kwam Nederland in beweging door zich aan te sluiten bij de koplopers die buitenlandse investeringen in fossiele energie gaan stopzetten. Landen zijn nu gehouden aan het opstellen van nieuwe reductiedoelen en daar zullen we Nederland aan houden. Van de nieuwe Nederlandse regering eisen we om de daad bij het woord te voegen, eindelijk moed te tonen en zich niet langer achter obligate praatjes te verschuilen.’

‘Het is schokkend dat vooral regeringen van rijke landen nog steeds niet de bereidheid hebben om met een passend antwoord te komen op de omvang van deze crisis. Dat staat in schril contrast met de wereldwijd groeiende beweging van mensen die in actie komen en hun leiders ter verantwoording roepen. De roep om een betere wereld wordt steeds luider, en het is mogelijk, met moed en creativiteit.’

Noot voor de redactie:

  • Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ruuud Huurman, persvoorlichting Oxfam Novib.
  • Hilde Stroot is bereikbaaar voor interviews.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies